Uusi energiamuotokerroin parantaa sähkölämmityksen asemaa

1.3.2018

Uusien rakennusten E-luvun raja-arvoja kiristettiin joulukuussa. Samalla sähkön kerrointa pienennettiin selvästi, mikä parantaa sähkölämmityksen asemaa aiemmasta muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.

Ympäristöministeriö julkaisi viime vuoden lopulla uuden asetuksen 1010/2017 uusien rakennusten energiatehokkuudesta. Asetus koskee sisäilmaston ylläpitämiseen energiaa käyttävän, katetusta seinällisestä rakenteesta koostuvan uuden rakennuksen suunnittelua ja rakentamista sekä rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä.

Uusi asetus muutti kokonaisostoenergiankulutuksen eli E-luvun raja-arvoja vastaamaan EU:n vaatimusta lähes nollaenergiataloista.

Matti Rae.

– Sähköurakoitsijan kannalta energiamuotojen kertoimien muutos on olennainen parannus. Sähkölämmitteisten talojen rakentaminen on siis edelleen mahdollista ja monissa tapauksissa erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto, Ensto oy:n valikoiman kehityksestä vastaava johtaja Matti Rae sanoo.

E-luvussa määritellään rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden. Siinä huomioidaan myös eri energiamuotojen kertoimet. Vuoden loppupuolella voimaan saatettu Valtioneuvoston asetus muutti energiamuotojen kertoimien lukuarvoja, mikä muuttaa siis osaltaan myös E-lukuja.

Olennaisin muutos sähköalan näkökulmasta on sähkön kertoimen lasku 1,7:stä 1,2:een. Muut kertoimet ovat nyt: kaukolämpö 0,5, kaukojäähdytys 0,28, fossiiliset polttoaineet 1,0 ja rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5.

– Tämä vastaa paremmin sähköenergian päästöttömyyskehitystä ja parantaa näin ollen sähkön kilpailukykyä. Muutos on mielestämme erittäin hyvä ja oikeutettu. Päästöttömyyskehitystä tukee myös Energiateollisuuden julkaisema tilasto, jonka mukaan sähkön päästölukemat jatkavat yhä laskuaan, Rae toteaa tyytyväisenä.

Uusi asetus on johdonmukainen askel kohti energiatehokkaampaa rakentamista, vaikkakin jatkokehitykselle on vielä tilaa.

– Valaistuksen energiatehokkuusohjaus voisi hyötyä sähköalalle tuttujen standardien käytöstä ja kysyntäjouston mahdollistaminen uudisrakennuksissa jäi avoimeksi. Myös rakennusautomaatiossa on paljon energiatehokkuuspotentiaalia, joka ei vielä näy asetuksissa, Rae listaa.

 
Tukilämmitys pienentää kerrointa

Sähkölämmitteisen talon E-lukua pystytään pienentämään tukilämmitysratkaisujen avulla. Enston teknologiakehitysinsinööri Maria Tiaisen mukaan esimerkiksi varaavalle takalle ja ilmalämpöpumpulle saadaan laskettua aiempaa suurempi lämmöntuoton osuus.

– Laskelmilla selviää esimerkiksi, että sähkölämmitys osoittautuu tehokkaaksi ja hyväksi ratkaisuksi 145 neliömetrin kokoisessa, normaalirakenteisessa omakotitalossa, jossa on tehokas ilmanvaihdon lämmön talteenotto, takka, ilmalämpöpumppu ja rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä, Tiainen kertoo.

 
Energian talteenoton merkitys kasvaa

Jukka Riekkinen.

Myös Enervent oy:n toimitusjohtaja Jukka Riekkinen näkee uuden asetuksen myönteisenä.

– Energiaa talteen ottavien laitteiden painoarvo on kasvamassa. Ecodesign 2018:ssa kiristettiin ilmanvaihtolaitteiden energiatehokkuusvaatimuksia. Se ei ole ongelma niille toimijoille, jotka ovat valmiita kehittämään jatkuvasti toimintaansa ja laitteitaan. Kiristyneet vaatimukset putsaavat alalta pikavoittoja saalistavat pelurit pois. Tämä tekee kilpailulle hyvää, Riekkinen uskoo.

Uusia innovaatioita on siis odotettavissa.

– Meillä on markkinoilla tuote, joka pystyy ottamaan ilmasta lämpöenergiaa ja siirtämään sen yöksi varastoon vesitankkiin, Riekkinen antaa esimerkin.