Hyväkin tarjouslaskentaohjelma vaatii ammattitaitoisen käyttäjän

15.5.2009

Suunnittelijoiden kuvissa ei yleensä eritellä täsmällisesti käytettäviä tarvikkeita, eikä esimerkiksi kymmenistä eri pistorasiatyypeistä voi valita täsmälleen oikeaa tuotetta pelkästään piirrosten avulla. 

Admicom Oy:n Arto Rautapään mukaan tarjouslaskentaohjelmassa olennaista on, että urakoitsija pystyy valitsemaan haluamansa tuotteet helposti ja nopeasti. Mitä yksinkertaisempaa ohjelman käyttö on, sitä helpommin ja nopeammin työ sujuu. Kun oikeat paketit ja oikeat asennuspalat on valittu, hoitaa ohjelma loput käytännössä automaattisesti oikein.

Jos tarjouslaskentaohjelma osaa hakea tarvikkeet ja hinnat automaattisesti tukkujen hinnastoista, ei jokaisen tarvikkeen hintaa tarvitse hakea erikseen.

– Meillä työt ja tarvikkeet voidaan poimia kätevästi tuotehakujen, pakettipoiminnan tai syöttösivujen kautta. Kaikki nämä päivitetään ohjelmistoon Admicomin toimesta ja ovat siten käyttäjälle aina ajan tasalla. Lisäksi haluttaessa ohjelmisto hakee korvaavista tuotteista aina kulloinkin halvimman vaihtoehdon tuotteen erilaisista pakkauskoista jne. eli urakoitsija pääsee antamaan tarjouksen aina ajantasaisilla hinnoilla, Rautapää kertoo.

Lopuksi tarjouksen loppusummat kannattaa käydä tarkasti läpi, ja varmistaa, että kaikki pyydetyt työt ja tarvikkeet on laskettu tarjoukseen varmasti oikein mukaan. Rautapää uskoo CAD-piirrosten käytön yleistyvän lähiaikoina myös pienempien yritysten keskuudessa.

– Varmasti näin tulee käymään. Se lyhentää niin paljon massoitteluun käytettävää aikaa, ja se on kuitenkin se suurin aika, mikä tarjouslaskentaan menee.


Pakettirekisterit avainasemassa 

Sähköalalla tarjouslaskennassa on suositeltavaa käyttää ohjelmia, jotka osaavat hyödyntää Sähköinfon paketti- ja työrekistereitä. Pakettirekisteristä saa tarkat tiedot esimerkiksi pistorasioiden asennuksessa tarvittavista tuotteista ja arvion työhön normaalisti kuluvasta ajasta.

– Pakettirekisterit ovat aivan avainasemassa, sillä tarjouslaskentaohjelmahan on periaatteessa vain laskukone, joka hyödyntää paketteja. Asiakkaillemme on ensiarvoisen tärkeää, että he saavat Sähköinfolta ajantasaiset, hyvät paketit. Siksi myöskään asiakkaiden ei tarvitse enää ylläpitää omia pakettirekistereitä, Visman Vesa Hänninen sanoo.

Hännisen mukaan CAD-ohjelmien massaluetteloiden sähköinen siirto tarjouslaskentaohjelmaan on ollut mahdollista Visman ohjelmissa jo 15 vuoden ajan, mutta sähköurakoitsijat ovat valitelleet lähes yhtä kauan, ettei suunnittelijoilta saa piirustuksia tarvittavassa muodossa. Toisaalta pelkkien piirrosten avulla tarjouksia ei kuulukaan laatia.

– Urakoitsijoiden ja tarjouslaskijoiden ammattitaitoa tarvitaan edelleen, jotta kohteisiin osataan valita esimerkiksi kosteusluokituksiltaan oikeat tarvikkeet, Hänninen sanoo.


Työ alkaa kun tarjous on hyväksytty 

Hännisen mukaan Visma L7:n parhaat ominaisuudet nousevat esiin, kun tarjous on hyväksytty.

– Tarjouslaskenta on ensimmäinen osa työn toteutusta, eli jos työ saadaan, voidaan tarjouksen tiedot siirtää automaattisesti työnumeron rivitasoiseksi budjetiksi. Ohjelmassa voi suunnitella myös materiaalien käytön, eli tarjouslaskennan materiaalit voidaan hallitusti viedä tukuille sähköisiksi ostoriveiksi.

Sähköinfon Juha Grönlundin mukaan pakettirekisterin tavoitteena ei ole niinkään laskea automaattisesti halvimpia tarvikkeita, vaan helpottaa pienten nippeleiden laskentaa mukaan tarjoukseen.

– Tarjoukset halutaan saada koko ajan nopeammin, tehokkaammin ja tarkemmin laskettua. Ohjelmat kehittyvät jatkuvasti, ja niiden avulla tarjousten käsittelyä ja suurten tarvikemassojen käsittelyä pystytään jatkuvasti tehostamaan, Grönlund kertoo.

 

   


Tarjouslaskentaohjelmat yleistyvät

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toukokuun alussa tekemän kyselyn mukaan yli 75 prosenttia urakoitsijoista luottaa nykyisin tarjouslaskentaohjelmien apuun. Edellisen kerran kolme vuotta sitten tehdyssä kyselyssä vastaava luku oli vain hieman yli 65 prosenttia.

Ecom on vahvistanut asemiaan suosituimpana ohjelmana. Vuoden 2006 lopulla ohjelmaa käytti tasan 30 % vastaajista, mutta nyt luku on noussut jo 38 prosenttiin. Hyvänä kakkosena tulee Mercus Softwaren Broker, johon luottaa 11 % urakoitsijoista.

Visman Liinos 6-, Visio 3- ja L7-ohjelmia käyttää yhteensä hieman vajaat 7 % vastaajista. Ohjelman vanhinta Visio 3 -versiota ei ole päivitetty enää vuosiin, mutta tästä huolimatta ohjelma on edelleen käytössä 2,6 prosentilla vastaajista.

Lähes puolet vastaajista ilmoitti hoitavansa nykyisin myös tarvikehankintoja ohjelmistojen avulla. Tästä huolimatta vain joka kymmenennellä vastaajalla oli käytössä ohjelma, joka osasi päivittää tarvikkeiden hinnat automaattisesti. Kyselyyn vastasi 228 STULin jäsentä.

Lisää aiheesta 

Tarjouslaskentaohjelmat ymmärtävät CAD-kuvia jatkuvasti paremmin

  

Kirjoitus on tiivistelmä Sähkömaailma-lehden numerossa 5/2009 julkaistusta artikkelista.