Rahanarvoisia vinkkejä YSE-koulutuksesta

1.1.2014

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) tunteminen on tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi, koska niistä on alettu poiketa. Taitava vastapuoli pystyy hyödyntämään toisen tietämättömyyden – ja tuo tietämättömyys voi tulla kalliiksi.

Kuva Sari AlhavaVantaalla järjestetyn YSE-kurssin aikana osallistujille tuli selväksi, että YSEn perusteellinen tunteminen sekä omien vastuiden ja velvollisuuksien ymmärtäminen on urakoitsijoillekin välttämätöntä.

Etenkin nykyisin, kun osa rakennuttajista ja tilaajista on alkanut kasvattaa omaa pottiaan poikkeamalla YSEstä esimerkiksi maksu- tai takuuaikojen suhteen.

STUL:n varatuomari Roger Lehtonen sanoo, että mahdollisia YSEstä poikkeamia voi olla jo laskentavaiheessa.

– Poikkeamat voivat vääristää kilpailutilannetta, jos joku tarjoaja huomaa ne ja toinen ei. Jälkimmäinen ei osaa siksi hinnoitella urakkaa oikein.

YSE-kurssilla Lehtonen ja STUL:n toinen varatuomari Inka-Liisa Ahokas antoivatkin runsaasti käytännön vinkkejä sopimusten lukemiseen ja tekemiseen.

– On hyvä tietää, mitkä ovat urakoitsijan reagointimahdollisuudet, jos tarjouspyynnössä on YSEstä poikkeava ehto. Ja esimerkiksi reklamaatio voidaan tehdä oikea-aikaisesti vain kerran ilman rahan menetyksiä. Silloin ei auta nukkua tietämättömyyttään, Lehtonen alusti.

Sinisilmäisyys on karissut

Ehdot voivat olla vahinkotilanteessa Lehtosen mukaan todella pahat, ja pienikin puute osaamisessa voi maksaa yllättävän paljon. Lehtonen kertoo esimerkkitapauksesta, jossa pelkät oikeudenkäyntikulut olivat 175 000 euroa.

JyNet Urakointi Oy:n rakennuspäällikkö Atte Pakkanen kertoi joutuvansa usein tilanteisiin, joissa YSEn hyvällä tuntemuksella voi välttää malle yritykselle osoitetut sanktiovaatimukset yhteistyömailla sekä mahdolliset urakkahinnan hyvitykset tilaajalle.

– Pienellä korjauksella voi välttää isotkin maksut, jos tuntee sopimusasiat. Silloin tarjouspyynnöistä ja sopimuksista pystyy huomaamaan itselle tärkeät kohdat ja osaa vaikuttaa niihin. Tämä koulutus on myös vähentänyt sinisilmäisyyttä. Näillä opeilla ymmärtää, mihin sitoutuu, sanoo Pakkanen ja suosittelee koulutusta myös aliurakkapyyntöjätekeville ja sopimuksia valmisteleville tarjouslaskijoille.

Sopimusehtojen lukeminen on monien mielestä raskasta. Kurssi koettiinkin vaivattomaksi tavaksi saada tietoa oleellisista YSEä koskevista asioista.

Eltel Networks Oy:n tiimipäällikkö Ilari Laakkonen haluaa oppia tuntemaan YSEn niin hyvin, että hän tietää, mistä rupeaa mitäkin asiaa etsimään.

– Tuohon paperiin vedotaan urakkasopimuksissa. Kun YSE on hallussa, pystyy riitatapauksessa ymmärtämään asian ja osoittamaan ne ongelmakohdat, joita tilaajan kanssa mahdollisesti on.

Luentojen lisäksi koulutuksessa käytiin läpi tapausesimerkkejä niin yksin kuin ryhmätöinäkin.

– Käytännön esimerkkien ja keskustelun avulla pykäläviidakko hahmottui hyvin, Pakkanen kiittää.

Sähköinfon YSE-koulutus koostuu kahdesta itsenäisestä koulutuspäivästä. Toiseen osallistuminen ei edellytä ensimmäisen läpikäymistä.

– Lisäksi Sähköinfo järjestää yksipäiväisiä, yrityskohtaisia ursseja. Jos yritys sijaitsee kaukana pääkaupunkiseudulta, tulee halvemmaksi tilata paikalle kaksi kouluttajaa kuin lähettää työntekijät matka- ja majoituskuluineen Vantaalle, Lehtonen vinkkaa.