Sähköverkon mitoitusohjelma tulee tarpeeseen

20.8.2012

Loppuvuodesta uusiutuvan SFS 6000 -standardin mukaan sähköasennusten suojausvaatimusten toteutuminen tulisi varmistaa jo suunnitteluvaiheessa. Parhaiten tämä onnistuu sähköverkon mitoitusohjelma Febdokilla.Kim Strandell kiitteli Febdok-kurssilla mitoitusohjelmaa helpoksi ja loogiseksi käyttää.

Uusittava standardi SFS 6000 korostaa, että suunnitteluvaiheessa täytyy laskelmin tai muulla tavoin
varmistaa, että sähköasennusten suojausta koskevat perusvaatimukset toteutuvat. Sähköinfon teknisenjohtajan Esa Tiaisen mukaan tämä on perusteltua, koska väärin mitoitetun suojauksen korjaaminen valmiissa asennuksessa on aina työläämpää ja kalliimpaa kuin suojusvaatimusten
toteutumisen varmistaminen suunnitteluvaiheessa.

– Standardi SFS 6000 ei sisällä ehdottomia vaatimuksia jännitteenaleneman tai suojauksen selektiivisyyden tarkastamisesta, mutta nämäkin kannattaa tarkastaa suunnitteluvaiheessa, Tiainen sanoo.

Suojaustarkastelu käytännössä

Sähköinfon Esa Tiaisen mukaan suurempien laitteistojen suunnittelussa sähköverkon mitoitusohjelmat tulevat tarpeeseen.Jotta suojausvaatimukset voidaan selvittää, suunnitteluvaiheessa on oltava käytettävissä tarpeelliset
lähtötiedot. Vikasuojauksen toimivuuden kannalta tulee tietää pienin maasulkuvirta liittymiskohdassa.
Johdon mitoituksen ja ylikuormitussuojauksen kannalta on selvitettävä odotettavissa olevat kuormitusvirrat.

– Jotta suojauksen toimivuus voidaan tarkistaa, täytyy selvittää vähintään keskustasolla odotettavissa
olevat kuormitusvirrat sekä pienimmät ja suurimmat oikosulkuvirrat. Tarvittaessa tulee laskea
kuormitusvirrat ja oikosulkuvirrat myös ryhmäjohtotasolla, Tiainen opastaa.

Febdok kurssilla haltuun

Strandellin Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Kim Strandell ja kaksi yrityksen suunnittelijaa osallistuivat
huhtikuussa Sähköinfon järjestämään Febdok-koulutukseen. Kemiön saarella toimiva vajaan
parinkymmenen hengen yritys sähköistää lähinnä omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja. Strandellin
Yrityksessä sähköverkon mitoitukset tehtiin aiemmin paperilla.

– Olemme täällä, jotta saisimme laskettua kaikki asiat helpommin kuin ennen ja täydellisesti. Helpolta ja loogiselta järjestelmältä se näyttää, Strandell kertoi ensivaikutelmiaan Febdokista.
Yrityksessä on aiemmin kokeiltu valmistajariippuvaisia ohjelmia, mutta Febdokilla voi mitoittaa kaikkien tavarantoimittajien tuotteita.