Rakennuttajat kehuvat urakoitsijoiden toimintaa

20.11.2014

Rakentamisen Laatu RALA ry:n teettämän selvityksen mukaan urakoitsijoiden toiminta on Suomessa hyvällä tasolla. Kiitosta saavat varsinkin pääurakoitsijoiden projektinhallintataidot, henkilöstön osaaminen sekä työturvallisuusasioiden mallikas hoito.

”Rakentamisen laatuselvitys herätti niin paljon kiinnostusta, että siitä on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne”, tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen Aalto-yliopistosta kertoo.Rakentamisen Laatu RALA ry:n tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset rakennuttajat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä urakoitsijoiden toimintaan. Erityisesti asuntojen uudistuotanto saa rakennuttajilta hyvän arvosanan, kun taas toimitila- ja korjausrakentamisessa olisi vielä hieman parantamisen varaa.

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnosen ja erikoistutkija Sami Kärnän kokoaman selvityksen aineistona käytettiin RALAn projektipalautejärjestelmän kautta kerättyä, tilaajien ja rakennuttajien pääurakoitsijoille antamaa palautetta.
                                                                                     
–Urakoitsijat ovat viime vuosien aikana selkeästi panostaneet asiakaslähtöisiin toimintatapoihin ja palvelun laatuun. Tämä näkyy tuloksissa, Kärnä sanoo.

Parantamisenkin varaa löytyy vielä

Palautteiden mukaan parhaiten hoidettuja ovat keskisuuret hankkeet (2–20 miljoonaa euroa). Pääsääntöisesti pienet (alle 2 M€) hankkeet ovat heikoimmin hoidettuja. Ainoastaan rakentamisen ajallinen hallinta on onnistunut parhaiten pienissä hankkeissa. Suurten hankkeiden (yli 20 M€) osalta erityisesti aliurakoitsijoiden ohjauksessa sekä riskienhallinnassa on rakennuttajien mielestä parantamisen varaa.

Aliurakoitsijoiden työn laatu ja henkilöstön osaaminen arvioitiin selvityksessä hieman pääurakoitsijoiden työntekijöiden osaamista heikommaksi. Kritisoitavaa löydettiin myös aliurakoitsijoiden ohjauksesta, laadunvarmistuksesta ja riskienhallinnasta. Selvityksessä tämän arvioidaan johtuvan osittain ulkomaalaisten aliurakoitsijoiden puutteellisesta ammattitaidosta. Asuinrakennushankkeissa henkilöstön ja työnjohtajien luotettavuuden ja osaamisen katsotaan olevan kuitenkin erittäin hyvällä tasolla.

Tarkalla sopimisella vältetään karikot

Asuinrakennushankkeissa rakennuttajat ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja yhteistyömenettelyihin. Myös toimitilahankkeissa projektinhallinta on kokonaisuutena hyvällä tasolla, mutta esimerkiksi lisä‐ ja muutostöiden hoitaminen ei rakennuttajien antaman palautteen mukaan onnistu aina riittävän joustavasti ja tehokkaasti, ja jotkut pitivät myös YSE:n pelisääntöjä turhan kaavamaisina.

Junnonen suositteleekin, että kaikki urakkaan liittyvät yksityiskohdat, kuten aikataulut ja laatuvaatimukset sovittaisiin mahdollisimman tarkkaan etukäteen. Näin vastuista ei tarvitse kiistellä jälkikäteen.

Pienissä hankkeissa raportointi ja dokumentointi on hoidettu isoja kohteita heikommin. Tämä voi olla heijastumaa siitä, että työnjohtajien lukumäärä on pienissä hankkeissa vähäinen, jolloin heidän aika menee pitkälti operatiivisessa toiminnassa eikä ”paperitöihin” jää riittävästi aikaa.