Sähköturvallisuustutkinto edistää uraa

15.12.2016

Sähköinfon sähköturvallisuustutkinnon valmennuskurssi keräsi lokakuussa salin täyteen SP1- tai SP2-tutkintoon tähtääviä sähköalan ammattilaisia.

Sähkötöiden johtajilta vaadittavan sähköpätevyystodistuksen hankinta ei ole mikään läpihuutojuttu. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi todistuksen ehtona on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) järjestämän, säännösten ja määräysten tuntemusta testaavan sähköturvallisuustutkinnon hyväksytty suorittaminen. Kahdesti vuodessa järjestettävään tutkintoon kannattaa varautua huolellisesti.

S1

Tämä onnistuu hyvin Sähköinfon niin ikään kahdesti vuodessa järjestämillä sähköturvallisuustutkinnon valmennuskursseilla. Sähköpätevyys 2 -todistukseen tähtäävä kurssi kestää kolme päivää, mutta vaativampaan, hissejä lukuun ottamatta kaikkien muiden sähkölaitteistojen käytön johtajana ja kaikkien sähkötöiden johtajana toimimiseen vaadittavaan Sähköpätevyys 1 -tutkintoon valmentava koulutus kestää päivän kauemmin.

Sähköturvallisuustutkinnon suorittaminen todistaa, että henkilö hallitsee sähkötöitä koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet. Sähköturvallisuuslakiin perustuvan tutkinnon ensimmäiseen osaan sisältyvät sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus, toiseen osaan taas muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi tutkinnossa edellytetään yleistä sähkötekniikan osaamista.

Hannu Luoma. Kuva Tuomo Tarvas

Sähköinfon edellinen sähköturvallisuustutkinnon valmennuskurssi järjestettiin lokakuun lopussa Helsingissä. Lapualta Käpylän Park-hotelliin saapunut Nammo Lapua Oy:n kunnossapitopäällikkö Hannu Luoma tuli valmennuskurssille lähitulevaisuudessa siintävien uusien työtehtävien motivoimana.

– Meidän sähkötöiden- ja käytönjohtajamme on jäämässä ensi keväänä eläkkeelle ja hänen tehtävänsä siirtyvät minulle, Luoma kertoi.

Tulevana keväänä Sähköinfon Sähköturvallisuustutkinnon valmennuskurssit järjestetään Helsingissä Käpylän Park-hotellissa 20.-23.3. (SP1) sekä 20.-22.3. (SP2). Tukesin seuraava sähköturvallisuustutkinto järjestetään 20.4.2017. Tutkintoja järjestävät Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy, sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset.