Tietoliikenneyhteydet kuntoon muiden remonttien yhteydessä

31.10.2017

Viestintäviraston sisäverkkomääräys velvoittaa tarkastuttamaan kiinteistön tiedonsiirtoverkon suorituskyvyn linjasaneerausremontin yhteydessä.

Valokuituverkkojen asennusvaatimukset on määritelty Viestintäviraston kiinteistöjen sisäverkko- ja teleurakointimääräyksessä. Kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmää ja yhteisantenniverkkoa käsittelevää määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitettujen asuinkiinteistöjen, toimitilakiinteistöjen sekä julkisten kiinteistöjen sisäverkkoihin.

Määräys velvoittaa rakentamaan tiedonsiirtoverkon kaikkiin uusiin kiinteistöihin. Linjasaneerauskohteissa kiinteistöjen vanhat puhelinverkot tulee uudistaa nykyaikaisiksi laajakaistaverkoiksi, mikäli olemassa oleva verkko ei kykene ammattilaisen arvion mukaan välittämään kaikkiin huoneistoihin samanaikaisesti vähintään 30 Mbit/s tiedonsiirtonopeutta. Mikäli arvioinnissa herää epäilyksiä verkon suorituskyvyn riittävyydestä, voidaan arviointia täydentää teknisillä mittauksilla.

Uuden tai uusittavan verkon runkokaapelointi tulee toteuttaa optisilla kuiduilla, mikäli kiinteistöön on saatavissa operaattorin valokuituliittymä. Asuinkiinteistöissä kuidut pitää asentaa käyttövalmiiksi huoneistoissa oleviin kotijakamoihin. Lisäksi kuitujen suorituskyky tulee varmistaa aina mittauksilla ennen käyttöönottoa.

Viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntija Jorma Harlen mukaan tietoisuus asennusten laatuvaatimuksista ollut viime aikoina paranemaan päin sitä mukaa kun hyviä asennustapoja korostava määräys on jalkautunut kentälle.

– Kun määräyksen ensimmäinen versio tuli voimaan vuonna 2014, tuli meille nykyistä enemmän palautetta ja valituksia korjausta kaipaavista kohteista. Kentällä toimii yhä hyvin erilaisia yrityksiä, mutta määräyksen vaatimukset on opittu ymmärtämään paremmin, Harle sanoo.

Taloyhtiöiltä tulee kuitenkin yhä paljon kysymyksiä sisäverkon rakentamisvelvoitteesta.

– Tietoyhteiskuntakaaren velvoite rakentaa sisäverkko putkiremontin yhteydessä, mikäli olemassa oleva verkko ei täytä lain vaatimuksia, tuli voimaan vuoden vaihteessa. Tämän jälkeen me olemme käyneet paljon pitkällisiä puhelinja sähköpostikeskusteluja taloyhtiöiden edustajien kanssa lain ja määräyksen tulkinnasta, Harle kertoo.
 

Nopea laajakaista kuuluu nykyaikaan

Ennen 1990-lukua rakennettujen kiinteistöjen vanhojen puhelinverkkojen suorituskyky riittää harvoin täyttämään tiedonsiirtonopeuksille nykyisin asettua oletustasoa – tulevaisuuden vaatimuksista puhumattakaan. Helsingin Hämeentiellä sijaitsevassa kaksirappuisessa kerrostalossa putket, sähköt ja tietoliikenneyhteydet päätettiin hoitaa kerralla kuntoon.

– Yhtiö halusi uusia sisäverkon saadakseen erityisesti laajakaistayhteyden toimimaan riittävällä nopeudella. Kiinteistöön on vedetty käytännössä kaikkien operaattoreiden valokuitukaapeli, ja nyt sitä palvelua päästään hyödyntämään maksimaalisesti, kohteen isännöitsijä Ismo Lahti ASA-Isännöinti Oy:stä kertoo.

Remontin urakoineen LVIS-Hokka Oy:n sähkötöiden johtaja Jani Korttilan mukaan päällekkäisistä remonteista koituu paljon kuluja, mutta kustannukset olisivat nousseet vielä huomattavasti suuremmiksi, mikäli työt olisi tehty eri aikaan.

Ammattitaitoiset tekijät sisäverkkotöihin

Sähköistysalalla ainoastaan sähkötöiden teko edellyttää nykyisin virallista pätevyyttä, kun taas tele- turva- antennija automaatioalan töitä saavat tehdä periaatteessa ketkä tahansa. Selkeiden osaamisvaatimusten puute ja tästä seuraava ammattiosaamistason hajonta on ongelma niin töiden tilaajille kuin ammattimaisesti toimiville yrityksillekin.

AT-sertifikaatti.Tästä syystä myös sähköpätevyyksien myöntämisestä vastaava Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on kehittänyt tele-, turva-, antenni- ja rakennusautomaatioalan yrityksille vapaaehtoisia hyväksyntä- ja sertifiointijärjestelmiä, joilla yritysten ja niiden työntekijöiden osaaminen on helppo osoittaa.

Pätevät ja luotettavat tietoliikenneverkkojen asentajat tunnistat antenni- ja tietoverkkourakoitsijoiden AT-sertifikaatista sekä optisten liityntäverkkojen rakentajien OL-sertifikaatista. SETI:n hyväksymät tietoliikenneverkkojen rakentajat on listattu yrityksen Seti Pro -hakemistossa.