Turvakuulutusohjeet ST-kortistoon

4.8.2015

ST-kortistossa julkaistiin kesällä uusi, pitkään ja huolellisesti valmisteltu ohjeisto poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien suunnittelijoille, tilaajille ja toteuttajille.

Ohjeiston laadintatyön päätoimittajana toimineen Audico Systems Oy:n kehitysjohtaja Raino Hyttisen mukaan uusi ohjeisto tulee helpottamaan poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien suunnittelua ja toivottavasti myös yhdenmukaistamaan hankintatapoja. Hyttinen toivookin, että myös tilaajat tutustuisivat uusiin ohjeisiin.

– Kaikki laitetoimittajat ja muut toimijat saadaan samalle viivalle, jos myös tilaajat ymmärtävät järjestelmien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen maksaa, mutta normien vastaisten järjestelmien hankinta ei ole tilaajienkaan edun mukaista, Hyttinen sanoo.

Ohjeissa käydään läpi järjestelmän laitteiden kokoonpano, annetaan yleiset ohjeet kaiutinverkoston suunnitteluun ja kaiutinvalintaan sekä käydään läpi akustiikan ja puheen ymmärrettävyyden peruskäsitteet, mutta varsinaisen äänisuunnittelun oppikirjaksi ohjeita ei ole tarkoitettu.

Poistumishälytysja turvakuulutusjärjestelmien laatu vaikuttaa ratkaisevasti suurten julkisten tilojen turvallisuustasoon.Ohjeita voidaan hyödyntää paitsi järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, myös ylläpidossa koko järjestelmän elinkaaren ajan. Ohjeistoon on lisätty erilliset ohjeet järjestelmien toimitus- ja käyttöönottodokumenttien laadintaan sekä yleiset ylläpito-ohjeet ja viittaukset paloilmoitinjärjestelmien ylläpitoohjeisiin.

Ohjeissa käydään läpi kotimaiset ja eurooppalaiset standardit sekä lait, asetukset ja määräykset. Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä koskevat esimerkiksi pelastuslaki,
rakentamismääräyskokoelman rakennusten paloturvallisuutta käsittelevät kohdat sekä EU:n rakennustuoteasetus. Ohjeiston laadinta aloitettiin jo vuonna 2011.

– Aikaa meni kieltämättä todella pitkään, mutta perusteellisen työn ja lausuntokierrosten seurauksena lopputulos on nyt hyvä ja hyvin jäsennelty. Tämän ansiosta myös ohjeiston päivityksen pitäisi onnistua jatkossa suhteellisen helposti standardien uudistuessa, Hyttinen
sanoo.

Ohjeiston laadinnasta vastanneessa Sähkötieto ry:n, Sähköinfo Oy:n ja Turva-alan yrittäjät ry:n yhteisessä työryhmässä oli edustettuna alan yritysten, viranomaisten sekä alan järjestöjen edustajia. Työryhmään kuuluneen Schneider Electricin turvapuolen kehitysjohtaja Tapani
Perttulan
mukaan nykyisin myös paloilmoitinjärjestelmiin kuuluvien kuulutusjärjestelmien komponenteilta vaaditaan CE-merkinnän lisäksi suoritustasoilmoitus sekä pyydettäessä myös tuotesertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti tuotteen suoritustasosta.

– Harmonisoitujen tuotestandardien vaatimuksista tuli velvoittavia kun paloilmoittimista tuli EU:n rakennustuoteasetuksen alaisia 1.7.2013, Perttula kertoo.

Ohjeen laadinta alkoi työnimellä ”Äänievakuointi”.

– Nimimuutos poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiksi kuvastaa hyvin sisällössä tapahtuneita muutoksia, Perttula kertoo.

 
Myllyn paras kuulutusjärjestelmä

Vuoden vaihteessa valmistuvan laajennuksen jälkeen Kauppakeskus Myllyn pinta-ala kasvaa 4,7 hehtaarista yli seitsemään hehtaariin.Raisiossa E18-tien varrella sijaitsevan Kauppakeskus Myllyn poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä uusittiin keväällä. Loppuvuodesta 2001 avatun kauppakeskuksen aiempi kuulutusjärjestelmä ei täyttänyt nykyvaatimuksia varsinkaan puheen ymmärrettävyyden osalta. Uuden poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmän toimittaneen Audico Systems Oy:n kehitysjohtaja Raino Hyttisen mukaan uusien kaiuttimien paikat mallinnettiin akustiikkasimulaatio-ohjelmalla ja myös tilojen jälkikaiunta mitattiin huolellisesti. Uudet kaiuttimet päätettiin tuoda selvästi aiempaa alemmaksi käytävien keskellä oleviin pilareihin puheen ymmärrettävyyden parantamiseksi.

– Yleisohjeena on, että kuulutusten äänenpaine pitäisi olla kymmenen desibeliä taustamelutasoa korkeampi. Pelkkä ääni ei kuitenkaan riitä hyvän puheen ymmärrettävyyden saavuttamiseksi jos kaiuttimien sijoittelua ja kaikuisuutta ei mietitä kunnolla ja kaiuttimet häiritsevät toisiaan, Hyttinen kertoo.

Suuren kauppakeskuksen paloilmoitinjärjestelmä on jaettu kolmeen erilliseen alueeseen. Samoin kuulutukset on jaettu alueiden mukaan. Korkean, sadan voltin siirtojännitteen ansiosta kauimmaisetkaan kaiuttimet eivät tarvitse erillisiä päätevahvistimia, vaikka matkaa keskuksesta
kauppakeskuksen laajennusosan kauimmaiseen nurkkaan tulee lähes puoli kilometriä. Yhteensä
kuulutusjärjestelmän teho on noin 5 000 wattia.

Kauppakeskuksen paloilmoitinjärjestelmä ei vaadi palosuojattujen kaapeleiden käyttöä, mutta toimivuuden varmistamiseksi kaapelointi on kahdennettu erillisiin reitteihin.

Kauppakeskusta ollaan parhaillaan laajentamassa. Myös kauppakeskuksen laajennusosan sähköistyksestä ja kymmenien kilometrien kaapelointiurakasta 20–30 asentajan voimin vastaava Are Oy vastasi kauppakeskuksen vanhan puolen kuulutusjärjestelmän kaapeloinnista ja kaiuttimien asennuksesta Audicon vastatessa järjestelmän toimituksesta ja käyttöönotosta.

 
Järjestelmien käyttöluokitus

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiin sovellettaviin määräyksiin vaikuttaa ratkaisevasti,
liitetäänkö paloilmoitinjärjestelmä järjestelmän osaksi, vai toteutetaanko järjestelmät rinnakkain
erillisinä järjestelminä.

Mikäli poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä liitetään paloilmoittimeen palokelloja
täydentävänä osana, annetaan järjestelmällä paloilmoittimen automaattisesti käynnistämiä
ennakko- tai evakuointiviestejä tai manuaalisia hätäkuulutuksia. Tällöin vaatimuksena yleensä
on, että viestit ja kuulutukset vuorottelevat palohälyttimien kanssa. Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmällä voidaan myös korvata palohälyttimet.

Paloilmoittimeen liitetyt järjestelmät tulee toteuttaa harmonisoitujen laitestandardien mukaisilla
laitteilla. Laitteiden suunnittelun, asennuksen, ylläpidon, kuuluvuuden, äänen ymmärrettävyyden
sekä varavoiman mitoituksen tulee noudattaa SFSEN 60849 sekä SFS-EN 60268 standardien vaatimuksia.