Osaamisen sertifiointi on näytön paikka

4.1.2016

Sähköinfon lokakuussa järjestämillä sähköurakoitsijan ja turvaurakoitsijan toiminnanohjauskursseilla pureuduttiin urakointiyrityksen myynti- ja asennustoiminnan sertifiointiin.

Kuva Mikko Arvinen

Sertifioimalla toiminnanohjausjärjestelmänsä turva- ja sähköurakoitsijat voivat osoittaa, että yrityksen toiminta täyttää asetetut vaatimukset ja että asiakkaalle annetut lupaukset pystytään varmasti lunastamaan.

– Mitä vaativammasta erikoisurakoinnista on kyse, sitä tärkeämpää asiakkaalle on varmistaa etukäteen urakoitsijan osaaminen, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n pääarvioija Tauno Hovatta sanoo.

Hovatta esitteli toiminnanohjausjärjestelmien sertifioinnin ajankohtaisia asioita ja turvaurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmän erityisvaatimuksia lokakuun lopulla Espoossa Sähköinfon järjestämässä koulutustilaisuudessa. Tapahtuma keräsi paikalle runsaat parikymmentä turva- ja sähköalan urakoitsijaa.

Valtaosa paikalle saapuneista oli turvaurakoitsijoita. Iltapäivän erityisohjelmaa sähköurakoitsijaryhmälle vetäneellä SETI Oy:n pääarvioija Arto Karilla oli asiaan yksinkertainen selitys:

– Sähköurakoitsijapuolen toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto on vielä käynnistysvaiheessa. Järjestelmä luotiin alkujaan nimenomaan turvapuolen tarpeisiin. Sähköpuolelle vastaavaa ruvettiin kehittämään vasta muutama vuosi sitten, kun sille todettiin samanlainen tarve.

Kari arvioi sähköurakoitsijoiden toiminnanohjausjärjestelmien sertifioinnin pääsevän hyvään vauhtiin jo ensi vuoden aikana.

– Loppuasiakkaat vaativat yhä useammin myös sähköurakoitsijalta jonkinlaista todistetta osaamisestaan. Esimerkiksi tarjouspyynnöissä on alkanut näkymään erilaisia pisteytyksiä. Yhtenä kohtana urakoitsijalle osoitetussa listassa on vaatimus laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmästä. Sertifiointi saa varmasti tuulta purjeisiin, jos tämä yleistyy.

 
Turvasuojauksesta luvanvaraista

Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva laki uudistuu vuoden 2017 alussa, jolloin osa turvasuojaustoiminnasta muuttuu luvanvaraiseksi elinkeinoksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että murtohälytys ja kulunvalvontajärjestelmiä toimittavien urakoitsijoiden pitää hakea elinkeinolupa poliisilta, joka jatkossa pitää rekisteriä luvan haltijoista.

– Muutoksen taustalla on halu varmistaa, että alalla toimivat turvaurakoitsijat ovat varmasti luotettavia, Hovatta selvittää.

Luvanvaraisuus toimii suodattimena, jolla varmistetaan, että kaikki alalla toimivat täyttävät tietyt perusedellytykset. Kyse on kuitenkin kohtuullisen vaativasta toiminta-alueesta.

Toiminnanohjausjärjestelmä poikkeaa hieman laatujärjestelmästä, joka on monelle varmasti käsitteenä tutumpi.

– Toiminnanohjausjärjestelmä on rakenteeltaan laatujärjestelmää hieman kevyempi ja soveltuu siksi erityisen hyvin yrityksille, joissa on 5–50 asentajaa. Olemme yrittäneet tehdä järjestelmästä mahdollisemman helpon, jotta pienemmilläkin yrityksillä on mahdollista rakentaa ja ylläpitää sitä. Suuremmilla yrityksillä on usein ISO 9000 -laatujärjestelmä, jonka osaksi TU- tai SU-toiminnanohjaus hyvin soveltuu, Hovatta ja Kari kertovat.

 
Sertifiointi todentaa osaamisen

Vantaalaisen Sähkö-Hakala Oy:n toimitusjohtaja Juuso Hakala sekä helsinkiläisen Elissi Oy:n työnjohtaja Jouko Kukkonen uskovat, että kirjallisen toimintaohjeiston laatiminen helpottaa laadunvarmistusta sekä urakointiprosessin toimintatapojen vakiointia. (Kuva Mikko Arvien)

Koulutuspäivän aikana osallistujat kävivät muun muassa läpi, mitä kaikkea toiminnanohjausjärjestelmää rakennettaessa pitää ottaa huomioon ja mitä asioita yrityksen tulee dokumentoida. Kurssilla käsiteltävät aiheet oli valittu siten, että päivän jälkeen osallistujalla on valmiudet käynnistää toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen.

Toiminnanohjausjärjestelmän sertifiointi voidaan käynnistää kun yritys toimittaa laatimansa toiminnanohjauskäsikirjan SETI Oy:hyn hyväksyttäväksi. Kun käsikirjan on todettu täyttävän kriteerit, SETIn pääarvioija käy yrityksessä paikan päällä arvioimassa sen toimintaa. Tämän jälkeen yrityksessä tehdään joka kolmas vuosi väliarviointi. Lisäksi yritys on vuosittain velvollinen raportoimaan toiminnastaan. Näin varmistetaan, että se toimii edelleen kriteerien mukaan.

Hovatta muistuttaa, että sertifioinnissa sitoudutaan pitkäjänteisesti tiettyyn toimintamalliin. Näin yritys pystyy vakuuttamaan asiakkaalle ja rakennuttajalle, että sen toimintatavat ovat kunnossa ja täyttävät alan yleiset vaatimukset.

– Yritysten kiinnostus käyttöönottaa toiminnanohjausjärjestelmä on kasvanut jatkuvasti. Toki toiminnan kehittäminen on aina satsaus ja vaatii resursseja. Monet kuitenkin ymmärtävät, että vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta asiaan kannattaa satsata. Kilpailu alalla kiristyy jatkuvasti. Hyvän perustan rakentanut yritys kestää hiukan tuulisemmatkin ajat, Hovatta toteaa.


Sekä sähköurakoitsijan että turvaurakoitsijan toiminnanohjausjärjestelmä -kursseille pääsee ilmoittautumaan Sähköinfon verkkosivuilla: