Pitkän aikavälin säästöt ratkaisevat ulkovalaistusinvestoinneissa

22.10.2015

Energiatehokkuus puhuttaa ulkovalaistuksessa. Tekniikan kehittyminen tarjoaa monia mahdollisuuksia ja aluksi kalliilta vaikuttava investointi voi osoittautua lopulta edulliseksi ratkaisuksi, kun energiaa säästyy halpaa vaihtoehtoa enemmän.

Ledien energiatehokkuus on jo ohittanut perinteiset purkauslamput. Myös valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjestelmät kehittyvät. Samalla säästöpaineet monissa kunnissa ja ELY-keskuksissa leikkaavat ulkovalaistuksen budjettia.

– Uusien tie- ja katuvalaistusasennusten tekniikka riippuu paljon asiakkaasta, mutta usein mukana on himmennysmahdollisuus. Vanhaa tekniikkaa on kuitenkin vielä paljon ja joka toisen katulampun sammuttaminen on myös tätä päivää. Suunnittelussa esitetään aina vaihtoehto, joissa valaisimia himmennetään, sillä valaistuksen tasaisuus on iso turvallisuustekijä, toteaa ulkovalaistuksen osastopäällikkö Leena Kaanaa konsulttitoimisto Sitosta.

Älykäs ohjaus huomioi liikennemäärät

Tie- ja katuvalaistuksen älykkäässä ohjauksessa valotasot sovitetaan olosuhteiden ja liikennemäärien mukaan.  Älykäs ohjaus on investointina perinteistä himmennystä kalliimpi, mutta myös säästötavoitteet ovat korkeammat, kun säästöjä tavoitellaan sekä valaistuksen energiankulutuksessa että hoidossa.

Turun moottoritie. Kuva Sito

– Liikennemäärän mukaan säätyvän valaistuksen suunnittelun tulee perustua takaisinmaksuajan laskuun ja hyötyjen arviointiin sitä kautta. Markkinoilla on myös paljon esiohjelmoituja järjestelmiä, joissa valot himmenevät tiettynä kellonaikana määrätylle tasolle, Kaanaa sanoo.

Älykkäitä ohjausjärjestelmiä on ollut markkinoilla jo yli vuosikymmenen ajan ja myös oppirahoja niiden suhteen on maksettu. Aina ei ole onnistuttu ja säästöt ovat jääneet saavuttamatta, kun järjestelmien toiminnassa on ollut puutteita.

Katuvalaistusverkosta teolliseen internetiin

Philipsin ulkovalaistuksen tuotehallintajohtaja Jan Fitters pitää mahdollisena sitä, että tulevaisuudessa katuvalaisimiin lisätään antureita, joiden kautta palveluntuottajat luovat uusia sovelluksia ja toimintoja. Anturit voivat esimerkiksi havainnoida kadulla liikkuvien ihmisten tai ajoneuvojen määrää. Valaisimien langaton yhteys muihin laitteisiin voidaan toteuttaa esimerkiksi valaisimessa olevan SIM-kortin avulla.

– Katuvalaistusverkko voi olla pohjana teolliselle internetille, johon eri laitteet ja palveluntuottajat kytkeytyvät verkkoyhteyksien ja pilvipalveluiden kautta. Katuvalaistuksen kehittyminen kohti älykkäitä palveluita edellyttää uudenlaista yhteistyötä, jossa valaistus- ja IT-alan yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Jos valaistusta esimerkiksi halutaan säätää sään mukaan, voisi tämä tapahtua sääpalveluita tuottavien tahojen kautta ilman, että jokaiseen valaisimeen tarvitaan sääantureita, Fitters sanoo.

