Tarjouslaskentaohjelmat ymmärtävät CAD-kuvia jatkuvasti paremmin

15.5.2009

Urakoitsijat ja ohjelmistoasiantuntijat syyttävät suunnittelijoita CAD-piirrosten pimittämisestä. Urakoitsijat joutuvat usein poimimaan tarvikemassat käsin piirroksista, vaikka tuntien työ olisi mahdollista tehdä muutamalla hiiren klikkauksella. 

CADin ja eri tarjouslaskentaohjelmien välinen linkitys on kehittynyt jatkuvasti paremmaksi, ja tiedot saa poimittua tietokonepiirustuksista suhteellisen helposti tarjouslaskentaohjelmaan. Yksinkertaisimmillaan tarviketietojen poiminta tasopiirustuksista voi onnistua kopioimalla tarvikkeiden tiedot kuvasta suoraan taulukkoon ja määrälistaan.

Näin periaatteessa, sillä tämänkin kevään Urakoitsijapäivillä monet urakoitsijat ja ohjelmistotalojen asiantuntijat valittelivat, etteivät sähkösuunnittelijat suostu yleensä toimittamaan suunnitelmia sellaisessa muodossa, mistä tarvikeluettelot saisi automaattisesti ulos.

Kotkassa toimivan Sähköliike Teho Oy:n toimitusjohtaja Timo Heiliön mukaan ongelma on ollut olemassa jo 15 vuotta. Vaikka tilanteen parantamisesta on puhuttu lähes yhtä kauan, ei mitään ole tapahtunut, vaikka ohjelmat kehittyvät jatkuvasti.

Parhaimmillaan tarvikkeiden poiminta suunnitelmista voisi onnistua muutamalla hiiren klikkauksella, kun taas käsipelillä työhön voi tuhraantua tuntikausia, ja samalla myös inhimillisten virheiden riski kasvaa.

   

– Ainakaan Kotkassa sähköurakoitsijat eivät saa tarjouspyyntömateriaalia CADSin alkuperäisessä muodossa, niin kuin se olisi järkevää. Urakoitsija voisi käyttää sitä tarjouslaskennassaan tehokkaasti hyväksi ja laskentatulos myös täsmentyisi ja laskenta-aika lyhenisi, jos poiminta ja mittaus tapahtuisivat ohjelman avustamana, Heiliö sanoo.

Originaalimuodossa olevasta aineistosta olisi muutenkin apua laskentavaiheessa.

– Paljon tietoa sisältävää kuvaa voi näyttöruudulla suodattaa ja ottaa esille vain niitä asioita, jotka kulloinkin ovat käsittelyssä. Ruudulla näkyvät myös värit, joita ei ole virallisessa tarjouspyyntöaineistossa paperilla. Myös yksityiskohtia voi vapaasti suurentaa, jolloin huononäköisempikin tarjouslaskija näkee, mitä tarjouslaskenta-asiapaperille on printattu ja kopioitu.

 

Ongelmat olisi helppo ratkaista 

Myös kommunikointi alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden kanssa voisi parantua, jos heille voisi välittää kohdistetusti vain heitä koskevan osan laskentamateriaalista sähköisessä muodossa. Heiliön mukaan sähkösuunnittelijat panttaavat sähköisessä muodossa olevaa materiaalia esimerkiksi sillä verukkeella, että materiaalin luovuttaminen vain osalle urakoitsijoista voisi johtaa epätasaiseen kilpailutilanteeseen.

– Tai sitten sanotaan, että jos saa materiaalin, voi aineistoa mennä muuttamaan. Väitteet ovat turhia, sillä varsinaiset sopimukset tehdään aina paperille. Sähköisessä muodossa – oli se sitten Word-, Excel- tai CADS-muodossa – saatu aineisto on vain lisämateriaalia, jota voi käyttää tai olla käyttämättä, eikä virallinen, paperilla annettava tarjouslaskenta-aineisto muutu miksikään.

Heiliön mukaan yhtenä ongelmana saattaa olla, etteivät sähkösuunnittelijat saa aineiston luovuttamisesta originaalimuodossa lisäkorvausta tilaajalta.

– Jonkin verranhan siitä on vaivaa, kun tiedostot nimetään, pakataan ja lähetetään sähköpostilla tilaajalle sellaisessa muodossa, että myös ulkopuolinen voi ottaa ne käyttöönsä. Tässä puhutaan kuitenkin korkeintaan tuntien – ei päivien – työstä.

Heiliön mukaan rakennuttajien kannattaisi huolehtia, että suunnitelmat ovat kaikkien käytössä myös sähköisessä muodossa, vaikka tästä pitäisikin sitten maksaa suunnittelijalle hieman ylimääräistä.

– Jos kymmenen firmaa käyttää tarjousten tekoon kolminkertaisen määrän aikaa, ja nyt puhutaan tyypillisesti jopa viikkojen työstä per laskija, niin se on aina tilaaja, joka lopulta maksaa laskun. Siinä ei ole mitään järkeä, etteikö annettaisi mahdollisuutta käyttää tekniikan mukanaan tuomia apuvälineitä, Heiliö sanoo.

 

Materiaalilistat valmiiksi tarjouksiin? 

Monet urakoitsijat ovat toivoneet, että materiaalilistat voisivat tulla tarjouspyyntöjen mukana. Jos tarjouksen pyytäjä tilaisi massaluettelot valmiiksi tarjouksen mukaan, ei kaikkien urakoitsijoiden tarvitsisi tehdä samaa työtä erikseen. Yksinkertaisesti ajateltuna tämä voisi lisätä tilaajan kustannuksia, mutta loppupelissä moninkertainen ajansäästö voisi näkyä myös tarjousten hinnoissa.

Jorma RaejärviJärvenpäässä toimivan Sähkötalo-Asennus Oy:n toimitusjohtaja Jorma Raejärven mukaan suunnittelijoiden ja rakennuttajien keskuudessa saattaa vallita käsitys, että sähköurakoitsijat tekevät loppupiirustukset niin halvalla, että kustannuspaineet kannattaa siirtää heille.

– Tämä ei pidä paikkaansa, mutta tilanne jatkuu niin kauan kun on olemassa se uskomus, että me teemme työt halvalla, Raejärvi sanoo.

Raejärvi kertoo saaneensa sähköisen laskentamateriaalin joissakin tapauksissa käyttöön, mutta kaikkia piirustusten sisältämiä tietoja ei ole pystytty hyödyntämään tarjouslaskennassa joko materiaalissa, tai omissa ohjelmissa olleiden puutteiden tai yhteensopivuusongelmien vuoksi.

– Esimerkiksi Mäntsälän kunta on tarjonnut sähköisiä piirroksia tarjouskilpailun osallistumishakemuksen liitteenä. Sitten se on meidän päätettävissä, hankimmeko me näistä paperiset versiot, vai hyödynnetäänkö sähköisiä piirroksia.

Raejärvi pelkää, että lähiaikoina tarjouskilpailuissa tullaan näkemään todellista pudotuspeliä.

– Mekin olemme olleet tämän kevään aikana varmaan kymmenessä tarjouskilpailussa kakkonen. Trendi tuntuu olevan, että otetaan hommia millä hinnalla hyvänsä.


Sähkösuunnittelijoiden vastaus urakoitsijoiden väitteisiin

Kirjoitus on tiivistelmä Sähkömaailma-lehden numerossa 5/2009 julkaistusta artikkelista.