Vuoden sähköurakoitsija on erikoistunut julkisrakentamiseen

20.11.2014

Vuoden sähköurakoitsija, joensuulainen Karelian Sähkö Oy, keskittyy vaativiin erikoistöihin erityisesti julkisen rakentamisen kohteissa. Yritys on merkittävä alueellinen toimija ja vaikuttaja myös sähköistysalan ulkopuolella.

Pohjois-Karjalan talousalueella toimiva Karelian Sähkö on erikoistunut julkis-, liike- ja teollisuusrakennusten sähköistyksiin sekä televerkkojen asennuksiin. Vahvaan osaamiseen kuuluvat myös sähkölaitteistojen määräaikaishuollot ja -korjaukset.

Viime vuosina Karelian Sähkölle on kertynyt liikevaihtoa tasaisesti noin kolme miljoonaa euroa vuodessa. Vakaata työmäärää ovat ylläpitäneet pitkäaikaisten asiakassuhteiden vuosisopimukset, joista kertyy yli kolmannes liikevaihdosta.

Viime vuosina isoja työkohteita yritykselle ovat olleet Pohjois-Karjalan kirjapaino, kauppakeskus Centrum sekä sairaalat, hoivapalvelutalot ja tehostetun hoidon asunnot.

Yhtiön toimitusjohtaja Marko Susi kertoo, että nykyinen työtilanne on varsin kohtuullinen. Tämän vuoden työkohteista huomattavimpia ovat Psykiatriatalon 2-vaihe, Pohjois-Karjalan kirjapainon 6-vaihe ja Joensuun senioritalo, joka käsittää 85 asuntoa sekä Torikatu 33:n liike- ja asuinkiinteistö.

Karelian Sähkö hoitaa myös käytönjohtajuuksia muun muassa Suomen Yliopistokiinteistöille, Senaatti-kiinteistöille ja parille kauppakeskukselle.


Määräysmuutokset harmittavat pk-yrittäjää

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäseneksi Karelian Sähkö liittyi heti perustamisvuonnaan 1976. Yrityksen perustaja Teuvo Jääskeläinen on toiminut liiton aluepuheenjohtajana kahteen kertaan ja hallituksessakin kahteen otteeseen. Yrityksen nykyinen toimitusjohtaja Marko Susi toimii liiton Pohjois-Karjalan alueosaston puheenjohtajana.

Viime aikoina Susi kertoo pettyneensä valtion poukkoilevaan veropolitiikkaan, joka aiemmin oli vakaampaa.

– Aika iso osa työajasta menee ajantasaisten vero- ja muiden määräysten muutosten hoitamiseen. Ongelmallisinta on juuri se, että niitä muutetaan jatkuvasti. Yrityksen pitkäjänteinen kehitys on tehty melko hankalaksi. Strategian suunnittelu on lähes mahdotonta tai se ainakin tuntuu turhalta, Susi harmittelee.

Hänen mielestään sinänsä hyvistäkin harmaata taloutta torjuvista määräyksistä aiheutuvat kustannukset ja valvontatoimenpiteet kohdistuvat juuri niihin yrityksiin, jotka ovat muutenkin aina tehneet kaiken oikein.


Hallittu omistuksen vaihdos

1980-luvulla Karelian Sähköstä tuli yhden miehen osakeyhtiö, kun Teuvo Jääskeläinen lunasti yhtiökumppaniensa osakkeet. Vuonna 2006 liiketoimintasiirron jälkeen tekninen johtaja Marko Susi ja työpäällikkö Jukka Saastamoinen tulivat yrityksen osakkaiksi ja 2009 sen omistus siirtyi kokonaan heille. Suden mukaan oli hyvä, että vaihdos tapahtui joustavasti siten, että myyjä ja uudet omistajat jatkoivat työskentelyä muutaman vuoden yhdessä.

– Näin vuosien jälkeen voi sanoa, että apua tarvittiin, varsinkin yrityksen pyörittämisen rutiineissa oli totuttelemista, Susi myöntää.

Sähkövoimateknikoksi kouluttautunut Susi aloitti yrityksessä 2003 teknisenä johtajana. Sitä ennen hän oli vientitöissä ABB Oy:ssä ja projektitöissä ES-Projektit Oy:ssä. Karelian Sähkön toimitusjohtajan tehtävät Susi otti vastaan 2008.

– Hyvin nopeasti huomasin, että yrityksessä on potentiaalia toteuttaa myös suurempia ja vaativampia kohteita, joten määrätietoisesti niitä siirryttiin tarjoamaan ja toteuttamaan. Tietoinen strategia oli myös kasvun aikana palkata nuoria sähköasentajia ikään kuin kasvamaan yritykseen ja samalla kokeneiden vanhempien sähköasentajien oppiin.

Runsaat kolme vuotta eläkkeellä ollut Jääskeläinen kertoo, että alkujaan yritys teki pelkästään omakotitalojen sähköistyksiä pari kolme ensimmäistä vuotta, yhteensä reilut 40 omakotitaloa vuodessa.

– Ensin keskityttiin pelkästään urakkatöihin. Puhelintöitä alettiin tehdä heti, kun ne vapautettiin puhelinlaitosten monopolista ja tietoliikenneverkkotöitä tehtiin myös toisille urakoitsijoille.

Keskijännitekojeistojen huollot ja käytönjohtajuudet laajensivat toimenkuvaa 1980-luvun lopulla. Paloilmoitinliikepalvelut tulivat viimeisimpinä mukaan toimintoihin vuonna 2012.

Karelian Sähkö toimi alkuaikoinaan vuokratiloissa ja joutui kahdesti muuttamaan, kunnes 1978 se rakensi omat nykyiset tilat teollisuusalueelle. Jääskeläinen asensi tiloihin sähkölämmityksen, mutta sitä varten piti hankkia poikkeuslupa kaupunginhallitukselta.

– Joensuun kaupungilla oli tontin vuokrasopimuksessa maininta, että rakennus oli liitettävä kaukolämpöön.

Sen jälkeen toimitilat ovat yli tuplaantuneet runsaaseen 700 neliöön, viimeisimpänä täydennyksenä 2007 rakennettiin kylmävarasto. Toimitiloissa on myös pieni varastomyymälä.

Vuoden sähköurakoitsijan valinta julkistettiin Sähköurakoitsijapäivillä Hyvinkäällä 24.4.2014. Aiemmin Karelian Sähkö on valittu esimerkiksi Joensuun Vuoden yrittäjäksi vuonna 2001.