Sähköurakoitsijat eivät halua sivustakatsojan rooliin

22.10.2015

 Kimmo Hallamaa, Jussi Kuusela, Juha Lounatvuori sekä STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen Espoon Leppävaarassa.Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton puheenjohtajat peräänkuuluttavat taloteknisten urakoiden säilyttämistä sivu-urakoina, sillä aliurakointimallin yleistyminen johtaa helposti urakoiden tarpeettomaan pilkkomiseen ja heikentää samalla laadun ja uusien teknisten ratkaisujen kehittämismahdollisuuksia.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton puheenjohtaja, seinäjokelaisen Pohjois-Suomen Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Lounatvuori sekä liiton varapuheenjohtajat, Turun Sähkötukku Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Hallamaa sekä helsinkiläisen Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela kertovat huomanneensa viime aikoina merkkejä talotekniikkaurakoitsijoiden aseman horjuttamisesta niin työmailla kuin sopimuspöydissäkin.

– Me toivomme, että talotekniset erikoisurakat säilytetään jatkossakin sivu-urakoina, eikä kiinteistöjen käytön ja elinkaaren kannalta oleellisten ratkaisujen toimittajia alisteta aliurakoitsijan asemaan. Tasavertainen asema projekteissa takaa sen, että kaikilla on paitsi mahdollisuus, myös intressi hakea kokonaisuutta parhaiten palvelevia ratkaisuja, Juha Lounatvuori ja Jussi Kuusela sanovat.
  

Allianssit lisäävät urakoitsijoiden riskejä

Kimmo Hallamaa muistuttaa, että talotekniikan prosenttiosuus rakentamisen kokonaisbudjetista on jatkuvasti kasvamassa.

– Talotekniikkaurakoitsijoiden ajaminen aliurakoitsijan asemaan olisi tämän asian kanssa selvästi ristiriidassa. Urakoiden ketjutus ja katteiden sirpaloituminen vähentää uusien teknisten ratkaisujen kehittämismahdollisuuksia ja estää näin myös uusien innovaatioiden syntymistä, Kimmo Hallamaa sanoo.

Talonrakennusalallakin yleistyneisiin allianssimalleihin sisältyy Hallamaan mukaan usein riskejä urakoitsijoille.

– Sopimusmalleja on totta kai erilaisia, mutta usein tuntuu siltä, että alliansseissa tilaajat haluavat varmistaa omaa selustaansa varautumalla jakamaan mahdollisista ongelmista syntyviä kustannuksia useamman tahon kesken.
  

Yleiset sopimusehdot ovat kaikkien etu

Juha Lounatvuori

Juha Lounatvuori toivoo, että myös rakennuttajat ja tilaajat pitäisivät mielessä aikoinaan yhdessä suurella työllä laadittujen rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukanaan tuomat edut, jotta avointen ja läpinäkyvien tarjousten jättäminen olisi mahdollista.

– Sopimusten teko ja tarjousten jättäminen on helpompaa ja nopeampaa jos rivien välistä ei tarvitse etsiä piilotettuja poikkeamia. Mielestäni jokaiset tilaajan omat vaatimukset pitäisi karsia pois sopimuksista ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä sopimusehtoja, Lounatvuori sanoo.

Vastaavasti YSEstä poikkeaminen jo tarjouspyyntövaiheessa johtaa herkästi tarpeettoman kalliisiin tarjouksiin, sillä monimutkaisemmissa sopimuksissa urakoitsijat joutuvat hinnoittelemaan esimerkiksi tavallista tiukempiin aikataulu- ja maksuehtovaatimuksiin liittyvät riskit mukaan tarjouksiin.

Rakennusalan yleiset sopimusehdot ovat olleet voimassa vuodessa 1998 lähtien. Ehtoja ei ole haluttu lähteä uudistamaan, sillä nykyisellään kaikkien tunteman YSE:n katsotaan mahdollistavan pienistä puutteistaan huolimatta hyvin esimerkiksi vapaan ja tasapuolisen kilpailun edellytykset kaikille jos ehtoja vain noudatetaan tasapuolisesti.

Lopuksi STUL:n puheenjohtajat haluavat nostaa esille huolensa hintapaineiden vaikutuksista rakentamisen laadulle.

– Nykyisinhän halvin hinta voittaa aina, mutta saattaa olla, että alamme hiljalleen nähdä tämän reitin seuraukset. Jos kaikki yrittävät lopulta vain selviytyä, saa tilaajakin loppupelissä jotain muuta, kuin mitä kuvitteli tilaavansa, Kimmo Hallamaa pohtii.


Artikkeli on julkaistu Sähköala Sähkö & Rakentaminen 2015 -lehdessä