Kilpailun kiristyessä moni ikääntyvä sähköurakoitsija harkitsee luopumista

15.3.2010

Yrityksen lopettaminen voi olla kova paikka pitkään yrittäjänä toimineelle. Parhaassa tapauksessa yrityksen saa kaupaksi hyvään hintaan ja toiminnalle löytyy luotettava jatkaja. Aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä erosi tammi-helmikuussa yli 40 jäsenyritystä, kun koko viime vuoden aikana eroja kirjattiin yhteensä 95. Eron syynä oli useimmiten joko toiminnan lopetus tai eläkkeelle siirtyminen.

Kyösti Moisio. Kuva Merja HirvonenTalotekniikka-alan yritysjärjestelyihin erikoistuneen Mergertum Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Moision mukaan rakennusalan taantuma jouduttaa nyt monien vanhempien yrittäjien eläkkeelle siirtymistä.

Moni yrittäjä lykkäsi luopumista firman tehdessä kohtuullisen hyvää tulosta kohtuullisella vaivalla, mutta kilpailutilanteen kiristyttyä huonomman tuloksen tekeminen kovemmalla työllä ei välttämättä enää yhtä lailla innosta.

Moision mukaan yrityskauppojen rintamalla on viimeisten parin vuoden aikana ollut nähtävissä selvää aktivoitumista suhdanteiden muututtua. Pari kolme vuotta sitten liikkeellä oli enemmän velkavivulla liikkuneita ostajia, mutta nyt ostoaikeissa liikkuvat enimmäkseen alan vakavaraiset ja vakiintuneet toimijat. 

– Pelikenttä on muuttumassa nyt aika voimakkaasti alan toimijoiden hakiessa uusia asetelmia tulevaa nousua silmällä pitäen, Moisio sanoo.

Huonommat ajat myös karsivat heikompia kilpailijoita pois markkinoilta. Pitkään jatkuneen hyvän suhdanteen aikana urakointialan yritysten taseet ovat kuitenkin yleisesti ottaen varsin hyvässä kunnossa, eli heikommankin suhdanteen kanssa pystytään ainakin jonkin aikaa elämään.


Kaikille yrityksille ei löydy ostajaa
 

Erään Etelä-Suomessa toimineen keskisuuren sähköurakointiyrityksen toimitusjohtaja alkoi suunnitella vuosi pari sitten liiketoiminnasta luopumista. Ajatuksena oli myydä firma hyvään hintaan pois ja siirtyä viettämään leppoisia eläkepäiviä mukava tukku euroja pankkitilillä.

Urakointityyppisen liiketoiminnan hallittu alasajo voi olla haasteellistaValitettavasti kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan. Yrityksistä huolimatta firma ei käynyt kaupaksi, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi toiminnan lopettaminen ja lopputilin antaminen työntekijöille. Ylimääräisiä eläkesäästöjä toimitusjohtaja sai lähinnä firman vanhojen pakettiautojen myymisestä, mutta tästäkin summasta osa kului yrityksen viimeisten laskujen ja maksujen hoitamiseen.

Erään kilpailijan mukaan yrityksessä ei ollut yksinkertaisesti mitään ostettavaa. Vapaasti tiivistettynä hänen mukaansa yrityksen vanhoja ja laiskoja asentajia oli turha ottaa pilaamaan oman porukan hyvää tekemisen meininkiä, eikä tarjolla olleissa urakkasopimuksissakaan ollut kehumista. Miksi ottaa halvalla myytyjä töitä, jos vastaavat hommat saa kilpailutettua itselle paremmilla ehdoilla kilpailijan jäädessä pois kuvioista? 

Vaihtoehtona yrityksen tai sen liiketoiminnan myynnille on toiminnan alasajo ja yrityksen purkaminen. Urakointityyppisen liiketoiminnan hallittu alasajo ei yleensä kuitenkaan onnistu täysin ongelmitta.

– Loppuajan kannattavuus voi romahtaa dramaattisesti, jos parhaat työntekijät lähtevät lopetettavasta yrityksestä samalla, kun viimeiset urakat pitäisi hoitaa loppuun, Moisio varoittaa.


Mikä on yrityksen käypä arvo?

Kysymys myytävän yrityksen hinnan määräytymisestä on aina hankala, sillä asiaan vaikuttavat lukuisat eri asiat, kuten mahdollisten riskien jakaminen myyjän ja ostajan välillä. Komeaa historiaa enemmän hintaan vaikuttavat yrityksen tuloksentekomahdollisuudet jatkossa.

– Jos joku nyrkkisääntö on pakko sanoa, niin yrityksen hinta voi olla oikaistu keskimääräinen nettotulos kerrottuna kolmella neljällä, lisättynä oikaistulla omalla pääomalla, joka ei sitoudu liiketoimintaan, Moisio pohtii. 

Moision mukaan yrittäjän kannattaa miettiä, onko hänelle tärkeintä saada maksimaalinen kauppahinta, saada yritys jatkamaan toimintaa ja taata työntekijöiden työpaikat ja vanhojen asiakassuhteiden hoito, vai päästä kerralla eroon kaikista vastuista.

– Jos oikeat lähtökohdat ovat selvillä, parhaiden ostajien löytäminen on helpompaa. Kauppahinnasta yleensä päästään yksimielisyyteen neuvotteluiden jälkeen, jos muut asiat natsaavat.

Moision mukaan ”huonommankin” yrityksen ostaminen voi olla joskus kannattavaa, jos esimerkiksi halutaan laajentaa toimintaa uudelle alueelle tai uuteen segmenttiin. Vanhojen työntekijöiden paikallistuntemus, firman ennestään tuttu nimi ja vanhat asiakassuhteet ovat ulkopuoliselle selvästi arvokkaampia kuin alueella jo toimivalle kilpailijalle. Tällöin ostajan on kuitenkin tarkoin perehdyttävä kohteeseen ja selvitettävä, millä keinoilla yrityksen kannattavuus saadaan nostettua riittävälle tasolle.

Yksi vaihtoehto yrityksestä luopumiselle on aina myös myynti sen avainhenkilöille. Tämä vaihtoehto on kuitenkin suunniteltava tarkoin ammattilaisten kanssa, sillä neuvottelun kariuduttua voi avainhenkilöiden työmotivaatio laskea oleellisesti.

  

Juttu on tiivistelmä Sähkömaailma-lehden numerossa 3/2010 julkaistusta pidemmästä artikkelista.