Materiaalikaupassa käytettäviä sopimusehtoja

Materiaalikaupassa esiintyy valmistajien ja tukkuliikkeiden omien toimitusehtojen lisäksi useita yleisiä toimitusehtoja.

  • Sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot STYT 99 (Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry).

  • Taloteknisten tuotteiden toimitusehdot TALTEK YT 2002 (Talotekniikkaliitto ry, LVI-teollisuuden neuvosto ry ja Suomen Ilmateknillinen Toimialayhdistys ry).

  • Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 (Rakennusteollisuus RT ry).

  • NL- ja NLM-ehtoja myy Teknologiateollisuus ry:n omistama Teknologiainfo Teknova Oy.  
  • Yleiset sopimusehdot NL 09, Pohjoismaiden sisäisiä sekä niiden välisiä koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimituksia koskevat yleiset sopimusehdot (www.teknologiainfo.net).

  • NLM 10, Pohjoismaiden sisäisiä sekä niiden välisiä koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asen­nustoimituksia koskevat yleiset sopimusehdot (www.teknologiainfo.net).
  • Teknisen Kaupan yleiset myyntiehdot TK Yleiset 2010 (Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry).