SFS 6000 -standardin muutokset tutuiksi

1.8.2017

Pienjänniteasennuksia koskeva SFS 6000 -standardisarja päivittyy tänä vuonna ja se muuttaa muun muassa vikavirtasuojausten vaatimuksia.

Standardin mukanaan tuomiin tärkeimpiin uudistuksiin kuuluu muun muassa se, että vikavirtasuojausvaatimukset ulottuvat jatkossa myös asuinhuoneistojen valaistusryhmiin. Lisäksi syksyllä julkaistava standardi sisältää uusia suosituksia paloturvallisuuden parantamiseksi, lisäohjeita ohjausvirtapiirien asentamiseen, johtimien uusia kuormitettavuustaulukoita sekä sähköajoneuvojen latausstandardien päivityksiä.

Merkittävien muutosten takia Sähköinfo järjestää tänä vuonna toistakymmentä SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset uudistuu 2017, mikä muuttuu -koulutustilaisuutta eri puolilla Suomea. Kevään kurssit herättivät runsaasti kiinnostusta. Esimerkiksi Vantaalla toukokuussa järjestetty tilaisuus houkutteli paikalle noin 50 osanottajaa.


Kaapelien paloluokitukset uusiksi

Runsaasti keskustelua Vantaalla synnytti muun muassa kaapeleiden paloluokituksiin ja kaapeleiden valintaan liittyvä osuus, jonka piti Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen.

Kaapeleiden luokittelun juuri voimaan astunut muutos liittyy EU:n rakennustuoteasetukseen ja se koskee kaikkia rakennukseen tulevia kaapeleita. Asetusmuutos nostaa kaapelien hintoja, mutta Esa Tiaisen mukaan lopullista hintalapun suuruutta ei pysty vielä arvioimaan.

– On arvioitu, että joidenkin kaapelityyppien hinnat voivat nousta jopa 20 prosenttia. Vanhoja varastoja saa käyttää siirtymäajan jälkeenkin. Kannattaa varautua siihen, että voi joutua selittämään vanhojen kaapelien käyttöä asiakkaalle, Tiainen sanoi.

Eri kaapeliluokille asetetaan erilaisia palokäyttäytymisvaatimuksia, jotka valmistajien on testautettava ulkopuolisissa tutkimuslaitoksissa.

– Tilaajan on säilytettävä kaapeliin liittyvä suoritustasoilmoitus. Siinä kerrotaan muun muassa, missä tutkimuslaitoksessa paloluokitus on testattu.


“Esimiehen täytyy tuntea muutokset”

Vantaan kurssille osallistunut Johnson Controls Finlandin automaatioprojektipäällikkö Kalle Hasu piti tilaisuuden tärkeimpänä antina vikavirtasuojausta koskenutta osiota. SFS 6000 -standardin muutokset vaikuttavat myös Johnson Controlsin tekemiin kone- ja laiteasennuksiin.

Kalle Hasu

– Esimiehenä minun täytyy tietää standardi- ja lakimuutokset ja jakaa niistä tietoa eteenpäin työpaikalla.

Standardien tunteminen on tärkeää myös asiakkaiden takia.

– Olen huomannut, että asiakkaat saattavat vaatia jotain tiettyä asennustapaa vedoten siihen, että se on kirjattu standardiin, vaikka kyse olisi todellisuudessa suosituksista, Hasu sanoi.

Sähköinfo järjestää vuoden 2017 aikana vielä kymmenen koulutustilaisuutta SFS 6000 -standardin muutoksista. Tilaisuudet järjestetään 5.9. Helsingissä, 6.9. ja 10.10. Tampereella, 12.10. Vantaalla, 13.10. Rovaniemellä, 17.10. Oulussa, 18.10. Lappeenrannassa, 2.-3.11. Tallinnassa, 7.11. Turussa ja uudelleen Vantaalla 12.12.


D1-käsikirja päivitetään

Rakennusten sähköasennuksia käsittelevän D1-käsikirjan uusi versio ilmestyy syksyllä SFS 6000 -standardin voimaantulon jälkeen.

D1 julkaistaan tulevana syksynä myös ruotsi sähköinsinööri Olof Nybon kääntämänä.

Sähköalan yli 400-sivuinen perusoppikirja D1 julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, minkä jälkeen teosta on päivitetty aina tärkeimpien standardiuudistusten ja lakimuutosten yhteydessä.

Kirjan päivitystyöstä vastaavan Esa Tiaisen mukaan SFS 6000 -standardin muutoksista erityisesti ylijännitesuojausta koskevat vaatimukset tuovat runsaasti muutoksia teksteihin. Lisäksi uudessa painoksessa syvennytään aiempaa tarkemmin sähköautojen latausjärjestelmiin ja räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksiin.

– Kirja kuuluu sähköturvallisuustutkinnon tutkintopakettiin, ja koska räjähdysvaarallisia tiloja koskevat määräykset ovat kokonaisuudessaan turhan laajoja tutkinnossa vaadittaviksi, nostetaan ne nyt riittävässä laajuudessa esille kirjassa, Tiainen kertoo.

Niin EX-asennuksia kuin kaikkia muitakin SFS 6000:ssa käsiteltäviä pienjännitesähköasennuksia koskevia standardeja sekä sähköturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevia vaatimuksia avataan D1:ssä käytännön esimerkkien, kuvien ja ohjeiden avulla.

– Asetuksissa ja standardeissa kaikki asiat eivät ole välttämättä kovin käytännönläheisesti kerrottu, joten kirja täydentää ja selkeyttää havainnollisesti niiden vaatimuksia, Tiainen kertoo.

Kirjan uuteen painokseen päivitetään myös viime vuoden lopulla voimaan tulleen sähköturvallisuuslain vaatimukset.