Pienjänniteverkon mitoitus kehittyy askel kerrallaan

4.1.2016

Pienjänniteverkon mitoitusohjelma Febdok tarjoaa laajan kirjon suojalaitteita, kaapelityyppejä ja ominaisuuksia yhdellä laskentaohjelmalla käytettäväksi.

Sähköinfon Matti Orrberg ja Timo Ylinen opastivat Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:n Antti Sairasta, Juha Kukkosta, Riku Köymäriä ja Jiri Jokista Febdokin saloihin Espoossa lokakuussa pidetyllä ohjelman käyttökurssilla.

Vuonna 2008 alkaneen Sähköinfon ja Norjan sähköurakoitsijaliitto NELFO:n välisen yhteistyön myötä syntyi Suomen SFS 6000 standardin mukaisesti räätälöity versio pienjänniteverkon mitoitusohjelmasta, Febdokista. Ehdottomana valttinaan Febdok tarjoaa laajan kirjon suojalaitteita, kaapelityyppejä ja ominaisuuksia yhdellä laskentaohjelmalla käytettäväksi. Tämä kaikki on onnistuttu paketoimaan selkeäksi ja käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi, jonka havainnollistavat diagrammit tuovat lisäapua tulosten tulkintaan. Vielä kun mukaan lisätään laaja valikoima erilaisia automaattisesti tulostettavia dokumentaatioita, voidaan puhua sangen tyydyttävästä työkalusta niin suunnittelijoille, tarkastajille kuin urakoitsijoillekin.

 
Vaadittavia laskelmia tehdään puutteellisesti

Vuodesta 2012 lähtien SFS 6000 -standardissa on vaadittu pienjänniteverkon suojausten toimivuuden todentamista suunnitelmissa laskemalla tai muulla luotettavalla keinolla. Silti näiden dokumentoinnissa on yhä puutteita. Osa tarkastajista, valvojista ja tilaajista on onneksi valveutuneempia näiden suhteen ja ovat alkaneet vaatimaan laajoja laskelmia koko verkosta.

Vanhan, vuoden 2007 standardin mukaisista verkonmitoituksen vaatimuksista on vielä laajalti liikkeellä virheellinen käsitys siitä, että ”vaikeimpien” piirien mitoitus olisi riittävä koko verkon todentamiseksi. Tässä kuitenkin törmätään kysymyksiin kuka tulkitsee ja miten tulkitaan, mitkä piirit ovat ”vaikeimpia”? Pitkät kaapelivedot eivät välttämättä ole yksiselitteisesti vaikeimpia tilanteita. Entä miten on varmistettu varavoima ja UPS-syöttöjen tilanteet? Vanhat tekniset taulukot eivät palvele luotettavasti ainakaan näitä tilanteita.

Febdokissa useimmat erikoistilanteetkin pystytään todentamaan luotettavien laskelmien avulla ja ohjelman ominaisuudet riittävät 99 prosentille laskettavista kohteista kattaen mm. seuraavat erikoistilanteet:

  • varavoimasyötöt generaattorilla ja UPSkäytöt
  • rinnankytketyt kaapelit yhteisellä suojalaitteella tai johdinkohtaisilla suojalaitteilla
  • virtakiskojakelut
  • sekä IT- ja tasasähköjärjestelmät.

 
Tarve näkyy ja kuuluu

Allekirjoittanut on itse käyttänyt Febdok-ohjelmistoa erilaisten kohteiden mitoitukseen aikaisemmissa tehtävissään sähkösuunnittelijana. Myös Sähköinfon tarjoamilla kursseilla on saatu yhä enemmän kommentteja asiakkailta, että tarve tarkkojen laskelmien käyttämiseen on kasvanut.

Ohjelman varsinainen kehitys tapahtuu Norjassa, tarkemmin ottaen Oslossa norjalaisten sähköurakoitsijoiden liiton NELFO:n pääkonttorilla. Myös Sähköinfon osalta vaikutetaan Febdok-ohjelmaan monin tavoin.

Normaalisti kehitysideat ja pyynnöt tehdään sähköpostitse tai oman internet-sivuston kautta, johon ohjelmiston kehitykseen liittyvät tahot saavat omat tunnuksensa.

Tarkemmin kehitystyöhön syvennytään vuosittaisilla tapaamisilla NELFO:n edustajien kanssa. Näiden tiiviiden tapaamisten aikana käydään läpi vuoden aikana tulleita asiakaspalautteita, käsitellään syntyneitä ideoita ja mietitään, mitkä kehitettävät asiat olisi tehtävä ensimmäisinä asiakkaiden tarpeiden mukaan priorisoiden.

 
Febdokista on tulossa versio 6.0

Lokakuussa 2015 pidetyllä tapaamisella isoimpana asiana Sähköinfon edustajille esiteltiin uuden 6.0-version demoa, joka tulee vaatimaan myös Sähköinfon osallistumista käännöstöiden ja ohjelman tarkastamiseen liittyvinä tehtävinä. Täysin uusia laskentaominaisuuksia version 6.0 myötä ei ole tiedossa, mutta selektiivisyystarkasteluun on tulossa mahdollisuus tarkastella useamman kuin kahden peräkkäisen portaan suojalaitteiden selektiivisyyttä graafisella kuvaajalla.

Ohjelman uudessa versiossa siirrytään modernimman ohjelmointikielen käyttöön, mikä tuo uuden ulkonäön, lisää joustavuutta ja paremmat pohjat uusien ominaisuuksien hyödyntämiseen. Seuraava Febdokin käyttökurssi järjestetään maaliskuussa. Myöhemmin keväällä järjestetään myös syventävä kurssi ohjelman edistyneemmille käyttäjille.


Febdok ohjelmiston ja siihen liittyvää koulutusta voi ostaa Sähköinfon sivuilta: