Taloautomaatio ja esitystekniikka halutaan yhteiseen ohjaukseen

4.4.2018

Esitystekniikka ja taloautomaatiojärjestelmät alkavat keskustella jatkuvasti paremmin keskenään, mutta teknistä kehitettävää riittää vielä runsaasti.

Audiovisuaalinen toimiala ry Avita ja KNX Finland ry järjestivät 14.2.2018 koulutusseminaarin DALI-, DMX- ja KNX-ohjelmoinnin rajapintojen yhteensopivuudesta ja järjestelmien hyvistä toteutuskäytännöistä.

Schneider Electric Finland Oy:n pääkonttorilla Espoon Leppävaarassa järjestetyssä tilaisuudessa esitystekniikkaan erikoistuneen suunnittelutoimisto Paiste Productions Oy:n Paiste Mäenpää kertoi DMX-ohjelmoinnissa huomioitavista asioista. DMX on erityisesti esitystekniikassa ja näyttämövalaistuksessa käytettävä ohjausprotokolla, joka mahdollistaa esimerkiksi liikkuvien valonheittimien ohjaamisen.

Paiste Mäenpää puhui Avitan seminaarissa.

– DMX on kehitetty puhtaasti valaistuksen ja erityisesti esitysvalaistuksen väyläksi. DMX-tekniikkaa on käytetty jonkin verran myös RGB-valaisimien ohjaukseen KNX-järjestelmiin yhdistettynä, mutta minä veikkaisin, että DALIn uuden Type 8 -protokollan yleistyminen tulee vähentämään huomattavasti DMX:n käyttöä ainakin toimitila- ja kotijärjestelmissä, Mäenpää kertoi.

Monien AV-alan alan ammattilaisten toiveena olisi, että esitystilan yleisvalaistusta pystyttäisiin ohjaamaan samasta käyttöliittymästä näyttämövalaistuksen kanssa. DMX-laitteet saadaan yhdistettyä KNX-järjestelmään tätä varten kehitetyllä yhdyskäytävällä, mutta lähtökohtaisesti hyvin erityyppisten protokollien yhdistäminen aiheuttaa helposti päänvaivaa.

– DMX on nopea ja varsin yksinkertainen protokolla, jossa voi olla vain yksi ohjaava laite kuten teatterin valokonsoli. Eri tyyppisiin ympäristöihin suunniteltujen protokollien yhdistämistä pitää miettiä huolellisesti, jotta ohjausketjut toimivat halutulla tavalla, Mäenpää sanoi.
  

DALI-protokolla kehittyy nopeasti

Kari Kallioharju kertoi DALI-protokollasta.

DALI-ohjelmoinnista puhuneen Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Kari Kallioharjun mukaan DALI- ja KNX-järjestelmät on suhteellisen helppo yhdistää yhdyskäytävällä, mutta DALI-väylän hitaus (1 200 bit/s) verrattuna KNX-väylään (9 600 bit/s) aiheuttaa helposti haasteita, mikäli DALI-väylä ei reagoi riittävän nopeasti KNX-väylästä tuleviin viesteihin.

– Ohjauksissa on ollut enemmän tai vähemmän haasteita, Kallioharju sanoi.

Valaistuksenohjausjärjestelmissä reilun 20 vuoden ajan runsaasti käytettyyn DALI-protokollaan on kuitenkin tehty ja myös tulossa runsaasti tilannetta parantavia päivityksiä.

– Kun DALI-standardi tuli käyttöön, koski se vain liitäntälaitteita. Tähän saakka DALI-järjestelmän ohjainlaitteet on pitänyt ottaa joltakin tietyltä valmistajalta, kuten Helvarilta, mutta lähitulevaisuudessa, kun DALI 2 -standardin mukaiset laitteet saadaan käyttöön, voi samaan järjestelmään ottaa eri valmistajien ohjainlaitteita. Käyttöönottomielessä samalla lähestytään myös KNX:n suuntaa, vaikka järjestelmät tulevat olemaan tulevaisuudessakin erillisiä, Kallioharju kertoi.

AV-käyttöliittymiin ja -automatisointiin erikoistuneen Kuulto Oy:n toimitusjohtaja Juho Jakka kertoi tilaisuudessa esitystekniikan ohjelmoinnin hyvistä käytännöistä.

– Jotta lopputulos palvelisi tarkoitustaan, ohjelmoijan ja käyttäjän tulisi voida kommunikoida suoraan keskenään, mielellään jo suunnitteluvaiheessa, Jakka sanoi.