D1-käsikirja päivitetään vastaamaan uudistuvaa standardia

1.8.2017

Rakennusten sähköasennuksia käsittelevän D1-käsikirjan uusi versio ilmestyy SFS 6000 -standardin voimaantulon jälkeen.

D1. Kuva Tuomas Sauliala

Sähköalan yli 400-sivuinen perusoppikirja D1 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, minkä jälkeen teosta on päivitetty aina tärkeimpien standardiuudistusten ja lakimuutosten yhteydessä. Kirjan päivitystyöstä vastaavan Sähköinfo Oy:n teknisen johtajan Esa Tiaisen mukaan SFS 6000 -standardin muutoksista erityisesti ylijännitesuojausta koskevat vaatimukset tuovat runsaasti muutoksia teksteihin.

D1. Kuva Tuomas Sauliala

Kirja tullaan julkaisemaan myös ruotsiksi sähköinsinööri Olof Nybon kääntämänä.

Uudessa painoksessa syvennytään aiempaa tarkemmin sähköautojen latausjärjestelmiin ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksiin.

– Kirja kuuluu sähköturvallisuustutkinnon tutkintopakettiin, ja koska räjähdysvaarallisia tiloja koskevat määräykset ovat kokonaisuudessaan turhan laajoja tutkinnossa vaadittaviksi, nostetaan ne nyt riittävässä laajuudessa esille kirjassa, Tiainen kertoo.

Niin EX-asennuksia kuin kaikkia muitakin SFS 6000:ssa käsiteltäviä pienjännitesähköasennuksia koskevia standardeja sekä sähköturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevia vaatimuksia avataan D1:ssä käytännön esimerkkien, kuvien ja ohjeiden avulla.

– Asetuksissa ja standardeissa kaikki asiat eivät ole välttämättä kovin käytännönläheisesti kerrottu, joten kirja täydentää ja selkeyttää havainnollisesti niiden vaatimuksia, Tiainen kertoo.

Kirjan uuteen painokseen päivitetään myös viime vuoden lopulla voimaan tulleen sähköturvallisuuslain vaatimukset.