Hyviä kokemuksia Febdokista

3.1.2013

Febdok on sähköverkon mitoitukseen ja dokumentointiin tarkoitettu ohjelma, joka on tarkoitettu sähkösuunnittelijoille, verkonhaltijoille ja sähkösuunnittelua tekeville sähköurakoitsijoille.

Christian Hovilainen

Helsingin Energialla projekti-insinöörinä työskentelevä Christian Hovilainen on käyttänyt sähköverkon mitoitusohjelma Febdokia esimerkiksi Vuosaaressa sijaitsevan konttiterminaalin sähkösuunnittelussa.

– Käytin Febdokia konttiterminaalin sähkötöissä muun muassa kaapeleiden pituuksia ja kokoja, jännitteen alenemia sekä suojauksia määriteltäessä. Sen lisäksi tarkistin Febdokilla vanhoja asennuksia Vuosaaren satamassa, Hovilainen kertoo.

Hovilainen tutustui ohjelmaan eräillä sähköalan messuilla ja ehdotti työnantajalleen lisenssin hankkimista. Ohjelmasta on ollut Hovilaisen mukaan paljon apua hänen työssään, ja hän onkin ollut siihen tyytyväinen.

– Yksi suuri hyöty on, että ohjelmalla saa heti valmiin, standardisoidun dokumentaation projekteista, eli sekalaiset Excel-taulukot ovat historiaa. Olen myös käyttänyt muita eri suunnitteluohjelmia ja mielestäni Febdok on niihin verrattuna selkeä ja helppokäyttöinen.

Hovilaisen mukaan Febdokin toinen hyvä puoli on sen komponenttivalikoiman monipuolisuus.

– Usein jonkun valmistajan suunnitteluohjelma sisältää ainoastaan kyseisen valmistajan tuotteita, Febdok puolestaan ei ole sidottu mihinkään valmistajaan vaan sisältää laaja-alaisesti eri valmistajien komponentteja.

Vaikka Hovilainen onkin tyytyväinen ohjelmaan, hänellä on silti parannusehdotuksia.

– Toivoisin, että ohjelma tukisi enemmän suurjännitetöitä, kuin mitä se tekee nykyään. Täällä voimalaitoksissa olisi hyötyä siitä, että pystyisi lisäämään useamman syöttävän muuntajan tai verkon rinnan ja että ohjelman avulla pystyisi kytkemään niitä myös tarvittaessa erilleen. Vaikka suojalaitetietopankin sisältö on laaja, toivoisin sinne edelleen lisää erilaisia tyyppejä ja valmistajia, lähinnä niitä mitkä ovat suuressa käytössä meillä täällä Suomessa.

Febdok helpottaa standardien seuraamista

Sähköjärjestelmän mitoitus ja suojauksen toimivuus tulee uuden SFS 6000 -standardin mukaan tarkastaa jo suunnitteluvaiheessa. Febdok auttaa mitoittamaan ja rakentamaan sähkölaitteiston voimassa olevien standardien vaatimusten mukaisesti ja ennen kaikkea turvallisesti.

Ohjelman avulla on helppo myös varmistaa suojauksen toimivuus. Uudet standardit edellyttävät riittävää dokumentointia, ja Febdok-ohjelman avulla sen tekeminen on helppoa. Johtokaaviot, selektiivisyysanalyysin sekä paljon muuta voi dokumentoida helposti.

Febdokin laskenta perustuu valmistajakohtaisiin suojalaitteiden toiminta-arvoihin, ja ohjelman laaja tietopankki sisältää yli 20 000 suojalaitetyypin tiedot. Tietopankista löytyvät käytännössä kaikki Suomessa käytettävät suojalaitteet ja kaapelit.

Norjalainen keksintö

Febdok kehitettiin Norjassa 90-luvun alussa auttamaan sähkösuunnittelua paikallisten asennusmääräysten vaatiessa aiempaa tarkempaa dokumentaatiota. Nykyään ohjelmalla on Norjassa yli 6000 käyttäjää.

Sähköinfo on myöhemmin yhteistyössä Norjan sähköurakoitsijaliiton NELFO:n kanssa kehittänyt ohjelmasta suomenkielisen ja Suomessa käytettävät komponentit sisältävän version, jota Sähköinfo myös myy. Febdokia kehitetään ja päivitetään säännöllisesti ja uusia ominaisuuksia ja komponentteja lisätään tarpeen mukaan. Ohjelmasta ja sen käytöstä kuullaan mielellään palautetta.

Sähköinfo järjestää myös säännöllisesti Febdokin käyttöön liittyviä kursseja. Lisätietoa ohjelmasta, kursseista ja niiden saatavuudesta löytyvät Sähköinfon kotisivuilta www.sahkoinfo.fi.