Tarjouslaskennan työkaluja

9.1.2012

Sähköinfo järjestää alkuvuodesta useita yrityksen tarjouslaskentaa ja taloudenpitoa käsitteleviä kursseja. Myös monet asiaa käsittelevät kirjat ja tarjouslaskennan pakettirekisteri päivitettiin syksyllä. 

Sähköinfolta ilmestyi syksyllä uusittu painos Sähköurakoitsijan tarjouslaskenta -kirjasta. Tarjousprosessissa huomioitavien asioiden lisäksi oppaassa käydään läpi oikeaan hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä, kuten tarvittavien katteiden muodostumista ja budjetoinnissa huomioitavia asioita.

Sähköurakoitsijan tarjouslaskentaKirjassa käsiteltäviin asioihin syvennytään tarkemmin Espoossa 24. tammikuuta järjestettävällä Oikea hinta urakkatarjoukseen -kurssilla. Sekä kurssi että kirja soveltuvat kaikille yritysten tarjouslaskentaan osallistuville henkilöille. Oikea hinnoittelu ja toimiva budjettiseuranta ovat tärkeimpiä tekijöitä sähköistysalan menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamisessa.

Hyödyllisiä kustannustietoja on koottu myös kaksi kertaa vuodessa päivitettävään Sähköurakan yksikkökustannuksia -kirjaan. Kirjan uusin versio ilmestyi joulukuussa.

Sähköinfon tarjouslaskennan apuvälineeksi kehittämää pakettirekisteriä päivitettiin marraskuussa. Tietokantojen ja työhinnoittelurekisterin päivitys onnistuu nyt käytettävästä tarjouslaskentaohjelmasta riippuen aikaisempaa helpommin, tai jopa täysin automaattisesti.

Tarjouslaskennan pakettirekisterin ja sähköalan tarjouslaskentaohjelmien käytöstä kiinnostuneet voivat osallistua Espoossa helmikuun lopulla pidettävälle Tarjouslaskenta tehokäyttöön -kurssille. Kurssi on suositeltava varsinkin uusille yrittäjille ja kaikille, keillä ei ole vielä käytössään toimivaa tarjouslaskentaohjelmistoa.