Valaisimien räätälöinti yleistyy

2.5.2019

Valaisinala menee yhä vahvemmin projektimarkkinoiden suuntaan. Vakiotuotteiden sijaan valaisimissa on kohdekohtaisia ominaisuuksia ja lisävarusteita. Yksi syy räätälöintiin on moneen taipuva leditekniikka.

– Viime vuosina on siirrytty hyvinkin vakioidusta valonlähdemallistosta pitkälle räätälöitävään ledimaailmaan, jossa valaisimen valovirtapaketin saa halutessaan lähes lumenin tarkkuudella, toteaa Airamin tuotehallintajohtaja Jarmo Tomperi.

Esikaapelointi, pikaliittimet, epätyypillisten asennusratkaisujen vaatimat erikoiskiinnikkeet ja oikeaan mittaan katkaistut ledinauhat helpottavat ja nopeuttavat asentajan työtä. Räätälöinti ulottuu myös joustaviin valaisintoimituksiin ja työmaalogistiikan hallintaan, kun isoille työmaille halutaan entistä enemmän täsmätoimituksia.

– Työmaalle voidaan tuoda tiettynä päivänä ja kelloaikana etukäteen sovittu tila- tai huonekohtainen valaisinpaketti. Paikat pysyvät siistinä ja rikkoutumisen riski vähenee, kun lavoilla ei ole odottamassa isoja määriä valaisimia, sanoo valaistuksen tuotealuejohtaja Antti Aunola Onninen oy:ltä.

 
Marketeista asuntorakentamiseen

Isojen markettien valaistussaneerauksissa jokainen menetetty myyntipäivä tuo tappioita. Myös suurten tehdastilojen saneeraukset halutaan tehdä niin, että ne häiritsevät tuotantoa mahdollisimman vähän. Työmaiden kiireitä helpotetaan valaisinräätälöinnillä.

– Markettiprojektissa isot valaisinpositiot ovat usein erikoisratkaisuja, jotka muodostavat noin 50-60 prosenttia valaisinluettelon arvosta. Sivupositioille ei välttämättä tehdä tuoteräätälöintiä, mutta niiden toimitukset hoidetaan niin, että asennustyöt sujuvat sutjakasti, Tomperi kuvailee. 

Tuotteisiin myös liitetään lähes aina asennuskohteen valaisinpositiomerkinnät.

– Saneerauksissa valaisimiin voidaan tarvita muutoksia, kun esimerkiksi vanhojen kaapeliteiden pistoliitinjärjestelmiä laajennetaan DALI-liitännöillä. Jos taas valaisimet halutaan poikkeuksellisesti kytkeä eri vaiheille, voidaan vaihekierto tehdä tehtaalla ja vaihemerkityt valaisimet toimitetaan erikseen kullekin asennusalueelle, sanoo Airamin myyntipäällikkö Ville Keinänen.

Valaisintoimitusten räätälöinti on tyypillistä isoilla työmailla, mutta asuntotuotannossa se on järkevää myös pienemmissä kohteissa. Kerrostalotyömaat etenevät usein rapuittain, jolloin rappukohtainen valaisintoimitus helpottaa asentajien työtä. Valaisimet voidaan viimeistellä asennuskuntoon liitosjohtoineen jo tehtaalla. Teollisessa ympäristössä se on tehokkaampaa kuin työmaaolosuhteissa.

– Katkaisemme ledinauhat ja jäähdytysprofiilit määrämittoihin sekä asennamme ledinauhat, liitosjohdot ja päätykappaleet valmiiksi profiileihin. Asentajan ei tarvitse kolvata ja tehdä liitoksia työmaalla. Tämä on ollut jo monen urakoitsijan toive, Keinänen kuvailee.

Aikataulujen kiristyminen näkyy koko ketjussa

Airamin ammattivalaisinmyynnistä noin kolmannes on jollakin tavalla räätälöityjä. Pienten valaisinerien muutostyöt tai varastossa olevien tuotteiden pienet viilaukset tehdään omissa tiloissa Keravalla. Isompien tuote-erien räätälöinnistä vastaavat yleensä eurooppalaiset sopimusvalmistajat ja kotimaiset kokoonpanokumppanit.

– Tarpeet ovat aina tapauskohtaisia ja muutostyöt tehdään siellä, missä se on projektin kannalta kustannustehokkainta, järkevintä ja nopeinta. Myös urakoitsijan aikataulua kuunnellaan, Keinänen toteaa.

Projektikohtaisesti muokatut valaisimet ovat usein kertatoimituksia, jolloin tuotteille ei avata omaa sähkönumeroa. Eri lukunsa sitten on, jos räätälöidyille valaisimille on tarvetta myös seuraavissa projekteissa, jolloin ne voidaan tuotteistaa.

