Ensimmäinen SU-sertifikaatti Sähkö-Polarille

4.1.2016

Oululaiselle Sähkö-Polar Oy:lle myönnettiin joulukuussa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n uusi SU-sertifikaatti.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on tarjonnut jo pitkään sertifikaatteja laadukkaasti toimiville teleja turva-alan yrityksille. Vuonna 2015 sertifikaatteja alettiin myöntää hakemuksesta myös sähköurakointiyrityksille.

Ensimmäisenä sähköurakointiyrityksenä sertifiointiprosessin ja tähän liittyvät auditoinnit sai suoritettua hyväksytysti loppuun oululainen Sähkö- Polar Oy.

S1-luokan sähköurakointiyritys työllistää reilut 30 sähkö-, tele- ja turvaalan ammattilaista. Oulun lisäksi  rityksellä on toimipiste myös Tampereella.

Yrityksen toimitusjohtaja Tauno Sipolan mukaan sertifikaattia päätettiin hakea yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Sertifioinnista voi myös saada lisäpisteitä tarjouskilpailuissa.

– Sertifiointi vaati työtä ja paneutumista yrityksen toimintaan. Mitään kovin hankalia ja yllättäviä asioita ei tullut eteen. Positiivista oli, että yrityksen kaikki toiminnat tuli käytyä läpi ja nyt toimintaa pystytään myös ohjeistamaan entistä tehokkaammin, Sipola kertoo.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n pääarvioija Arto Karin mukaan uusi SU-sertifikaatti syntyi vuosia kestäneen valmistelun tuloksena.

Asemansa jo vakiinnuttaneet tele- ja turvaalan sertifikaatit luotiin aikoinaan alan yritysten toiveesta selkeään tarpeeseen, ja nyt myös sähköurakointiin katsottiin tarpeelliseksi luoda oma sertifikaatti, jolla urakoitsijat voivat osoittaa pätevyytensä.

– Uuden teknologian myötä asennusurakoista on tullut entistä vaativampia. SU-sertifioinnin kriteerit painottavat sähköurakoinnin erityispiirteiden hallintaa, vastuu henkilöiden pätevyyttä ja toiminnanohjausta, Kari kertoo.

Toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen dokumentoitu menetelmäohjeisto, joka pitää sisällään yrityksen urakointitoimintaan liittyvät pelisäännöt.

Toiminnanohjaus konkretisoituu toiminnanohjauskäsikirjaan, joka jokaisen urakointiin osallistuvan henkilön tulee tuntea.

Sähkö-Polar kertoo oman toimintansa pääperiaatteeksi vankan otteen työntekoon. Tätä periaatetta yrityksessä on noudatettu jo vuodesta 1974 lähtien.