ESCO-mallista rahoitustukea energiansäästöihin

Yksi vaihtoehto kunnille ulkovalaistuksen saneeraukseen on ESCO-rahoitusmalli. ESCO tulee sanoista Energy Saving Company ja nimensä mukaisesti kyseessä on energiansäästöpalvelu, jossa asiantuntijayritys toteuttaa asiakkaan määrittelemän ja tarpeita vastaavan hankkeen kokonaistoimituksena. Hanke rahoitetaan osittain tai kokonaan valaistussaneerauksen tuomilla energiansäästöillä. Kunta tilaa palvelun ESCO-toimijana olevalta yritykseltä, joka todentaa säästöt ja hankinnan laadun pysyvyyden palvelukaudella.

– Palvelukauden pituus voi olla jopa yli kymmenen vuotta, mutta se määritetään aina tapauskohtaisesti hanke-sopimuksessa. ELY-keskukset voivat myöntää ESCO-hankkeisiin harkinnanvaraista energiatukea, jonka yhtenä perusteena on saavutettava energiansäästö, kertoo ryhmäpäällikkö Isa-Maria Bergman Motivasta.

Säästöjä ESCO-hankkeissa haetaan valotehokkaiden valonlähteiden sekä valaistuksen ohjauksen ja säädön kautta. Hankkeet eivät kuitenkaan ole sidottuja tiettyyn valaistustekniikkaan, vaan tekniikka riippuu aina hankkeesta ja valaistusasennusten lähtötilanteesta kunnassa.

– Motiva on julkaissut laskelmia katuvalaistuksen elinkaarikustannuksista, jotka perustuvat asennuksissa käytettäviin vaihtoehtoisiin valaistustekniikoihin. Kun katsotaan asennuksen koko elinkaarta, alkavat ledit olla tasavahvoja muiden valonlähteiden kanssa. Uskon, että tulevaisuudessa katuvalaistuksessa uskalletaan yhä enemmän siirtyä ledeihin, toteaa Bergman.

ESCO on palvelukonsepti, joka vaatii kunnilta uudenlaista paneutumista valaistushankkeisiin.

– Katuvalaistuksessa energiaa todella säästyy riippumatta siitä, mihin teknologiaan valaisimia vaihdetaan. Kunnat toki toivovat takuuta myös laadun pysyvyydestä palvelukaudella. Suurista kunnista Turku ja Jyväskylä ovat ESCOn suhteen edelläkävijöitä ja useita hankkeita on vireillä muissa kunnissa, huomauttaa Bergman.

Standardeista potkua energiatehokkuuteen

Energiatehokkuus näkyy myös standardoinnissa. Parhaillaan päivityksen alla on tievalaistuksen suunnittelua ohjaava standardi EN 13201. Tärkeä painopiste uudistuksessa on energiatehokkuus ja muuttuva valaistus. Standardin valaistusluokan valintaa ja valaistusteknillisiä vaatimuksia koskevia osia on muutettu niin, että ne tukevat valaistuksen ohjausta valaistusluokkien avulla. Standardiin on tulossa myös kokonaan uusi energiatehokkuutta käsittelevä osa.

– Siinä määritellään vaihtoehtoiset menetelmät tievalaistuksen energiatehokkuuden tarkasteluun. Menetelmiä voidaan käyttää, kun halutaan vertailla valaistusteknillisesti samanarvoisten valaistusvaihtoehtojen energiatehokkuutta, kertoo ulkovalaistussuunnittelija Aleksanteri Ekrias ulkovalaistuksen suunnittelutoimisto LiCon-AT:sta.

Ekrias muistuttaa, että kun valaistusratkaisuja valitaan, on asennuksen aina täytettävä kaikki valaistusteknilliset vaatimukset. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä lopullinen valinta energiatehokkuuden pohjalta.

– Myös Liikenneviraston Tievalaistuksen suunnittelu -ohjetta päivitetään. Uusi ohje Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu julkaistaan lähiaikoina. Ohjeessa on otettu huomioon standardin EN 13201 muutokset. Uudessa ohjeessa esimerkiksi yöhimmennys suositellaan toteutettavaksi valaistusluokkien avulla 1- tai 2-portaisena siten, että valaistusluokkaa pudotetaan korkeintaan kahdella.