Lääkintätilojen sähköasennukset

5.6.2009

Lääkintätiloissa, joissa sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita liitetään potilaisiin, on sähköasennuksille asetettu erityisvaatimuksia. Ne on annettu standardisarjassa SFS 6000 osan 7 kohdassa 710 Lääkintätilat. Lisävaatimuksilla varmistetaan sairaaloissa, terveysasemilla ja yksityisillä klinikoilla sekä muualla olevissa terveydenhuoltoon tarkoitetuissa tiloissa potilaiden ja henkilökunnan turvallisuus.

Standardiin on sisällytetty myös kansallisia opastavia tietoja, jotka eivät perustu kansainvälisen standardin sisältöön. Opastavien tietojen käyttö ei ole pakollista, mutta niissä annetaan suosituksia standardissa edellytetystä turvallisuutta korkeammasta tasosta.

Määräysten edellyttämä minimi turvallisuustaso lääkintätiloissa saavutetaan noudattamalla standardin velvoittavaa osaa. Suomalainen käytäntö on kuitenkin meillä ehkä historiasta johtuen sellainen, että määräysten, eli nykyisin standardin velvoittava taso on sekä minimi että maksimi rakennettavissa sähkölaitteistossa, olipa sitten kyse lääkintätilaan tai normaaliin tilaan tulevasta sähkölaitteistosta.

Uuden keskuksen asennukset käydään tarkkaan läpi ennen käyttöönottoa. 

Mihin standardin vaatimuksia sovelletaan?

Standardin vaatimukset koskevat lääkintätilaan kiinteästi tai puolikiinteästi tehtäviä sähköasennuksia. Lääkintätiloissa käytettäville laitteille ovat omat standardinsa, joissa niitä koskevat tekniset ja liitäntää koskevat vaatimukset on annettu. Jos lääkintälaitteita käytetään muissa ns. normaaleissa tiloissa, esimerkiksi kotona, on noudatettava laitevalmistajan ohjeita sähköverkkoliitännässä.

Lääkintätilaan annetuilla erityisvaatimuksissa pääperiaatteena on potilaan ja sähkölaitteen välisen kosketuksen aiheuttaman vaarallisen jännitteen eliminointi lääkintätilassa ja tietysti sähkön saannin turvaaminen. Onhan lääkintätilassa potilas, jota hoidetaan tai valvotaan sähkökäyttöisillä lääkintälaitteilla. Tämän perusteella on määritelty standardissa hoitoalue, jossa asennuksia koskevat kaikkein tiukimmat erityisvaatimukset.

Jakelujärjestelmät

Jakelujärjestelmiä suunniteltaessa on ensisijaisena vaatimuksena varma toimivuus ja tarvittaessa sujuva siirtyminen varavoimakäyttöön sähkökatkoksissa. Pääsääntönä keskusten sijoittamiselle on niiden rakentaminen lääkintätilojen ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat pienet lääkintätilakohtaiset keskukset, jotka suositellaan sijoittamaan lääkintätilaan.

Laitteiden sekä keskusten tunnusmerkintävaatimukset korostuvat lääkintätiloissa, ja ne tulee merkitä pysyvillä selkeillä yksikäsitteisillä merkinnöillä, että nopeasti näkee, mistä keskuksesta ja mistä ryhmästä syöttö laitteelle tulee. Näin voi myös hoitohenkilöstö tarvittaessa käydä kytkemässä lauenneen johdonsuojakatkaisijan nopeasti päälle. Lääkintätiloissa ei suositella tulppasulakkeiden käyttämistä, vaan ainoastaan johdonsuojakatkaisijoita.

KäyttöönottotarkastuksetTutkimushuoneen sähkötarkastus meneillään.

Käyttöönottotarkastukset tehdään noudattamalla SFS 6000 osan 6 vaatimuksia. Poikkeuksena kuitenkin suositus potentiaalintasauksen jatkuvuuden mittauksessa ryhmän 2 tiloissa, joissa suositellaan käytettäväksi 10 A testausvirtaa. Muissa tiloissa potentiaalintasauksen mittaukseen riittää yleisesti edellytettävä 200 mA testausvirta.

Lääkintätiloissa IT-järjestelmien muuntajien vuotovirtamittaus voidaan korvata asennuskohteessa muuntajan valmistajan tekemällä muuntajakohtaisella testauksella.

Määräaikaishuollot ja tarkastukset

Huolloissa noudatetaan yleisiä vaatimuksia ja periaatteita, joista on standardin osan 6 kohdassa 62 Kunnossapitotarkastukset esitetty periaatteet. Tietysti sairaalan sähkölaitteistolle on tehtävä KTMp (517/1996) vaadittu kunnossapito-ohjelma.

Lääkintätiloihin tehtävät sähköasennukset on tehtävä erityisen huolellisesti. Ne ovat käytössä olosuhteissa, jossa pieniäkään virheitä ei voida sallia käyttöturvallisuustason laskematta. Pienetkin virheet asennuksissa voivat olla kohtalokkaita hoidettaville potilaille.

Standardin lisäksi ohjeita lääkintätilojen sähköasennuksiin on annettu ST kortissa ST 51.79 ”Ohje lääkintätilojen sähköasennuksiin”.

Kuvat: Sisko Vuorenmaa
Teksti: Veli-Pekka Vitikka

Kirjoittaja on Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n toimitusjohtaja.