Sähköurakoitsijoiden nettisivut ovat paranemaan päin

4.8.2015

Sähköinfon teekkarit vertailivat sähkö- ja teleurakoitsijoiden nettisivuja. Vertailuun otettiin yhteensä 102 yritystä, jotka edustivat tasaisesti erikokoisia Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyrityksiä.

Sähköinfon teekkarityöntekijänä työskennelleen, tällä hetkellä Energiateollisuus ry:n kesätyöntekijänä vaikuttavan Mika Suomen mukaan urakoitsijoiden kannattaisi oppia ymmärtämään nettisivujen merkitys yrityksen tärkeimpänä markkinointikanavana.Hienot, toimivat ja asialliset nettisivut luovat yrityksestä hyvän kuvan ja voivat kasvattaa tilausten
määrää. Kahdeksallakymmenellä prosentilla nyt tutkituista yrityksistä oli jonkinlaiset nettisivut.

Yritykset, joilla ei ollut sivuja ollenkaan, olivat pääosin liikevaihdoltaan pieniä. Suuren liikevaihtojen yrityksillä sivut olivat odotetusti kattavampia ja hienompia, kuin pienillä yrityksillä.

Hienot, toimivat ja asialliset nettisivut luovat yrityksestä hyvän kuvan ja voivat kasvattaa tilausten
määrää. Kahdeksallakymmenellä prosentilla nyt tutkituista yrityksistä oli jonkinlaiset nettisivut.
Yritykset, joilla ei ollut sivuja ollenkaan, olivat pääosin liikevaihdoltaan pieniä. Suuren liikevaihtojen yrityksillä sivut olivat odotetusti kattavampia ja hienompia, kuin pienillä yrityksillä.

 
Yhteystiedot näkyvästi esille

Kaikilta vertailun nettisivuilta löytyi yrityksen yhteystiedot, vähintään puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Osa pienempien yritysten sivuista ei sisältänyt mitään muuta. Yritykset ovat kuitenkin alkaneet oppia yhteystietojen helpon ja nopean löydettävyyden tärkeyden. Tiedot
on hyvä olla näkyvissä selvästi etusivulla.

Positiivista asiakaskokemusta voi edistää lisäämällä sivuille kuvat yhteystietojen henkilöistä. Yhteydenotoista tulee henkilökohtaisempia, kun asiakas näkee kuvan henkilöstä, jonka kanssa hän asioi. Vain hieman alle 15 prosentilla sivuista oli yhteyshenkilön kuva.

Urakoitsijayrityksen sivuilta tulee myös vaivattomasti selvitä, millaisia töitä yritys tekee. Miltei kaikilta sivuilta löytyi jonkinlainen listaus. Hyvänä tukena listaukselle toimivat referenssit, lyhyt esittely yrityksen aikaisemmista urakoista, jolloin asiakas saa käytännönläheisemmän kuvan yrityksen tekemistä töistä ja niiden laajuudesta.

Sivuja tarkasteltaessa kävi ilmi, että vain 46 prosentilla yrityksistä oli sivuillaan STUL:n logo tai Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani -tunnus, vaikka kaikilla vertailuun valituilla yrityksillä olisi ollut lupa tunnusten käyttöön. Näistäkin yrityksistä vain harvalla tunnukset oli sijoitettu etusivulle,mistä ne näkyvät parhaiten. Tunnukset antavat asiakkaille hyvän kuvan yrityksen luotettavuudesta ja vastuullisuudesta, joten jos yrityksen asiat ovat kunnossa, on asiaa turha piilotella.

  

Sähkömies etsitään hakukoneiden avulla 

Sähköinfon sivujen käyttö onnistuu yhtä hyvin kotitietokoneella kuin kännykälläkin.Moni urakoitsijoiden sivustoista löytyi hakukoneella haettaessa tuloslistan alapäästä. Joissain tapauksissa yrityksen nimellä haettaessa kilpailevan yrityksen sivusto nousi ylemmäksi hakutuloksissa. Sijaintia hakutuloksissa voi parantaa hakukoneoptimoinnin avulla. Sivuilla kannattaa käyttää avainsanoja, jotka liittyvät aiheeseen ja joilla asiakkaat todennäköisesti tekevät hakuja.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja Sähkötreffit-palvelun keväällä Taloustutkimus Oy:llä teettämän tutkimuksen mukaan kuluttaja-asiakkaita palvelevien sähköliikkeiden kannattaa panostaa nettisivuihinsa ja sivujen löydettävyyteen ja käytettävyyteen, sillä internetit hakukoneet ovat nousseet suosituimmaksi tavaksi hakea kodin sähkötöiden tekijää ennen tuttavien suositusten kyselyä. Hakukoneisiin tässä luottaa nykyisin 57 % vastaajista. Kyselyn alle 35-vuotiasta vastaajista hakukoneet mainitsi ensisijaiseksi lähteeksi 78 % vastaajista.

Sähköinfon teekkareiden tekemän epätieteellisen tutkimuksen mukaan noin 80 prosentilla Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyrityksistä on nykyisin jonkinlaiset nettisivut, mutta sivuista vain pieni osa on tehty mobiilikäytettävyyttä silmällä pitäen.

Asiaan kannattaa alkaa kiinnittää huomiota, sillä Google muutti huhtikuussa 2015 hakualgoritmejaan niin, että responsiiviset eli erikokoisten näyttöjen koon mukaan mukautuvat, mobiililaitteille sopivat sivut nousevat hakutuloksissa perinteisiä sivuja paremmin esille.

Käytännössä responsiivisuuden toteuttaminen edellyttää vanhojen sivujen uusimista pätevän yhteistyökumppanin kanssa. Jos työhön ei ryhdy, tulevat omat sivut jäämään Googlen hakutuloksissa kilpailijoiden sivujen alapuolelle vaikka sivuilla olisi kaikki muuten kunnossa.