Langattomien verkkojen asennusohjeet uusittiin

4.1.2016

ST-kortistossa julkaistiin marraskuussa Hannu Jaakohuhdan päivittämä toimitilakiinteistön lähiverkon asennus- ja dokumentointiohje.

Päivitetyn ohjeen ST 669.30 edellinen versio oli niinkin tuore kuin vuodelta 2013, mutta langattomat tekniikat kehittyvät nopeasti. Lisäksi Datarocks Oy:n Hannu Jaakohuhta on päivittämässä parhaillaan myös lähiverkkojen teknistä suunnitteluohjetta ja ylläpito-ohjetta.

Hannu Jaakohuhta suosittelee varmistamaan toimitilakiinteistöjen langattomien verkkojen toteutusten onnistumisen kuuluvuusmittauksilla (Site Survey) ennen järjestelmän luovutusta asiakkaalle. (kuva Mikko Arvinen)– Uusissa toimitilakiinteistöissä päätelaitteista jo 60–70 % on langattomia, joten myös lähiverkon rakentamisessa pitää ajatella nykyisin enemmän langatonta maailmaa kuin perinteisiä työasemia. Myös langattoman verkon suorituskykyvaatimukset ovat nykyisin varsin kovat, Jaakohuhta sanoo.

Lähiverkon asennusohjeissa käydään läpi verkon asennuksen työvaiheet käyttöönottosuunnitelmien laatimisesta aktiivilaitteiden toiminnallisuuksien määrittelyyn ja verkon testaukseen. Ennen laitteiden fyysistä asennusta verkon toimintaa voidaan testata kytkemällä laitteet toisiinsa ja konfiguroimalla aktiivilaitteet valmiiksi. Myös kuuluvuusympäristöä voidaan simuloida etukäteen.

– Varsinkin tukiasemien sijoitteluun, joka vaikuttaa kuuluvuuteen, pitäisi osata kiinnittää enemmän huomiota, Jaakohuhta sanoo.

 
LAN, VLAN, ja WLAN

Ohjeistossa lähiverkolla tarkoitetaan kiinteää lähiverkkoa (LAN, Local Area Network), joka hyödyntää kiinteistön yleiskaapelointijärjestelmää. Kiinteän lähiverkon osana toimii usein myös langaton lähiverkko (WLAN, Wireless Local Area Network). Lisäksi ohjeissa käsitellään virtuaalisia lähiverkkoja (VLAN, Virtual LAN), joiden avulla lähiverkko voidaan esimerkiksi segmentoida ja jakaa useille eri käyttäjäryhmille.

Näiden lyhenteiden lisäksi ohjeissa avataan huolellisesti kymmeniä muitakin termejä ja lyhenteitä, joiden ymmärtäminen on hyödyllistä kaikille kiinteistön lähiverkon hankintaan, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville osapuolille. Suomenkielisen terminologian täsmällisyyteen kannattaa kiinnittää huomiota Jaakohuhdan kirjoittamia ST-kortteja lukiessa, sillä hän on kirjoittanut myös esimerkiksi Tietotekniikan englanti-suomi-englanti-sanakirjan.

 
Dokumentointi vaatii huolellisuutta

Lähiverkkoon liitettävät tukiasemat, kamerat tai vaikkapa erilaiset anturit eivät tunnetustikaan ole ikuisia, joten laitteiden tyypit, sijoituspaikat ja hallintaan käytettävät IP-osoitteet tulee merkitä huolellisesti asiakkaalle luovutettaviin dokumentteihin.

Muussa tapauksessa yhdenkin rikkoutuneen, langattoman anturin vaihtaminen tai jopa löytäminen rakennuksesta vaatii helposti tarpeettoman paljon aikaa. Laiteluettelo kannattaa sisällyttää jo käyttöönottosuunnitelmaan, jolloin laitteet voidaan nimetä jo asennusvaiheessa.

 

Muihin tuoreimpiin muutoksiin ST-korteissa voi tutustua Severi-palvelun ajankohtaista osiossa.