Rakentamisen positiivinen vire on vahvistunut

14.4.2017

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n suhdannekyselyn mukaan usko rakentamiseen jatkaa vahvistumistaan. Syksyn 2014 jälkeen alkanut positiivinen kehitys on jatkunut; sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden osalta näkymät ovat koko suhdannekyselyhistorian parhaat.

Vastauksissa näkyy rakentamisalan hyvä suhdannetilanne. Kokonaisuutena odotukset rakentamisesta ovat positiiviset ja vaikka alueellisesti vaihtelut ovat edelleen suuria, erot alueiden välillä ovat kaventuneet. Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Päijät- Hämeessä toimivien yritysten näkymät ovat parhaimpia.

Sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden odotukset ovat parantuneet eniten toimisto- ja liikerakentamisen osalta. Suurimmat kasvuodotukset ovat asuntojen korjausrakentamisesta.

Kasvuodotuksia on kaikilla osa-alueilla

Sähköistysalan usko rakentamiseen on edelleen vahvistunut, sillä ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen tuotannon odotetaan kasvavan kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Jokaisen alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisesta. Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 96 prosenttia vastaajista. Vastaava luku asuntotuotannon osalta on 92 prosenttia.

Suurin muutos odotuksissa on toimisto- ja liikerakentamisessa, jossa 26 prosenttia yrityksistä odottaa tuotannon kasvavan ja 58 prosenttia pysyvän ennallaan.

Tarjouskyselyjen tilanne on parantunut molemmilla vastaajaryhmillä.

Työkannan osalta urakoitsijat odottavan tilanteen pysyvän ennallaan, kun taas suunnittelijoiden odotukset ovat positiiviset. Työkannan mediaani on neljä kuukautta, mikä on samalla tasolla kuin syksyllä tehdyssä tiedustelussa. Hintatason odotetaan nousevan seuraavan puolen vuoden aikana.

 
Henkilöstössä on pientä lisäystarvetta

Vastausten mukaan henkilöstössä on muutostarvetta tulevan puolen vuoden aikana. Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 5 316 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä 5 427 henkilöä eli lisäystä on 111 henkilöä.

Lisäystarvetta on sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla, jotka uskovat työllistävänsä 54 henkilöä nykyistä enemmän. Tulostason odotukset saldoluvulla mitattuna ovat parantuneet selvästi menneen vuoden aikana. 35 prosenttia vastaajista olettaa yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna paremmaksi ja 50 prosenttia samaksi kuin edellisenä vuonna.

Kommentteja vastaajilta:

  • Ennustaminen on vaikeaa, vaikka nyt vaikuttaisi hyvältä, niin päättäjät voivat pilata kaiken vaikka vain yhdellä lausunnolla.
  • Paljon paremmalta näyttää kuin vuosi sitten.
  • Töitä on tarjolla vuoden aikaan nähden hyvin.
  • Nyt olisi paikka saada monen vuoden jälkeen parempaa hintaa markkinoilta, mutta samalla sapluunalla hinnoitellaan, on lama tai ei.
  • Kilpailu on edelleen haasteellista ja ammattitaitoisen henkilöstön saanti heikohkoa.
  • Valtakunnallisilla yrityksillä tuntuu olevan rahaa tehdä urakoita aivan naurettavalla hintatasolla. Pk-yrityksillä ei yksinkertaisesti riitä raha.
  • Vuoden alusta hiljentynyt huomattavasti. On kohteita, mutta ne eivät käynnisty. Vuoden alusta muillakin tuntemillani urakoitsijoilla työkanta väheni.
  • Palvelutyyppisen asennustoiminnan suhteellinen painoarvo vääristää tilauskannan pituutta. Usein päivän työt tulevat pitkin päivää.
  • Linjasaneeraukset ovat lisääntyneet huomattavasti.

Lähes joka viides vastasi

Kysely lähetettiin maaliskuussa STULin ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 680:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle.

Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 264 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 233 ja sähkösuunnittelijoita 31. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 15 ja sähkösuunnittelijoiden osalta 36. Kyselyn kokonaisvastausprosentiksi tuli 16.