Järjestelmien lisääntyvä äly vaatii jatkuvaa oppimista

15.12.2016

Riikka Liedes. Kuva Mikko Arvinen

Sähköinfo-lehden 1/2017 pääkirjoitus

Trendisana digitalisaatio on iskenyt vahvasti myös sähköisen talotekniikan maailmaan. Lisääntyvä tietotekniikka tuokin kaikki trendin ilmiöt myös rakennuksiin. Ilmiön yksi suurimmista haasteista on jatkuva muutos ja asioiden uudistuminen. Tämä tekeekin jatkuvan opiskelun erityisen tärkeäksi myös sähköisen talotekniikan alalla.

Vaikka tällä hetkellä tietotekniikka koskee vielä lähinnä automaatio-, turva- ja telejärjestelmiä, laajenevat älykkäät ratkaisut koko ajan enenevässä määrin myös perinteisemmän sähköalan piiriin. Niin asennettavat laitteet ja järjestelmät kuin työhön ja työn hallitsemiseenkin käytetyt työkalut tietoteknistyvät huimaa vauhtia.

Älykkäillä tuotteilla voidaan tarjota asiakkaille uusia palveluita niin turvallisuudessa, energianhallinnassa, hyvissä sisäolosuhteissa kuin mukavuudessakin. Niitä varten tulee kuitenkin huomioida uudet haasteet kuten jatkuvasti tiukentuvat energiamääräykset ja uhkaavat tietoturvakysymykset. Lisääntyvä tietotekniikka myös tuo omat muutoksensa laitteiden ja järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon sekä niiden yhteensovittamiseen.

Tietotekniikka tarkoittaa väistämättä myös asioiden verkottumista. Yhä tärkeämpään rooliin nousee siis myös poikkitieteellinen ymmärrys ja osaaminen sekä ammattitaitoisten kumppanien löytäminen aloilta, joille omat järjestelmät yhdistyvät. Myös oman osaamisen osoittaminen niin tilaajille kuin kumppaneillekin nostaa rooliaan monimutkaistuvassa maailmassa.

Lisäksi kaikki tämä uusi tieto pitäisi omaksua niin, että säilytettäisiin kentällä vaadittavat ammattimiehen kädentaidot. Siinäpä haastetta kyllikseen, mihin myös me Sähköinfon kouluttajat ja asiantuntijat yritämme parhaamme mukaan vastata.