Syventäviä oppeja yleiskaapelointiin

1.8.2017

Sähköinfon 10/100 G yleiskaapelointijärjestelmät -kurssi ja OL-pätevyyspäivä syventävät optisen tiedonsiirron ja yleiskaapelointitekniikoiden osaamista.

Sähköinfo ja tietoliikennetekniikan asiantuntija, diplomi-insinööri Pekka Koivisto ovat järjestäneet yhdessä pääasiassa yleiskaapelointia käsitteleviä kursseja viime vuosikymmeneltä lähtien. Helpoimmat peruskurssit sopivat johdannoksi aiheeseen käytännössä lähes kaikille alan töitä vähänkään tehneille, mutta yleisen osaamistason noustessa myös vaativampien kurssien kysyntä on kasvamassa tasaisesti.

Parikaapeloinnin ja optisten kuitujen sielunelämään toimitila- ja datakeskusympäristöissä sukelletaan 10/100 G yleiskaapelointijärjestelmät -kurssilla, jolla käsitellään esimerkiksi komponenttien optisia ominaisuuksia, asennuksen laadun testausparametreja, datakeskusstandardeja sekä järjestelmien suorituskykymäärityksiä.

Tiedonsiirtonopeudet kasvavat jatkuvasti, mikä aiheuttaa entistä tiukempia vaatimuksia asennustyön laadulla ja yleiskaapeloinnissa käytettäville tarvikkeille.

– Tarvikkeiden tulee olla hyväksyttyjä, mutta koska mitään ennakkotarkastusta ei ole, kannattaa olla tarkkana, kuka hyväksynnän on antanut. Jos tyyppitestauksen on tehnyt tunnettu testauslaboratorio kuten Delta, ETL tai 3P, voi tulokseen todennäköisesti luottaa, Koivisto kertoo.

Kupari pitää yhä edelleen pintansa Ethernet-verkojen loppumetreillä, eikä pelkästään valokuiduilla toteutettuja verkkoja löydy Suomesta vieläkään kovin monesta paikasta. Kuparikaapeleiden helpon kytkennän ja jännitteensyöttökyvyn lisäksi tähän vaikuttaa kupariyhteyksien kehittyminen entistä nopeammiksi, jopa 40 gigabittiin sekunnissa.

Koiviston mukaan uudet nopeusluokat asettavat haasteita myös optisille kuiduille. Monimuotokuituja käytettäessä 40 Gbit/s nopeus edellyttää neljää kuitua molempiin siirtosuuntiin. Yksimuotokuidulla riittää yksi kuitu per siirtosuunta, mutta yhteys tulee toteuttaa neljällä eri aallonpituudella.

Sähköinfon 10/100 G yleiskaapelointijärjestelmät -kurssi järjestetään seuraavan kerran 6.10. Espoossa. Koivisto toimii myös yhtenä Espoossa 13.12. järjestettävän OL-pätevyyspäivän luennoitsijoista. Päivän aikana syvennytään esimerkiksi optisessa tiedonsiirrossa esiintyvien dispersioiden ja epälineaaristen ilmiöiden syntytapoihin ja niiden hallintaan ja kompensointiin sekä optisten lähettimien ja vahvistiminen toimintaperiaatteisiin.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n optisten verkkojen asentajille myöntämän OL-pätevyyden ylläpitokoulutukseksi, mutta kurssi soveltuu syventäväksi oppimääräksi myös kaikille muille optisen tiedonsiirron tekniikoista kiinnostuneille telealan ammattilaisille.

Runsaasti lisätietoja aiheesta saa myös Pekka Koiviston kirjoittamasta ST-käsikirjasta 16; Yleiskaapelointijärjestelmät - Tietotekniset järjestelmät.