Sisäantenniverkot tutuiksi

15.12.2016

Sähköinfon sisäantenniverkkokurssilla perehdytään mobiililaitteiden sisäkuuluvuuden parantamismahdollisuuksiin sekä operaattoreiden sisäverkkojen rakentamisperiaatteisiin.

Mobiiliverkkojen sisäkuuluvuusongelmat ovat nousseet viime kuukausina lähes valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Esimerkiksi eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on vaatinut maankäyttö- ja rakennuslakiin säännöksiä matkaviestinyhteyksien kuuluvuuden varmistamisesta rakennuksissa, mutta toistaiseksi ehdotus on kaatunut em. lain valmistelusta vastaavan Ympäristöministeriön vastustukseen. Kun ikkuna- ja rakennusteollisuus vaikuttaa samalla kykenemättömältä löytämään oma-aloitteisesti ratkaisuja rakenteiden signaalien läpäisykykyyn, tulee sisäantenniverkkojen rakentaminen tarjoamaan näillä näkymin vielä paljon hyviä työmahdollisuuksia tele- ja antennialan ammattilaisille.

Sähköinfon seuraavan kerran maaliskuussa järjestämällä kurssilla ”Matkaviestimien sisäkuuluvuuden toteutus sisäantenniverkolla” perehdytään esimerkiksi passiivisten sisäantenniverkkojen toteutusmahdollisuuksiin, operaattoreiden aktiivisiin sisäantennijärjestelmiin, sisäantenniverkon asentamisessa huomioitaviin asioihin sekä kuuluvuusalueiden suunnitteluun.

Kurssin luennoitsijoina toimivat Telog Services Oy:n Mika Järvinen, Elisa Oyj:n Jarno Niemelä sekä Radiotie Suomi Oy:n Jouni Pekonen.

Operaattoreiden sisäverkkojen toimittamiseen erikoistuneen Telogin liiketoimintajohtaja Mika Järvisen mukaan operaattoreiden aktiivilaitteiden kytkentään liittyy runsaasti osin varsin haastaviakin osaamisvaatimuksia, mistä syystä operaattoreiden urakat ovat jääneet tähän saakka varsin pienen ammattilaisporukan vastuulle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tekijöitä tarvittaisi jatkuvasti lisää. Lisäksi verkkojen fyysisistä asennuksista vastaavien urakoitsijoiden on hyvä tietää pääpiirteissään monioperaattoriverkkojen toimintaperiaatteet, vaikka itse tukiasemalaitteiden ja toistimien kytkennät jätettäisiin tähän työhön erikoistuneille yrityksille.

– Monioperaattoriverkoissa kaikki taajuusalueet saadaan katettua nykyisin yhdellä laajakaistaisella antennilla, mutta sisäverkkoa suunniteltaessa eri antenneille ja jakajille tuleva teho pitää osata laskea symmetriseksi esimerkiksi linkkibudjettilaskelmien avulla, jotta verkko toimii tasaisesti kaikkialla rakennuksessa, Järvinen kertoo.

Sähköinfon kurssi Matkaviestimien sisäkuuluvuuden toteutus sisäantenniverkolla  järjestetään seuraavan kerran 31.3. Espoossa. Ennen kurssia kannattaa tutustua ST-kortistossa julkaistuun Matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkon suunnitteluohjeeseen (ST 625.10).