Pätevyys varmentaa osaamisen

4.8.2015

Yritykset voivat osoittaa niin yrityksen kuin yrityksessä työskentelevien henkilöiden ammattitaidon Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n myöntämillä sertifikaateilla, pätevyyksillä ja hyväksynnöillä.

Pätevyyksillä on merkitystä muun muassa rakennusautomaatioalalla, sillä käytännössä kuka tahansa voi ryhtyä urakoimaan ja asentamaan näitä laitteita. Markkinoilla toimivien yhdenmiehen yritysten osaaminen onkin varsin kirjavaa. Töitä heille kuitenkin riittää, koska urakoitsija usein valitaan halvimman tarjouksen perusteella.

Maamme ensimmäinen rakennusautomaatioalan RAU-urakoitsijahyväksyntä ja siihen liittyvä RAU-henkilöpätevyys myönnettiin vuonna 2012 Tampereen DDC-Tekniikka Oy:lle ja yrityksen projektipäällikkö Anne Liukkoselle. Myös yrityksessä työskentelevä Ville Salmijärvi on hankkinut RAU-henkilöpätevyyden.

– RAU-pätevyydellä haluamme nostaa yrityksen imagoa ja vakuuttaa asiakkaamme omasta ammattitaidostamme. Pätevyyksiä koskevat dokumentit toimitamme aina urakkatarjouksen mukana, DDC-Tekniikan toimitusjohtaja Tapani Leinonen kertoo.

RAU-urakoitsijahyväksynnän hankkineita yrityksiä on nykyisin 24 kappaletta, mutta asiakaskentässä Seti-pätevyydet tunnetaan vielä vastaavia RALA- pätevyyksiä ja sertifikaatteja huonommin.

– RAU-hyväksynnän merkityksestä pitäisi rakennuttajilla olla enemmän tietoa, jotta ne osaisivat painottaa pätevyyttä hankintavertailussa, Leinonen toteaa.

 
ISO-sertifikaatti pohdinnassa

Yhtiöllä on myös Setin myöntämä S2-sähkölupa, jota tarvitaan rakennusautomaatiokohteiden saneeraustöissä. Pohdinnan alla on ISO-sertifikaatin hankkiminen. Siinä prosessissa RAU-hyväksynnän mukana tulleet toimintatavat olisivat hyvänä apuna.

– ISO-sertifionti vaikuttaa monimutkaiselta systeemiltä. On vaikea päättää, mistä päin järjestelmää alkaisi kehittää. Joillekin asiakkaillemme olemme laatineet selvityksen sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästämme, Leinonen pohtii.

RAU-henkilöpätevyys voidaan myöntää, mikäli henkilö täyttää koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät vaatimukset, kokemusta alalta täytyy olla vähintään kolme vuotta. Yrityksessä tämä henkilö vastaa siitä, että yhtiön kaikki toimintatavat tarjouksen tekemisestä aina dokumentaation laadintaan ja säilyttämiseen asti ovat sertifikaatin mukaisia.

– Referenssien ohella RAU-urakoitsijahyväksynnän edellytys on, että yrityksen palkkalistoilla on vähintäänkin yksi RAU-henkilöpätevyyden hankkinut työntekijä. Mikäli tämä henkilö irtisanoutuu, niin hänen tilalleen on kolmen kuukauden kuluessa koulutettava vastaavan pätevyyden omaava henkilö, Tapani Leinonen kertoo.

 
Huolto kattaa koko elinkaaren

Viisi henkilöä työllistävällä yrityksellä on työn alla kymmenkunta urakkaa, kaikkiaan kohteita on urakoitu lähes 300. Automaatioratkaisuja asennetaan nykyään kaikkiin kiinteistöihin omakotitaloista alkaen. Suurin meneillään oleva urakka pyörii 200 000 euron hintaluokassa. Yhtiö tekee myös alihankintaurakoita suurille talotekniikka-alan yrityksille, joilta tämän alan osaaminen puutuu.

– Automaatiourakkaan kuuluu laiteasennusten ja -kytkentöjen ohella sovellutusohjelmointi ja käyttöönotto. Pienikin yritys pärjää markkinoilla, kunhan se palvelee asiakasta hyvin ja virallisen työajan ulkopuolellakin, Leinonen sanoo.