Aliurakoinnista yhteistyökumppanuuksiin

30.10.2017

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton puheenjohtajat toivovat rakennuttajien kanssa yhteistä keskustelua talotekniikan nykyistä paremmasta huomioimisesta yhteisissä neuvottelupöydissä.

Sähköisen talotekniikan merkitys ja osuus rakennushankkeiden kokonaisuudesta on kasvamassa jatkuvasti suuremmaksi. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n hallituksen puheenjohtajan, helsinkiläisen Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuuselan mukaan sähkötekniikan merkitys unohtuu kuitenkin usein rakennuttajilta aliurakoitsijoina tyypillisesti toimivien talotekniikkaurakoitsijoiden näkemysten ja toiveiden hautautuessa pääurakoitsijan muiden intressien alle.

– Tilaajien olisi aina hyödyllistä ottaa talotekniikka-alan urakoitsijat mukaan niihin pöytiin, joissa rakennushankkeen päätökset tehdään. Jos kohteisiin löydetään alan ammattilaisten parhaiten tuntemat, talotekniikan teknisesti uusimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, laskisi tämä todennäköisesti tilaajan kustannuksia, vaikka urakoitsijan kate samalla mahdollisesti kasvaisikin, Kuusela sanoo.
 

Pelivara parantaa myös laatua

STUL:n varapuheenjohtajien, Sähkö Oy Turun toimitusjohtaja Kimmo Hallamaan ja lappeenrantalaisen Laatu-Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Jussi Karastin mukaan talotekniikkaurakoitsijoiden liikkumavaran lisääminen parantaisi todennäköisesti myös lopputuloksen laatua.

– Mitä enemmän toteuttava porras pääsee vaikuttamaan itse lopputulokseen, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on tehdä lopputulos yhdessä paremmaksi, Kimmo Hallamaa ja Jussi Karasti sanovat.

STUL:n puheenjohtajakolmikko uskoo, että talotekniikan asemaa ja roolia olisi mahdollista parantaa tilaajien kustannuksia kasvattamatta yksinkertaisesti nostamalla talotekniikkaurakat rakennushankkeiden sivu-urakoiksi. Suora sopimussuhde tilaajaan antaisi talotekniikka-alan ammattilaisille tarpeellista liikkumavaraa toteuttaa hankkeet parhaalla mahdollisella tavalla laadusta tinkimättä.
 

Allianssikumppanuudet kiinnostavat

Uudet allianssikumppanuusmallit herättävät jatkuvasti enemmän kiinnostusta myös talotekniikkaurakoitsijoiden keskuudessa. Puheenjohtajien mukaan yhteisessä veneessä kaikkien kannattaa osallistua vastuunkantoon parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, mutta toistaiseksi sähköurakoitsijoiden on ollut kovin vaikeaa päästä mukaan allianssikumppanuuksiin ja projekteihin riittävän aikaisessa vaiheessa – usein tilaajan valitseman toteutustavan vuoksi.

– Yhteistyöllä ja avoimuudella saadaan aina enemmän aikaiseksi, kun työmaat sujuvat ja hommat etenevät – oli urakkamalli mikä tahansa, Jussi Kuusela sanoo.

STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen muistuttaa talotekniikan ratkaisevasta merkityksestä kiinteistön toimivuudelle, tuottavuudelle ja muuntojoustavuudelle.

– Eri urakkamuotojen osaamis- ja kyvykkyysvaateet ovat erilaiset ja niitä käytetään eri tilanteissa. Jos ja kun ymmärrys talotekniikan vaikutuksesta rakennuttajan ja kiinteistönomistajan lompakkoon saadaan leviämään, tulee tämä näkymään myös käytettävissä urakkamuodoissa, Kyllönen sanoo.