Käyttöönottotarkastuksissa on usein puutteita

6.8.2009

Sähköinfon Juha Kauppila opastaa Buruk Robia.Puutteellisesti tai virheellisesti tehdyt käyttöönottotarkastukset erottuvat Tukesin vuosiraporteissa selvästi havaittavana ryhmänä sähköalan muuten suhteellisen lyhyillä huomautuslistoilla.

Sähköinfon teknisen asiantuntijan Arto Saastamoisen mukaan sähköalan ammattilaisten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota käyttöönottotarkastusten huolelliseen tekemiseen ja pöytäkirjojen täyttöön.

– Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina, ja periaatteessa asiat olisi helppo tehdä oikein, mutta käytännössä on usein puutteita.

Saastamoisen mukaan Tukesin valtuutettujen tarkastajien tarkastusraporteista kokoamista vuosiraporteista huomaa selvästi, että käyttöönottotarkastuksista löytyy monia muita asioita useammin huomauttamista ja puutteita.

– Lähtökohtana on, että jokainen alan ammattilainen pystyisi tarkastamaan oman työnsä, joten sen pitäisi kuulua jokaisen asentajan perusosaamiseen, Saastamoinen sanoo.


Huomiota dokumentointiin

Käyttöönottotarkastuksen dokumentoinnin voi tehdä periaatteessa mille tahansa paperille, mutta Sähköinfon verkkotuotepalvelusta löytyviä esitäyttyjä lomakkeita käytettäessä on helppo varmistaa, että dokumenteista löytyvät kaikki tarvittavat tiedot, ja että tiedot esitetään oikealla tavalla.

Sähköinfon tekninen asiantuntija Arto Saastamoinen toivoo, että käyttöönottotarkastusten dokumentointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. ”Periaatteessa asiat olisi helppo tehdä oikein.”Uusien dynaamisten lomakkeiden laajuutta pystyy muokkaamaan kohteen mukaan. Jos esimerkiksi sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa vaativassa kohteessa ei ole palosuojausta koskevia tarkistuskohteita, pystyy kyseisen osion tiivistämään lomakkeessa yhdelle riville.

Uusimmat verkkolomakkeet pystyy tulostamaan myös yrityksen omalla logolla varustettuna. Lomakkeiden mukana tulevat tietojen yksityiskohtaiset täyttöohjeet.


”Pieniä virheitä on tullut tehtyä”

Helsinkiläisen Sähköarinan työnjohtaja Buruk Robi osallistui Espoossa Omnia-ammattikoululla järjestetylle käyttöönottotarkastusten mittauskurssille. Robi kiitteli Sähköinfon kurssia, mutta toivoi, että kurssiin olisi varattu hieman enemmän aikaa, jotta asioita olisi voitu käydä hieman tarkemmin läpi, ja jotta asioista ehdittäisiin keskustelemaan hieman syvällisemmin.

Helsinkiläisen Sähköarinan työnjohtaja Buruk Robi osallistui Sähköinfon käyttöönottotarkastuskurssille. ”Täällä oppii miten asiat kannattaisi tehdä. Kyllä sitä huomaa, että pieniä virheitä on tullut tehtyä.”– Suurin osa asioista on kyllä ollut tuttuja, mutta esimerkiksi standardeista on tullut uusiakin asioita. Täällä oppii miten asiat kannattaisi tehdä. Kyllä sitä huomaa, että pieniä virheitä on tullut tehtyä, Robi sanoi.

Vuonna 2007 tehdyn SFS 6000 -standardisarjan uudistuksen yhteydessä käyttöönottotarkastuksen vaatimukset tiukentuivat, minkä lisäksi tarkastusten dokumentoinnille asetettuja vaatimuksia tarkennettiin. Vaikka muutokset olivat sinänsä varsin pieniä, löytyvät puutteet Saastamoisen mukaan usein juuri näiden uusittujen vaatimusten puolelta.Sähköinfolta on ilmestynyt laaja käyttöönottotarkastus-DVD, minkä avulla tarkastusten perustiedot on helppo päivittää. Käyttöönottotarkastuksia käsitellään myös Sähköala.fi-sivuilta löytyvässä suppeammassa esittelyvideossa. Nettivideo löytyy helposti www.sähköala.fi-sivujen etusivun oikeassa reunassa olevan linkin takaa.

– Esimerkiksi ST-kortiston ohjeiden avulla ja Sähköinfon lomakkeilla käyttöönottotarkastuksen ja vaadittavan dokumentoinnin pystyy hoitamaan helposti määräysten mukaisesti alusta loppuun tehtävän laajuudesta riippumatta, Saastamoinen sanoo.

Mikko Arvinen, teksti ja kuvat


Alakohtainen koulutus korostuu työturvallisuuskorteissa

Työturvallisuuskorttikoulutuksen valtakunnallista perusmateriaalia ollaan parhaillaan uudistamassa. Jatkossa eri kohderyhmät pyritään huomioimaan koulutuksessa selvästi aikaisempaa paremmin, jotta alakohtaisiin turvallisuusriskeihin pystytään kiinnittämään enemmän huomiota.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Mira Seppänen esitteli uutta työturvallisuuskorttivideota Helsingin Katajanokalla järjestetyssä työturvallisuusseminaarissa.– Uuden materiaalin perusrungon ympärille tulee reilusti mahdollisuuksia lisätä alakohtaisia esimerkkejä ja käyttää esimerkiksi TOT-raportteja koulutuksessa, Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Mira Seppänen kertoo.

Työturvallisuuskorttikoulutus on vapaaehtoista, mutta varsinkin monet teollisuusyritykset vaativat myös alihankkijoidensa työntekijöiltä voimassaolevaa korttia, jota ilman tehtaan porteista ei pääse sisälle.

Sähköinfon työturvallisuusasiantuntija Timo Ylisen mukaan Sähköinfon järjestämän työturvallisuuskorttikoulutuksen materiaaleihin on lisätty runsaasti nimenomaan sähköalalle suunnattuja esimerkkejä.

– Työturvallisuuskeskuksen perusoppimateriaalissa käsitellään paljon esimerkiksi kuumien nesteiden aiheuttamia riskejä, mutta nämä koskevat harvemmin sähkömiehiä. Toisaalta sähköalalla on paljon sellaisia asioita ja esimerkkejä, jotka on syytä nostaa esille myös yleisessä työturvallisuuskoulutuksessa, Ylinen sanoo.

Esimerkiksi pienempiin omakotitalotyömaihin keskittyvät urakoitsijat eivät välttämättä tarvitse työturvallisuuskorttia, mutta Ylisen mukaan sähköalalla työturvallisuuden merkitys on niin korostunut, ettei työtapaturmien ehkäisyyn ja vaaratekijöiden tunnistamiseen tähtäävän kurssin suorittaminen tekisi pahaa kenellekään alan ammattilaiselle.

Työturvallisuuskortteja on myönnetty jo yli puoli miljoonaa kappaletta.Viisi vuotta voimassa olevan kortin saaminen edellyttää kahdeksan tuntia kestävän kurssin hyväksyttyä suorittamista, mutta kortin uusiminen onnistuu neljän tunnin kertauskurssilla. Sähköinfo järjestää myös yhdistelmäkursseja, missä voi suorittaa yhden päivän aikana sekä kaikille sähköalan asennustehtävissä työskenteleville pakollisen SFS 6002 -sähkötyöturvallisuustutkinnon uusimisen että työturvallisuuskortin päivittämisen.