STUL-takuu

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseniin voit luottaaYSE 1998-ehtojen (10 §) tarviketakuulle asettaman velvoitteen (kaksi vuotta) täyttämiseksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on luonut STUL-takuu -järjestelmän, jolla takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti valmistajan, maahantuojan ja tukkuliikkeen ja urakoitsijan välillä ja saadaan markkinoille tuotteita, jotka täyttävät YSE 1998 -ehtojen takuuehdot.

STUL-takuusta laaditaan kirjallinen STUL-takuu -sitoumus, jossa sopijapuolina ovat STUL-takuuseen sitoutuva yritys ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Sitoumuksella yritys sitoutuu noudattamaan STUL-takuun ehtoja ja STUL puolestaan sitoutuu ylläpitämään STUL-takuu -yrityksistä rekisteriä liiton www-sivuilla sekä julkaisemaan rekisteriä myös Sähkömaailma -lehdessä.

Luettelo STUL-takuu yrityksistä ja STUL-takuun ehdot löytyvät STUL:n www-sivuilta