Valaistusaiheiset ST-kortit päivitettiin

1.8.2017

Valaistustekniikan nopea kehitys toi ST-kortistoon valtavia muutostarpeita. Valaistusaiheisia kortteja on päivitetty urakalla kuluneen vuoden ajan.

Valaistusaiheisten ST-korttien päivitysurakka alkoi valaistusaiheisten julkaisujen tilan selvitystyöstä kaksi vuotta sitten. Selvityksen tekijäksi valittiin Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtori Tapio Kallasjoki, joka löysi runsaasti puutteita vanhojen ST-korttien yhdenmukaisuudesta ja ajankohtaisuudesta.

Tästä syystä lähes kaikki ST-kortiston valaistusaiheiset kortit päätettiin uusia valoteknillisistä perussuureista ja määritelmistä lähtien. Uusi ST-kortti ST 57.40 Valaistustekniikan perussuureet ja määritykset on valaistusaiheisten korttien perustana. Muiden korttien määritelmät pohjautuvat siihen.

– Johdonmukaiset määritelmät edistävät korttien yhdenmukaisuutta, ja siten niiden luettavuutta, perustelee ST-kortiston kehityspäällikkö Pentti Härkönen.


Valaistuksen painopiste muuttuu ledien suuntaan

Suurimmat puutteet havaittiin vanhimmissa korteissa, eritoten korteissa, jotka käsittelivät valonlähteitä. Niissä oli suppeaa tietoa ledeistä. Myös markkinoilta poistetut valonlähteet, kuten elohopealamput vaikuttivat suuresti uudistustyöhön.

– Korttien painopiste on muuttunut ledien suuntaan. Valaistuksen säädettävyydellä on lisäksi korostunut osuus uudistetuissa korteissa, kertoo Sähkötieto ry:n sähköistyksen ja valaistuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Matti Suomalainen.

Aiemmin sähköistyksen asiantuntiaryhmänä tunnetun kokoonpanon tuoreet valaistuksen asiantuntijat ovat Tapio Kallasjoen lisäksi Yhtyneet Insinöörit Oy:n sähkösuunnittelija Miio Mätäsaho, Rakennustieto Oy:n projektipäällikkö Seppo Niiranen ja Philips Oy:n avainasiakaspäällikkö Jani Suojanen.

Asiantuntijaryhmän mukaan yksi tämän hetken suurimmista ja laajavaikutteisemmista muutoksista on tapahtunut opetustilojen valaistusvaatimuksissa. Uusittu ST 58.16 Opetustilojen valaistus on kerännyt paljon huomiota Opetushallitukselta ja kunnilta. Kortin työstövaiheessa työryhmä sai runsaasti lausuntoja eri taholta.

– Opetushallitukselta viime syksynä tulleet uudet ohjeet opetustiloissa tapahtuvaan opetukseen ja tapaan opettaa vaikuttivat suuresti korttiin. Uudistettu opetussuunnitelma tuo tiloille ja niiden valaistukselle uusia haasteita. Keskustelua käytiin kortin nimestä lähtien. Opetushallituksen pyynnöstä alkuperäinen kortin nimi, koulutustilojen valaistus, muutettiin, Pentti Härkönen kertoo.


Laadunarviointikortista ohjeita urakoitsijalle

Tapio Kallasjoki vastaa monen valaistusaiheisen kortin uudistamistyöstä. Yksi näistä korteista on maaliskuussa julkaistu päivitetty ST-kortti ST 58.07 Valaistuksen laadun arviointi ja mittaus. Kortti antaa ohjeistusta siihen, kuinka valaistusta mitataan oikeaoppisesti, mitkä laatuun vaikuttavat tekijät tulee tarkistaa, sekä miten saatuja mittaustuloksia tulee tulkita ja kuinka päästään standardin mukaiseen valaistukseen.

– Valaistuksen laatu todetaan yleensä uudisrakennusten osalta malliasennuskatselmuksessa tai vastaanottotarkastuksessa. Lisäksi valaistuksen laatua saatetaan mitata muutostöissä ja kunnostuskohteissa sekä selvitettäessä mahdollisia valaistukseen liittyviä ongelmia, Kallasjoki kertoo.

Mittauslaitteiden kalibrointi sekä mittausolosuhteet vaikuttavat pitkälti tuloksiin. Valaistuksen kenttämittauslaitteita ovat muun muassa valaistusvoimakkuusmittari, väriluksimittari ja väriluminanssimittari.

– Mittauksia tehdessä täytyy varmistaa, että mittalaitteet soveltuvat tarkoitukseen ja, että laitteen tarkkuus on riittävä halutun mittaustulostarkkuuden saamiseksi, Tapio Kallasjoki muistuttaa.

Mitattavia valaistuksen laatutekijöitä verrataan tapauksesta riippuen standardien, suositusten, ohjeiden tai suunnitelmien erikseen määriteltyihin arvoihin. Kortin ohjeistusta on tarkoitettu sovellettavaksi normaalirakentamisen sisätilojen valaistusmittauksiin.

ST-kortiston tilaajat voivat ladata uudet sähköiset kortit Sähköinfon Severi-palvelusta. Valaistusaiheisia kortteja voi hakea palvelun aihehakemistosta tai syöttämällä vapaahakukenttään kortin numeron.