Harmaan talouden torjuntaohjeet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL allekirjoitti 22.9.2006 yhdessä 16 muun järjestön kanssa sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Yritysten tehtävät harmaan talouden torjuntatoimet perustuvat osittain alan sopimukseen ja osittain lakiin. 


Urakoitsijan tiedot tarkistettava ennen urakkasopimuksen solmimista

Ennen urakoitsijan valintaa tulee varmistaa, että urakoitsija on rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin ja ALV-rekisteriin, eikä sillä ole työeläke- tai verovelkaa, josta ei ole tehty maksusopimusta. Käytännössä tarkistaminen hoidetaan pyytämällä urakoitsijalta verovelka- ja työeläketodistus ja tarkistamalla todistukset tai tarkistamalla Urakoitsija.fi -verkkosivuilta, onko yrityksen vero- ja työeläkevakuutustiedot kunnossa. Jos yrityksellä on Urakoitsija.fi –rekisterissä merkinnät ”Verot maksettu” ja ”Työeläkemaksut maksettu”, ovat em. asiat kunnossa eikä todistuksia tarvitse pyytää. Ennakkoperintärekisteröinnin voi tarkista osoitteesta www.ytj.fi.

Urakoitsijatietojen tarkistaminen kuvatussa laajuudessa perustuu vuoden 2006 loppuun saakka urakoitsija- ja tilaajajärjestöjen solmimaan sopimukseen. Tarkistamisvelvollisuus muuttuu lakisääteiseksi, kun niin sanottu tilaajanvastuulaki hyväksytään. Laki on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja sen on arvioitu tulevan voimaan vuoden 2007 alusta. Tilaajanvastuulaki muuttaa myös tarkistettavien tietojen laajuutta ja tarkistusvelvollisuuden laiminlyönti on ainakin lakiehdotuksessa sanktioitu. Tiedotamme tilaajanvastuulaista lisää, kun sen sisältö on varmistunut.


Urakoitsijailmoitukset tehtävä verohallinnolle

Jokaisen tilaajana toimivan tulee ilmoittaa verohallinnolle solmimiensa urakkasopimusten urakoitsijoiden nimi-, yhteys- ja urakkahintatiedot (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) verohallinnolle.

Nimi-, yhteys- ja urakkahintatietoina ilmoitetaan:

·          urakoitsijan nimi
·          Y-tunnus
·          osoite
·          vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa)
·          työmaan nimi
·          urakointilaji (esim. sähköurakka)
·          urakkahinta (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma)
·          urakan aloittamispäivä
·          arvioitu valmistumisajankohta

Ilmoitukset lähetetään neljännesvuosittain kaikista samalta urakoitsijalta tilatuista töistä, joiden yhteismäärä (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) on vähintään 5.000 euroa/neljännesvuosi.

Urakoitsijoille kerrotaan menettelystä lisäämällä tarjouspyyntöön ja urakkasopimuksiin seuraava määräys:

”Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi-, yhteys- ja urakkahintatiedot verohallinnolle neljännesvuosittain. Ilmoitettavia tietoja ovat urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi (ulkomaisten yritysten osalta myös edustaja Suomessa), työmaan nimi, urakointilaji, urakkahinta (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma), urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta.”

Neljännesvuosi-ilmoitusten lähettäminen perustuu tilaaja- ja urakoitsijajärjestöjen solmimaan harmaan talouden torjuntasopimukseen, joka on uusittu syyskuussa 2006. Sopimusmenettelyjen toimivuutta ja eri liittojen jäsenkunnan ilmoitusaktiivisuutta seurataan yhdessä allekirjoittajajärjestöjen ja verohallinnon kanssa vuosittain, jolloin menettelyn tuloksista annetaan palautetta allekirjoittajille. Verohallinto tiedottaa menettelyjen tuloksista myös suoraan ilmoitusmenettelyssä mukana oleville. 


Kulunvalvonta on lakisääteistä

Aiemmin eri liittojen suosituksiin perustunut rakennustyömaan kulunvalvonta on nyt lakisääteistä.

Rakennuttaja vastaa siitä, että työmaalla liikkuvilla on henkilöntunnisteet. Päätoteuttajan on puolestaan varmistettava tarpeellisin toimenpitein, että sillä on tiedossaan työmaalla työskentelevät työntekijät ja itsenäiset työnsuorittajat ja että perehdyttämistä varten on tarpeelliset tiedot. Työnantajien on annettava työntekijöistä ja itsenäisten työnsuorittajien omalta osaltaan tarpeelliset tiedot työmaalla työskentelystä päätoteuttajan tietoon.


Ulkomaiset yritykset ja työntekijät

Suomeen työntekijän lähettävällä ulkomaisella työnantajalla, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, on oltava Suomessa edustaja, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen puolesta tuomioistuimessa sekä vastaanottaa tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja.


Lisätietoja

Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliiton yhteinen opas ulkomaalaisten työskentelystä löytyy Rakennusteollisuus RT ry:n Internetsivuilta osoitteesta www.rakennusteollisuus.fi

Eures-tietopiste on julkisilla varoilla perustettu neuvontapalvelu, josta kuka tahansa saa tietoa ulkomaisen työvoiman työskentelystä. Palvelupiste sijaitsee osoitteessa Mikonkatu 7 A, 4. kerros, Helsinki. Puhelinnumero on 1060 70860.

Rakennusteollisuus RT ry:n sivuille on kerätty tietoa harmaan talouden torjunnasta. Sivuilta löytyvät myös torjuntasopimuksen noudattamiseksi tarvittavat ilmoituslomakkeet ja tiedot.


STUL, Roger Lehtonen