Suunnitelmien määräluettelot hyödyttävät sähköurakoitsijoita

1.6.2016

Sähkösuunnitelmiin liitettävät määräluettelot hyödyttävät monin tavoin myös sähköurakoitsijoita. Siksi urakoitsijoiden etuna on markkinoida asiaa sekä suunnittelijoille että rakennuttajille.

Tarjoustoiminnan kehittämistä varten perustettiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin liiketoimintaryhmän aloitteesta työryhmä, joka muodostui tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden edustajista. Työryhmän työn tuloksena päivitettiin ST 13.80 -kortti, jossa on kerrottu, miten määräluettelot tulisi suunnitelmissa olla. Kortissa on myös määritetty, että tarjoushinta on annettava määräluetteloiden perusteella.

Tarjoustoiminnan kehitysryhmän jäsenten yksimielinen suositus on, että sähkösuunnitelmien täytyy sisältää määräluettelot.

Aloitteen määräluetteloiden tekoon sähkösuunnitelmiin tulee lähteä tilaajalta. Sähkösuunnittelua tilattaessa tilaajan pitäisi edellyttää, että suunnittelija tekee määräluettelot ja lisää tarjouspyyntöön tekstin ”Sähköurakan tarjouspyyntöasiakirjoissa noudatetaan Sähkötietokortin ST 13.80 ohjeistusta”.


Laskuvirheillä ei kannata kilpailla

Tilaajat hyötyvät määräluetteloista siten, että he saavat tarjoukset nopeammin ja ne ovat vertailukelpoisempia kuin aiemmin. Myös muutos- ja lisätöiden käsittely helpottuu.

Määräluettelot helpottavat myös muiden tarjouskilpailun perusteiden käyttöönottoa. Näin halvimman hinnan lisäksi saadaan muita perusteita, kuten laatu, osaaminen, toimituskyky, luotettavuus, jne. Halvin hinta tarjouksen perustana ei ole kenenkään etu. Tilaajat saavat usein ”halpaa” huonolaatuista työtä ja urakoitsijat painivat huonon kannattavuuden kanssa. Hyvistä materiaaleista asiantuntevasti tehty työ ei tule pitkällä ajanjaksolla tilaajalle yhtään kalliimmaksi. 

Urakoitsijoille määräluetteloiden saanti suunnitteluasiakirjoihin vähentää laskentatyötä, nopeuttaa tarjousten tekoa ja tarkentaa tarjoushintaa, sillä laskentavirheiden mahdollisuus pienenee. ST 13.80 -kortin mukaan määräluettelot ovat tarjouslaskennan perusta ja niissä mahdollisesti olevat virheet korjataan tarjouksen liitteenä olevilla yksikköhinnoilla.

– Määräluetteloiden saanti suunnitelmiin helpottaisi laskemista ja vähentäisi laskentavirheiden määrää, vantaalaisen Jyty-Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Jari Tykkyläinen vahvistaa.

– Työaikaa säästyisi ja laskentatyö ja -kustannukset vähenisivät, sillä nyt 80 prosenttia työajasta menee 20 prosentin hinnan keräämiseen, kokkolalaisen Mesiel Oy:n toimitusjohtaja Juha Puumala sanoo.

– Virhelaskennan osuus jää silloin tilaajan piikkiin, kun kaikki kilpailevat samalla massamäärällä.

Vaikka se saattaa lisätä kilpailua, niin huomio kiinnittyykin hinnan sijaan laadullisiin seikkoihin. Samoilla linjoilla on lahtelaisen LSK Electrics Oy:n toimitusjohtaja Erkki Laitala.

– Tarjousten massoittelu on työlästä, halvin tarjoushinta taitaa olla sillä, joka kiireessä on laskenut väärin tai jotain unohtanut ja saa työn. Uskon määräluetteloiden auttavan osaltaan alan kannattavuuden parantamisessa. Oikeat laskentamassat edesauttavat myös työn sujumista. Tarjoushintaerot pienenevät ja muille kriteereille tulee suurempi painoarvo urakoitsijavalinnassa.

Määräluetteloissa ilmoitetaan kalustepisteiden määrät sekä nousujohtojen ja johtoteiden pituudet, eli sellaiset asiat, joiden laskemiseen menee paljon aikaa ja joiden laskeminen ei ole varsinaista urakoitsijan ydinosaamista.

Urakoitsijan tarjouslaskijan määritettäväksi jäävät kaikki sellaiset asiat, jotka vaativat ammattitaitoa ja osaamista. Näin ollen jokainen urakoitsija säilyttää edelleen kaikki ne edut, jotka vuosien saatossa on tarjouslaskentaansa kehittämällä saanut. Eikö urakoitsijoiden siis ole parempi kilpailla ammattitaidolla, osaamisella ja katteilla kuin laskuvirheillä?
 

Asian markkinointi on tärkeää

Määräluetteloiden saantia suunnitelmapiirustuksiin täytyy myös urakoitsijoiden markkinoida. Jokaisen urakoitsijan tulisi kertoa asiasta omille asiakkailleen ja korostaa, että vaikka suunnittelutyö hivenen kallistuisi, niin määräluetteloista saatava hyöty kohdistuu myös tilaajatahoon. Näin käy siksi, että tarjousten saanti nopeutuu ja tarjouksia on helpompi verrata, koska kaikilla tarjoajilla on samat laskentaperusteet.

Myös muutos- ja lisätöiden käsittely helpottuu ja työn aikana esiintyy vähemmän ristiriitatilanteita kuin mitä aiemmin on ollut.

Oletteko jo markkinoineet tätä asiaa muille urakoitsijoille, suunnittelijoille tai rakennuttajille?

– Eiköhän tämän pitäisi olla itsestäänselvyys jo muutenkin, mutta keskusteluissa eri tahojen kanssa asia on ollut esillä, Erkki Laitala kertoo.

– Olen ottanut asian esille tuttujen rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa eikä ongelmia ole ollut, Juha Puumala toteaa.

Onnistumiseen on vaikuttanut se, että pienellä paikkakunnalla ihmiset tuntevat toisensa hyvin ja asiaa on kysytty vain niiltä henkilöiltä, joiden jo etukäteen on tiedetty suhtautuvan asiaan positiivisesti.

– Jonkin verran on pyydetty suunnittelijoilta sähköisiä kuvia ja omalla suunnitteluohjelmalla poimittu massat.

– Toistaiseksi vain STULin liiketoimintaryhmän kautta, mutta en vielä henkilökohtaisesti. Mutta varmasti sitten otan asian esille, kun tulee sellaisia tilaisuuksia keskusteluun, positiivisesti asian kehitykseen suhtautuva Jari Tykkyläinen lupaa.

Hän sanoo tuntevansa paljon suunnittelijoita, jotka kyllä laittaisivat massalistat suunnitelmiin kohtuukustannuksin, jos tilaajat niin haluaisivat.