Koulutus ja pätevyydet takaavat työn laadun

1.8.2017

Sähköinfo-lehden pääkirjoitus 2/2017, Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku.

Ammatillinen koulutus on Suomessa muutosten kourissa. Vuonna 2018 voimaan tuleva lakiuudistus siirtää myös sähköalan koulutusta entistä enemmän koulutussopimuksella tehtäväksi, työpaikoilla tapahtuvaksi oppimiseksi.

Henrik Rousku

Uudessa tilanteessa yrityksen työpaikkaohjaajan merkitys korostuu. Sähköalalle tämä tuo erityisesti haasteita, sillä standardimuutokset ja uudistuva teknologia vaativat säännöllistä osaamisen päivittämistä ja työpaikkaohjaajana toimivan on hyvä ylläpitää omaa ammattitaitoaan aktiivisella kouluttautumisella.

Sähköinfon koulutustarjontaa kehitetään koko ajan vastaamaan muuttuvia vaatimuksia. Kurssit, verkkokurssit ja julkaisut pyrkivät vastaamaan kentän tarpeisiin. Ajankohtaispäivien ohjelmaan poimitaan aina alan viimeisimpiä, tärkeitä asioita, ja tarjontaa löytyy asennushenkilökunnalle suunnatusta koulutuksesta aina tarkastajiin asti.

Sähköinfon verkkokurssit voivat sopia tukemaan myös oppilaitosten monimuotoista koulutusta lähiopetustuntien vähentyessä, sillä ne on kehitetty erityisesti itsenäiseen opiskeluun soveltuviin aiheisiin.

Tiukassa kilpailutilanteessa yrityksen on etsittävä keinoja erottua kilpailijoistaan. Eräs keino tähän ovat erilaiset erikoispätevyydet ja sertifioinnit. Tarjouspyyntöasiakirjoissa saatetaan jo edellyttää jotain sertifikaattia tai pätevyyttä, jonka saamisen ehtona on keskeisten vaatimusten täyttyminen. Esimerkiksi sähkölaitteiden lämpökuvaaja voi osoittaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämän lämpökuvaushyväksynnän avulla, että yritys on riittävän ammattitaitoinen suorittamaan sähkölaitteen lämpökuvauksen oikeaoppisesti. Tämä voi olla myös vakuutusyhtiön vaatimuksena.

Lisäksi tarjolla myös esimerkiksi sähköurakoitsijoille, kuntotutkijoille, antenni- ja tietoverkkourakoitsijoille, turva- ja automaatioalan toimijoille sekä kunnossapitotöihin erikoistuneille yrityksille suunnattuja pätevyyksiä, yrityshyväksyntöjä ja vapaaehtoisuuteen perustuvia sertifiointeja. Myös Sähköinfo tarjoaa säännöllisesti näihin pätevyyksiin valmentavaa koulutusta.


Henrik Rousku

Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija