Räjähdysvaara kuriin Sähköinfon opeilla

4.8.2014

Tampereella pidetylle Ex-kurssille saapui kymmenkunta osallistujaa. Ex-tilojen asennusvaatimukset ja tilaluokitukset tulivat päivän aikana kurssilaisille selviksi.

Sähköinfo Oy:n räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia käsittelevä kurssi antaa tarvittavat perustiedot Ex-tiloissa työskentelyyn.

Tampereella toukokuussa pidetyllä Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset -kurssilla käsiteltiin Ex-tiloihin liittyviä määräyksiä ja tilaluokituksia sekä räjähdyssuojausasiakirjan laadintaa, laitevalintoja ja asennusvaatimuksia.

Sähköinfon teknisen johtajan Esa Tiaisen mukaan EU-tasolla räjähdysvaarallisiin tiloihin vaikuttavat ATEX-direktiivit, joista toinen koskee räjähdysvaarallisia tiloja ja toinen Ex-tiloissa käytettäviä laitteita. Jälkimmäisen mukaan laitteet luokitellaan turvallisuuden perusteella laiteluokkiin.

– Meillä on kolme laiteluokkaa. Se kaikkein vaativin on laiteluokka 1. Se tarkoittaa, että kahden samanaikaisen vian tapauksessa laite ei muutu vielä syttymislähteeksi, Tiainen kertoi.

Seuraava taso on laiteluokka 2, jossa laitteen tulee kestää yksi vika muuttumatta syttymislähteeksi. Laiteluokan 3 mukaiset laitteet eivät toimi syttymislähteenä normaalikäytössä.

Tilaluokitus lähtökohtana

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu mm. räjähdysvaaran selvittäminen sekä räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen. Sähköinfon tekninen asiantuntija Jenna Kauppila kertoi, että asiakirjasta pitää löytyä esimerkiksi tilaluokat.

– Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä myös räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevat henkilöt, tiloissa työskentelevien henkilöiden lukumäärä sekä luettelo laitteista, jotka voiva toimia sytytyslähteinä, Kauppila listaa.

Neste- ja kaasuräjähdysvaarallisten tilojen tiukin luokitus on tilaluokka 0, jossa palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.

– Tilaluokassa 1 tätä vastaavaa ilmaseosta esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Sitten se kaikkein lievin on tilaluokka 2, jossa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen on epätodennäköistä ja lyhytaikaista, Tiainen sanoi.

Pölyräjähdysvaarallisten tilojen vastaavat luokat ovat 20, 21 ja 22 tiukimmasta lievimpään. Luokituksen määritykseen kuuluu mm. pölykerrosten arviointi ja päästölähteiden tunnistus.

– Pölypuoli on sillä tavalla vähän hankala, että siellä palovaarallisen tilan ja pölyräjähdysvaarallisen tilan rajapinta saattaa olla aika häilyvä, Kauppila huomauttaa.

Apua laitevalintoihin ja asennuksiin

Kun tilaluokitukset on tehty, voidaan siirtyä laitevalintoihin. Neste ja kaasuräjähdysvaarallisissa tiloissa huomioidaan lisäksi syttymisryhmä, räjähdysryhmä ja ympäristöolosuhteet.

Tilaluokituksen perusteella laitteille valitaan sopiva räjähdyssuojausrakenne ja -taso. Esimerkiksi tilaluokkaan 1 kelpaa Exd-rakenne, joka kestää räjähdyspaineen. Se soveltuu kipinöiviä sisäosia sisältäville laitteille, kuten valaisimille ja katkaisijoille.

Ex-tiloissa tehtäviin asennuksiin liittyy myös monia määräyksiä. Sähkölaitteet on esimerkiksi suojattava oiko- ja maasuluilta. Kaapeliasennuksien periaatemenetelmäksi on valittava joko eurooppalainen kaapeliasennusjärjestelmä, amerikkalainen putkiasennusjärjestelmä tai seka-asennusjärjestelmä.

– Kipinöinnin suojauksessa perusideana on, ettei jännitteellisiä osia ole paljaana Exi-piirejä lukuun ottamatta, Kauppila sanoo.

Uutta tietoa käyttöön

Eino Anttila (kuva Alli Mäkinen)Kurssille osallistunut Ruukki Metals Oy:n sähköasentaja Ville Lamminmäki työskentelee sähkö- ja automaatiopuolen kunnossapitotehtävissä. Lamminmäki kävi mielenkiinnolla koko kurssin, sillä aihepiiri oli hänelle käytännössä täysin uusi. Oppi tulee tarpeeseen, sillä hän alkaa myöhemmin tehdä räjähdysvaarallisten tilojen asennuksia.

– Koska meiltä löytyy räjähdysvaaralliset tilat ja minulla ei ole niistä aikaisempaa kokemusta, niin ajattelin, ettei tämä kurssi nyt pahastakaan voi olla.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa työskentelevä Eino Anttila on varsinainen monitoimimies. Työnkuvaan kuuluu niin opettajan, sähköasentajan, erikoisammattimiehen kuin pääluottamusmiehenkin työtehtäviä.

– Meillä on maalaamotiloja koululla ja muutenkin sellaisia paikkoja, että pitäisi vähän arvioida, onko meillä  arvetta tehdä näitä räjähdyssuojausasiakirjoja. Sähköasennusperiaatteisiin kaipaisin vähän lisätietoa ja päivitystä.

Hyötyä EX-tutkinnosta

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n EX-tutkinnossa osoitetaan räjähdysvaarallisessa tiloissa olevaan sähkölaitteistoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Jos tähtäimessä on suorittaa tutkinto, kannattaa Sähköinfon Ex-kurssin käymistä harkita. Se toimii hyvin valmennuskurssina.

– Kun tämän kurssin käy, tietää niistä asioista, joita tutkinnossakin vaaditaan, Kauppila sanoo.

Käsikirjan 604-2 ”Räjähdysvaaralliset tilat” standardien mukaan räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvä osaamien ja pätevyys on osoitettava, mistä EX-tutkintokin johtaa juurensa. Se ei ole kuitenkaan pakollinen, vaikkakin hyödyllinen.

Kauppila arvelee, että räjähdysvaarallisia tiloja käsittävässä teollisuuslaitoksessa työskentelevä henkilö pystyy järkevästi osoittamaan vastuuhenkilölle pätevyytensä, mutta ulkopuolisten urakoitsijoiden kohdalla tilanne on toinen.

– Yrityksen vastuuhenkilö varmaan tietää, oman henkilöstön pätevyydet, mutta ulkopuolisten urakoitsijoiden pätevyyden osoittaminen on hankalampaa. Siihen EX-pätevyystodistus on varmasti ihan omiaan.

Tutkintovaatimuksina ovat Ex-tiloihin liittyvät standardit, jotka sisältyvät SFS käsikirjoihin 604-1 ja 604-2.