– Valmistuotevarastojen ohella meillä on valmius räätälöidä nopeasti erilaisia tuoteversioita, testata tuotteet ja toimittaa ne haluttuun aikaan ja paikkaan. Rakennusprojektien aikataulun kiristyminen näkyy koko ketjun toiminnassa valaisinvalmistajista tukkuihin ja tilaajista sähköurakoitsijoihin, kertoo Tomperi.

Valaistusohjauksen kehittyminen on tuonut mahdollisuuden optimoida valaistusta entistä enemmän kohdekohtaisesti. 

– Valaistusta ei välttämättä enää lähdetä toteuttamaan minimivaatimusten mukaan. Kun aiemmin tavoitteena oli 500 luksin valotaso, voi mitoitusarvona nyt olla 800 luksia. Ohjauksen avulla valotaso sovitetaan kunkin tilan ja työtarpeen mukaan sopivaksi, jatkaa Tomperi.

Nykyisten ledimoduulien valotehokkuus on jopa 180 lm/W ja valaisimien vastaavasti 140-150 lm/W.

– Lämmönhallintakin on reilassa, kun valaisimissa syntyy aiempaa vähemmän lämpöä. Ledien kehitys ei ole enää kilpajuoksua valotehokkuuden lisäämisessä, vaan nyt keskitytään valaistuksen laatuun ja kohdekohtaiseen optimointiin, Tomperi toteaa.

Tarjolla hyvin erilaisia himmennysprofiileita

Nopeasti lisääntyvä langaton ohjaus on yksi tämän hetken valaistustrendeistä.

– Langattomuus hakee vielä polkuaan, kun vakiintuneet ohjausstandardit puuttuvat ja käytössä on erilaisia ohjausprotokollia. Ratkaisuja on vaikea vakioida, joten valaisin- ja liitäntälaiteräätälöinti tuo markkinoille joustavuutta, Tomperi sanoo.

– Tilaajat ovat langattomien ratkaisuiden suhteen aktiivisia. Yhdessä kohteessa ison tilan syväsäteilijät haluttiin himmentää 30 prosenttiin täydestä tehosta, jolloin ledien elinikä pitenee ja valaistustasoissa voidaan tarvittaessa joustaa ylöspäin, toteaa Keinänen.

Myös varastossa oleva vakiotuote voidaan muuttaa toimimaan langattomalla ohjauksella. 

– Ledivalaisimien valovirtaa muokataan tänä päivänä ohjelmoimalla, sanoo Keinänen ja näyttää liitäntälaitetta, jonka virtaa-alueen 600 - 1400 milliampeerista valitaan ennen toimitusta asiakkaan haluama arvo.

Tie- ja katuvalaistuksessa tyypillinen valaisinräätälöinti liittyy himmennykseen. Aluekohtaisia valaistusohjauksia toteutetaan sekä langattomien että langallisten ohjaustekniikoiden avulla. Aika- ja liikennemääräohjaukset varmistavat oikean määrän valoa oikeassa paikassa. 

– Ulkovalaisimia toimitetaan hyvinkin yksilöidyillä himmennysprofiileilla, joiden avulla valotaso säätyy halutuksi tiettyinä kellonaikoina. Himmennys voi olla myös esimerkiksi kolmiportainen, kertoo Ensto Finland oy:n tuotehallintajohtaja Marko Martikainen.

 
IoT ja tekoäly – tulevaisuuden valaistusta?

Valaisimiin integroidaan tänään erilaisia antureita, jotka keräävät tietoa rakennusten talotekniikan ohjaukseen. Valaisinverkot ovat luonteva tiedonkeruualusta myös erilaisille IoT-järjestelmille. Langattomasti ohjattavassa valaistusverkossa jokaisella valaisimella on oma IP-osoitteensa, jonka avulla valaisimeen saa yhteyden mistä päin maailmaa tahansa.

– Valaisimet voidaan varustaa antureilla, jotka mahdollistavat esimerkiksi päivänvalo- ja läsnäolo-ohjauksen, mutta ovat myös valmiita tulevaisuudessa keräämään tietoa, kun muu IoT-järjestelmä on siihen valmis.

Myös tekoälyyn perustuvat itseoppivat valaistuksen ohjausjärjestelmät tekevät tuloaan. Niiden myötä tekoälyn vaatima tekniikka voi tulla osaksi valaisinräätälöintiä.

– Valaistusteknologia on muuttunut huimasti viimeisten 5-7 vuoden aikana ja tarjoaa tänään entistä enemmän mahdollisuuksia. Valaistuksesta on tullut keskeinen mahdollistaja monelle muulle asialle ja sen ulottuvuuksista pitää osata kertoa käyttäjille ja tilaajille. Myös sähköurakoitsijoilla on tässä erinomainen tilaisuus uudelle liiketoiminnalle, toteaa Aunola.