Asennus on valmis vasta kun mittaukset on tehty

5.8.2016

Asennustyö ei ole päättynyt, ennen kuin vaadittavat tarkastukset ja mittaukset on tehty ja tulokset kirjattu mittauspöytäkirjaan.

Espoon Sähkötalolla pureuduttiin keväällä käyttöönottotarkastusten mittauksiin Sähköinfo Oy:n teknisten asiantuntijoiden Jenna Kauppilan ja Timo Ylisen johdolla. Mittausmääräysten kertaaminen on aika ajoin paikallaan ammattitaidon ylläpitämiseksi. Kurssilla käytiin läpi erityisesti SFS 6000 -standardin vaatimuksia. Erityishuomiota saivat muun muassa aistinvarainen tarkastus, suojajohtimien jatkuvuusmittaus, oikosulkuvirran ja lattialämmityskaapelin mittaus sekä vikavirtasuojien testaus.

– Kaikkea on hyvä kerrata. Jotkut osallistujat eivät olleet tehneet aiemmin juurikaan mittauksia ja toisaalta määräysten muuttuessa ja teknologian kehittyessä uutta tietoa riittää jaettavaksi konkareillekin, Ylinen perustelee. Iltapäivän harjoituksissa pääkeskusten lähelle ei ollut asiaa ilman asianmukaista suojavarustusta.

– Väärin tehdyt asennukset voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran tai vähintäänkin laiterikon. Harjoitustehtävissä tavoitteena on käyttää oikeaa mittaustekniikkaa sekä oppia tunnistamaan erilaisia vikoja ja luottamaan omaan mittaustulokseen. Tämän jälkeen selvitettiin, miten tilanne saadaan korjattua, Ylinen tiivistää.

Lahti Aqua Oy:n sähkö- ja automaatioasentaja Joni Lahdelle kurssin ajankohta osui nappiin.

– Saimme juuri vesilaitoksen pumppaamoille uuden mittauslaitteen. Esimies ehdotti, että lähden kurssille opettelemaan sen käyttöä, Lahti kertoi.