Palonkestoiset johtojärjestelmät

4.8.2014

Granlundin johtava asiantuntija Benjam Lytz osallistui palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevän ST-kortin kommentointiin Sähkötieto ry:n sähköistyksen asiantuntijaryhmässä. (kuva Mikko Arvinen)ST-kortti 51.06 sisältää ohjeet palonkestoisen johtojärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.

Palonkestäviä johtojärjestelmiä käsittelevän ST-kortin 51.06 uusintaan osallistui toistakymmentä asiantuntijaa. Sähköinfo Oy:n teknisen johtajan Esa Tiaisen mukaan alkuvuonna ilmestyneen kortin laadinta oli tavallista pitkäkestoisempi prosessi.

– Valmistelun aikana joistakin asioista oli hyvinkin kaukana toisistaan olevia näkemyksiä, jotka lopputuloksessa huomioitiin viime kädessä enemmistöpäätöksillä. Tämä on poikkeuksellista ST-korttien uusinnassa, Tiainen kertoo.

Palonkestäviä johtojärjestelmiä käytetään turvajärjestelmissä, joiden tulee toimia tulipalon aikana. Vaativimmissa kohteissa käytetään mineraalieristeisiä, standardien IEC 60702-1 ja 60702-2 mukaisia kaapeleita, mutta osa järjestelmistä voidaan toteuttaa myös palonkestävillä, itsestään sammuvilla kaapeleilla.

Palonkestävyysvaatimukset koskevat myös kaapeleiden kiinnitystä ja kaapelihyllyjä. Kaapelien liitokset tulee tehdä niin, että ne säilyvät palon aikana toimivina yhtä kauan kuin niihin liittyvät kaapelitkin. Johtojärjestelmä tulee sijoittaa ja asentaa siten, ettei piirin jatkuvuus heikenny tulipalon aikana.

Palonkestävään johtojärjestelmään asennettavien jako- ja liitäntärasioiden on kestettävä toimintakykyisinä vaaditun ajan. (kuva Mikko Arvinen)– Se milloin palonkestävää johtojärjestelmää edellytetään, riippuu viranomaisvaatimuksista tai tilaajan vaatimuksista. ST-kortissa ei käsitellä eri turvajärjestelmien muita vaatimuksia, vaan keskitytään pelkästään johtojärjestelmään, Tiainen kertoo.

Esimerkiksi poistumisvalaistuksen, äänievakuointijärjestelmän ja palo-ovien tulee toimia myös tulipalon aikana. ST-kortistossa on järjestelmäkohtaiset ohjeistot näiden suunnitteluun ja toteutukseen.