Sopimuksen teon muistilista

1. Tarkista sopimuskumppanin luotettavuus, tausta ja kyky selviytyä sopimusvelvoitteista.

2. Tee kirjallinen sopimus.

3. Käytä sopimusjuristia ennakoivasti, hyvissä ajoin,  tärkeiden, huomattavaa taloudellista arvoa edustavien sopimusten laadinnassa.

4. Kirjaa sopimukseen kaikki sellaiset sopimukselle olennaiset ehdot, joista olette yksimielisiä sopimusneuvotteluissa ja sopimuksen tekohetkellä.

5. Perehdy sopimusehtoihin huolellisesti jo tarjousvaiheessa ja vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

6. Mieti tarkkaan, mitkä ovat ko. sopimukseen parhaiten soveltuvat vakioehdot ja  sopimuslomakkeet.

7. Ota huomioon, että valmiiksi painetut ehdot ja lomakkeet eivät ole täydellisiä: mieti mistä niissä mainitsemattomista asioista tulee sopia erikseen.

8. Pidä huolta siitä, että mahdolliset tarjouspyyntöasiakirjoista ja tai vakioehdoista sovitut poikkeamiset kirjataan sopimukseen yksiselitteisesti, loogisesti ja mahdollisimman vähän tulkintamahdollisuuksia antaviksi.

9. Analysoi, mitä riskejä eri sopimusehdot aiheuttavat.

10. Varaudu sopimusehdoilla tilanteeseen, jossa sopimuskumppani ei omalta osaltaan pystykään täyttämään sopimusta. Kysymykseen tulevat esimerkiksi irtisanomis- ja purkuoikeus, vahingonkorvaus ja sopimussakko.

11. Sovi erimielisyyksien ratkaisumekanismista; käytetäänkö viime kädessä käräjäoikeutta vai välimiesmenettelyä.

12. Suojaa sopimusehdoilla sopimukseen liittyvää tietotaitosi. Kysymykseen tulevat esimerkiksi tietojen salassapitomääräykset, tekijänoikeus, patentit ja kilpailunrajoitukset.

13. Huolehdi siitä, että sopimuksen liiteasiakirjat on numeroitu ja koottu yhteen ja että kummankin sopijapuolen liiteasiakirjat ovat samanlaiset. Pyri varmistamaan myös se, etteivät liitteet ja sopimus ole keskenään ristiriidassa.

14. Lue aina sopimus huolellisesti ja ajatuksella läpi ennen allekirjoittamista. Älä koskaan allekirjoita mitään, mistä olet epävarma tai mitä et ymmärrä.