Febdokista julkaistiin uusi versio 6.0

15.12.2016

Pienjännitesähköverkon mitoitus- ja dokumentointiohjelma Febdok varmistaa sähköverkon mitoituksen.

Febdokin uudessa versiossa on parannettu erityisesti ohjelman graafista käyttö-liittymää ja käyttömukavuutta, mutta myös ohjelman perusominaisuuksia, kuten selektiivisyystarkastelun sekä piirikohtaisten lisätietojen käyttöä on laajennettu. Febdokin avulla suojausten toimivuus ja selektiivisyys tarkastetaan luotettavasti laskentastandardien mukaisesti, myös generaattori- ja UPS-syötöillä.

Lisäksi ohjelmaan on lisätty runsaasti uusia suojalaitteita myös useilta uusilta suojalaitevalmistajilta. Febdok ohjaa valitsemaan tarvittavat suojalaitteet SFS 6000 -standardin vaatimusten mukaisesti nyt jo yli 20 000 suojalaitteen tietokannasta.


Laitevalinnat ja mitoitus

Ohjelmassa voi valita käytettävät kaapelityypit valikosta tai syöttämällä kaapelin nimen tai tyyppimerkinnän ohjelmaan. Tämän jälkeen Febdok osaa etsiä halutusta kaapelista automaattisesti vaihtoehdon, jonka kuormitettavuus on riittävä kuorman ja suojalaitteen toimintavirran suhteen.

Asennustapojen ja eri olosuhteiden lisämääritykset ovat olennainen osa kaapelin valintaprosessia: Febdokin avulla saa huomioitua eri korjauskertoimet ja muut kuormitettavuuteen vaikuttavat tekijät valitsemalla nämä pudotusvalikoista kaapeli- ja keskuskohtaisesti.

Kaapelin ja suojalaitteen valinnan jälkeen ohjelma laskee kaikki oikosulkuvirrat ja tarkistaa suojausehtojen toteutumisen SFS 6000:n mukaisesti. Ohjelma raportoi virheet antaen selkeän selosteen pieleen menneistä laskelmista, jonka jälkeen tarvittavat muutokset on helppo tehdä. Älykkäänä ominaisuutena Febdok osaa tarkistaa suojalaitteiden laukaisuehdot myös eri teholähteiden ja kuormitusten yhdistelmillä.


Febdokin selektiivisyysanalyysiSuojaustarkastelu käytännössä

Jotta suojausvaatimukset voidaan selvittää, tulee suunnitteluvaiheessa olla käytettävissä vähintään heikoimman ja vahvimman oikosulkutilanteen lähtötiedot. Vikasuojauksen toimivuuden kannalta tulee tietää pienin maasulkuvirta liittymiskohdassa.

Johdon mitoitusta varten tulee selvittää odotettavissa olevat kuormitusvirrat. Tämän jälkeen ohjelma tarkastaa jännitteenaleneman, ja mikäli suurimman määritellyn jännitteenaleneman raja-arvo ylittyy, ehdottaa ohjelma valitun kaapelin poikkipinta-alan kasvattamista.

Selektiivisyyden tarkastelun voi tehdä kerralla jopa kahdeksalle peräkkäiselle suojalaitteelle.


Valmiit dokumentit suoraan ohjelmasta

Febdokin selkeän dokumentaation avulla suojausvaatimusten toteutuminen on helppo osoittaa. Ohjelmasta voi tulostaa esimerkiksi pää- ja ryhmäjohtokaaviot, suojalaite-asetteluiden taulukot, kaapeli- ja suojalaiteluettelon sekä selektiivisyysanalyysin.

Ohjelman avulla on helppo varmistaa, että sähkölaitteisto on koottu voimassa olevien standardien määräysten mukaan, että järjestelmä on suojattu sopivilla suojalaitteilla, ja että laitteisto on mitoitettu toimimaan myös erikoistilanteissa.


Ohjelman käyttö käytännönläheisesti haltuun

Sähköinfo järjestää Febdok-ohjelman käyttökursseja kolme – neljä kertaa vuodessa. Edellinen kurssi järjestettiin lokakuussa Espoossa. Reilut 10 henkeä työllistävässä EV-Sähkö Oy:ssä työnjohtajana ja suunnittelijana työskentelevä Pauli Lehmussaari saapui koulutukseen Kiteeltä saakka.

Pauli Lehmussaari. Kuva Tuomo Tarvas

– Varavoimajärjestelmien ja UPS-järjestelmien mitoitus on tuonut meillä akuutin tarpeen Febdok-osaamiselle. Aikaisemmin olin jonkin verran opiskellut Febdokin käyttöä omaehtoisesti, mutta lisätietoa piti saada, Lehmussaari perusteli osallistumistaan.

Koska Pohjois-Karjalasta on pitkä matka Espooseen, toivoisi Lehmussaari lisää koulutuksia Itä-Suomeen.

– Tämä on ainoa negatiivinen palaute, mikä tulee mieleen. Kouluttajan vinkit auttoivat merkittävästi Febdokin käytössä.

Febdokin käytön peruskurssi järjestetään seuraavan kerran 7.3. Ja jatkokurssi 8.3. Kurssit järjestetään Sähköinfon Espoon Leppävaaran Sähkötalolla. Kursseja voidaan järjestää myös muualla Suomessa, mikäli tilaisuuksiin saadaan riittävästi osallistujia. Ennen Febdokin ostopäätöstä ohjelman voi ladata 45 päiväksi koekäyttöön omalle koneelle.


Lisätietoja: www.febdok.fi

Lisätietoja Sähköinfon Febdok-kursseistawww.febdok.fi