Syrjäseutujen televisiolähetykset saattavat päättyä vuonna 2020

28.11.2016

Antennitelevision ensi vuonna käynnistyvällä, kymmenen vuotta kestävällä toimilupakaudella teräväpiirtokanavien peittovelvoitteeksi asetetaan kanavanipusta riippuen 80 - 90 % väestöstä. Näin 10 % suomalaisista uhkaa jäädä ilman nykyisen kaltaisia televisiopalveluita tavallisten lähetysten päättyessä maaliskuussa 2020.

Ari-Pekka Manninen

Antennitelevision uusista toimiluvista ja T2-siirtymästä Antennialan tekniikkapäivillä kertoneen liikenne- ja viestintäministeriön toimintavarmuusyksikön johtaja Ari-Pekka Mannisen mukaan on mahdollista, ettei teräväpiirtolähetysten näkyvyysalue kata koko Suomea 31.3.2020, jolloin ei-teräväpiirtoisten SD-kanavien lähetykset on päätetty lopettaa taajuuskapasiteetin tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.

Antennitelevision uusi, kymmenen vuotta kestävä toimilupakausi käynnistyy 17.5.2017. Uudelle toimilupakaudelle Digitan UHF-verkkojen väestöpeittovelvoitteeksi on asetettu toimilupaehdoissa kanavanipusta riippuen 80 - 90 %. VHF-taajuudella DNA:lle riittää jatkossa vastaavasti 80 % väestönpeitto.

– Tilanne ei ole vielä lukkoonlyöty, sillä nyt on sovittu, että peittovelvoitteet ja käytettävät jakelutekniikat otetaan valtioneuvostotasolla uudelleentarkasteluun vuoden 2018 loppuun mennessä, Manninen kertoi.

Valtakunnallisten lähetysten jatkosta keskustellaan

Markus Ala-Hautala

Koko valtakunnan kattavat yleisen edun kanavat lähetetään tällä hetkellä T1-/SD-tekniikalla Digitan UHF A -kanavanipussa. Digita Oy:n operatiivisen johtajan Markus Ala-Hautalan mukaan kanavanipun päivittämisestä T2-/HD-tekniikkaan vuonna 2020 on käyty keskusteluja, mutta mitään päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty.

– A-muxin muutosta oleellisempi asia on, mikä B-muxin peittoaluevelvoite tulee olemaan seuraavalla toimilupakaudella tai ylipäätään, onko millään antenni-tv:n kanavanipulla 100 % peittoaluevelvoitetta ennen kuin A-muxin DVB-T -lähetykset päättyvät, Ala-Hautala kertoi.

Digitan suunnitelmien mukaan YLE:n kanavien UHF:llä alkavat HD-lähetykset tulisivat B-kanavanippuun.

– B-kanavanipulle annettiin lievennys peittoaluevelvoitteeseen ja tämän lievennyksen tarpeellisuutta tarkastellaan uudestaan viimeistään vuoden 2018 lopussa. Digitalla on valmius laajentaa B-kanavanipun peittoalue valtakunnalliseksi viimeistään vuoden 2019 alusta. En usko, että olisi mahdollista, että yhdenkään kanavanipun peittoaluevelvoite ei olisi 100 % ennen A-muxin lähetyksien päättymistä, Ala-Hautala sanoi.

 
Syrjäseutujen lähetyksille ei löydy maksajaa

Olli Knuuttila

Uuteen toimilupakauteen valmistautumisesta kertoneen DNA Oy:n osastopäällikkö Olli Knuuttilan mukaan ei ole todennäköistä, että markkinaehtoisesti toimivat jakeluverkkoyhtiöt alkaisivat kasvattaa teräväpiirtolähetysten toimiluvissa määriteltyä peittoa omalla kustannuksellaan sovittua laajemmaksi harvaan asutuilla alueilla.

– Tämä ei ole tulevan pörssiyhtiön virallinen kanta asiaan, mutta oma henkilökohtainen näkemykseni on, että tällä hetkellä ongelmana on, ettei kaupallisilla tv-yhtiöillä ole halukkuutta investoida uusiin lähetinmastoihin harvaan asutuilla alueilla ja Yleisradiollekin on asetettu melko tiukkoja säästötavoitteita. Me olemme tietenkin valmiita laajentamaan verkkojamme maksavien asiakkaidemme eli televisioyhtiöiden toiveiden mukaan. Näin verkko-operaattorin näkökulmasta sanoisin, että järkevällä investointitasolla olisi mahdollista päästä noin 95 % väestönpeittoon, Knuuttila sanoi.

Satelliitti ratkaisee näkyvyysongelmat

Joillakin television mahdollisesti tulevilla katvealueilla televisionkatselu siirtyy todennäköisesti internetiin ja LTE-verkkoihin, mikäli riittävän nopeita yhteyksiä on tarjolla, mutta mahdollisesti vajaaksi jäävästä T2-peittoalueesta tulevat kärsimään eniten ne haja-asutusalueiden asukkaat, jotka tuskailevat jo nyt liian hitaita nettiyhteyksiä.

Martti Kemppi

Yleispalveluvelvoitteessa määritelty 2 Mbit/s "laajakaistaliittymä" ei riitä televisionkatseluun, mutta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n puheenjohtaja Martti Kempin mukaan tilanteesta ei ole kuitenkaan syytä huolestua, sillä liiton ammattitaitoiset jäsenyritykset tulevat mielellään asentamaan satelliittiantennit kaikkiin kiinteistöihin, jotka tulevat näillä näkymin jäämään antennitelevisiolähetysten tavoittamattomiin muun Suomen siirtyessä HD-aikaan.

Satelliittiantennilla teräväpiirtolähetykset, Yleisradion kanavat mukaan lukien, saa jo nyt näkymään lähes kaikkialla Suomessa.

– Haastavimmat paikat ovat Itä- ja Keski-Suomen korkeitten mäkien takana. Selvitin aikoinaan satelliittivastaanoton mahdollisuuksia YLE:n tilauksesta päälaen Lapissa Norjan rajalta Karigasniemelle, ja sielläkin satelliittivastaanotto onnistui Tenojoen suuntaan, Kemppi kertoi.