Yhdistelmäkaapelit nopeuttavat valokuitujen asennusta

1.3.2010

Espoon Matinkylään 1970-luvun alussa rakennetussa taloyhtiössä päätettiin uusia kerralla kaikki vesijohdot ja sähköt sekä rakentaa samalla uusi tietoliikenne- eli sisäjohtoverkko.

Sähköasennuksista ja sisäjohtoverkon rakentamisesta vastanneen Sähkö-Stenvallin toimitusjohtaja Jyri Stenvallin mukaan päätös sisäjohtoverkon rakentamisesta herätti yhtiökokouksessa paljon keskustelua, mutta enemmistön mielestä vanhat puhelinkaapelit ja maanpäällinen antenniverkko eivät riittäneet enää täyttämään tämän päivän vaatimuksia. 

Asennuksiin valittiin Drakan hybridikaapeli, jossa kategorian 6 mukainen kierretty parikaapeli ja neljän yksimuotokuidun nippu on laitettu yksiin kuoriin koaksiaalikaapelin viereen. Drakan lisäksi myös jotkin muut valmistajat ovat tuoneet vastaavia yhdistelmäkaapeleita viime aikoina markkinoille. Samassa paketissa olevien kaapeleiden asentaminen on selvästi nopeampaa kuin parikaapeleiden ja kuitujen asentaminen erikseen.

Drakan yhdistelmäkaapelin saa myös päätteeseen valmiiksi asennettunaYhdistelmäkaapeli mahdollistaa kuitujen vetämisen kaikkiin kotijakamoihin saakka samalla kertaa. Näin kuitujen ottaminen myöhemmin käyttöön onnistuu helposti, vaikka niille ei vielä koettaisikaan olevan tarvetta.

– Eräässä aikaisemmassa kohteessa vedimme erikseen catit ja kuidut, ja kyllä se yksimuotokuidun vetäminen on aika hankalaa, kun se heittää spiraaliksi ja takertuu kerrosten välille. Nyt kaikki saa kerralla sen sijaan, että me vetäisimme perinteiseen tyyliin ensiksi yhden päivän telluja huoneistoihin, sitten catit ja sitten kaksi päivää pikkuisen hellempää kohtelua vaativia kuituja, Stenvall kertoo.

Hankintahinnaltaan yhdistelmäkaapeli on selvästi erikseen hankittuja parikaapeleita ja valmiiksi päätettyjä kuituja kalliimpaa, mutta Stenvall kertoo laskeneensa, että asennustöiden helppoudessa ja nopeudessa saavutettujen säästöjen ansiosta kokonaiskustannukset jäävät samalle tasolle.

– Emme me vierasta kuitujen vetämistä erikseenkään, mutta kyllä me olemme olleet tyytyväisiä tähän ratkaisuun. Myös talon asukkaille töiden nopeampi eteneminen on selvästi mukavampaa, jos he asuvat saneerattavissa kohteissa. Pitää muistaa, että täällä ihmisten nurkissa pyöriminen on aika asiakaslähtöistä toimintaa.

Koaksiaalikaapelit voisi vetää erikseenkin 

Kerrostalon sisäjohtoverkon rakentamiseen voi kulua tuhansia metrejä kaapeliaMatinkylän kohteessa huoneistoihin asennettiin kuitujen lisäksi kaksi parikaapelia, joista toinen oli yhdistelmäkaapelin sisällä ja toinen vedettiin erikseen. Stenvall kertoo miettineensä, että koaksiaalikaapelit olisi periaatteessa helppo vetää erikseenkin, mutta seuraavaan kohteeseen voisi yrittää katsoa yhdistelmäkaapelin, jossa olisi kuidun lisäksi kaksi parikaapelia.

Viestintäviraston määräysten mukaan yhdenkin parikaapelin vetäminen asuntoon periaatteessa riittäisi, mutta jos kuidun rinnalle asentaa kaksi parikaapelia sekä koaksiaalikaapelin, jää asukkaille vielä enemmän valinnanvaraa, mitä palveluita ja yhteyksiä he haluavat käyttää. Samalla kaikki määräykset tulevat varmasti täytetyiksi samalla kertaa.

Matinkylässä televisiolähetyksiä tullaan katsomaan jatkossakin maanpäällisen verkon kautta, mutta kellareihin tuotujen uusien antennivahvistimien ansiosta kuvan laatu tulee nousemaan selvästi aikaisempaa paremmalle tasolle. Vaihtoehtoisesti asukkaat voivat ottaa käyttöönsä IPTV-päätelaitteet. IPTV-boksin hinta on kuitenkin vielä noin 600 euroa, mikä on selvästi tavallista digiboksia enemmän.

Verkko pitää mitata ja dokumentoida 

Sisäjohtoverkko ei ole valmis, ennen kuin verkon toimivuus on varmistettu huolellisilla mittauksilla.

– Meillä pääperiaatteena on, että kaikkia pisteitä hinkataan niin kauan, että ne menevät kirkkaasti läpi mittauksista, Stenvall vakuuttaa.

Koneille jää tiedot pistekohtaisista mittauksista sekä mittausten grafiikat. Lisäksi kohteista ja mittauksista kirjoitetaan yleislausunnot suoraan työmaalla. Etäyhteyksien ansiosta tiedot saadaan kirjattua suoraan yrityksen palvelimelle.

– Yleensä me toimitamme mittauspöytäkirjat CD:llä tilaajalle. Jos myöhemmin tulee jotakin häikkää, niin me pystymme näin myös osoittamaan, että luovutushetkellä verkko on ollut erinomaisessa kunnossa.

Alkuaikoina vuonna 2004 perustettu Sähkö-Stenvall keskittyi pääasiassa sähköasennuksiin, mutta osaamista on täydennetty telepuolen koulutuksella ja erilaisilla kursseilla. Nykyisin kymmenen henkeä työllistävän yrityksen liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tulee sähköasennuksista ja kolmannes telepuolelta.

– Näissä hommissa kannattaa pitää selkeät pelisäännöt. Jos työt tehdään säädösten ja asetusten mukaan, niin sitten kaikki saadaan tehtyä kerralla kunnolla ja tilaajakin on varmasti tyytyväinen.

 

Juttu on tiivistelmä Sähkömaailma-lehden numerossa 2/2010 julkaistusta pidemmästä artikkelista.