Valaistustietoa sähkömiehille räätälöitynä

1.8.2017

Sähköinfo ja Suomen valoteknillinen seura järjestävät lokakuussa yhteisen Valaistuspäivän, joka syventyy esimerkiksi valonlähteiden ominaisuuksiin ja erilaisten valaisimien asentamisen erityispiirteisiin.

Valaistusteknisten ratkaisujen monimuotoisuus ja SFS 6000 -standardin uudistuneet edellytykset vaativat valaistusalalla työskenteleviltä jatkuvaa tietojen päivittämistä. Sähköinfo ja Suomen valoteknillinen seura ry järjestävät yhteistyössä 5.10. Vantaalla Valaistuspäivän, jossa pureudutaan valaistusalan tämän hetken ja tulevaisuuden polttavimpiin aiheisiin.

Yksi näistä on SFS 6000 -standardin uudistetut vaatimukset valaistusryhmille. Valaistuspäivässä aiheesta luennoiva ja standardin uudistustyöstä vastaavan SESKO:n komitea 64:n puheenjohtajan, Sähköinfon teknisen johtajan Esa Tiaisen mukaan standardin suurin yksittäinen muutos on vikavirtasuojausvaatimuksen lisääminen koskemaan myös asuinkiinteistöjen valaistusryhmiä.

– Jatkossa pienjännitteiset valaisimet tulee suojata kaikissa asunnoissa enintään 30 mA vikavirtasuojalla, Tiainen kiteyttää.


Perusteista laatuun ja tiedon etsintään

Valaistuspäivän aikana kuullaan puheenvuoroja valonlähteistä ja niiden ominaisuuksista, valaisimien asentamisesta ja kunnossapidosta, turvavalaistuksesta, sekä valaistuksen ohjauksesta ja säädöstä.

Tapio Kallasjoki. Kuva Mikko Käkelä

Lisäksi tutustutaan valaistustekniikan perusteisiin, kuten valon määrään ja laatuun, sekä valonlähteiden kuten loisteputkien ja elohopealamppujen korvaamiseen liittyviin asioihin Suomen valoteknillisen seuran puheenjohtajan Tapio Kallasjoen johdolla. Tietolähteisiin on syytä paneutua, sillä valaistuksesta on tällä hetkellä tarjolla valtava määrä sekä uutta ja ajantasaista että jo vanhentunutta tietoa.

– Valaistusalalla löytyy tietoa useilta eri tahoilta, sillä on olemassa standardeja, suosituksia, valaisinvalmistajien nettisivuja sekä alan lehtiä. Painettu tieto kuten käsikirjat sisältävät jokseenkin vanhentunutta tietoa, mutta osa asioista pätee edelleen. Valaistustekniikan perussuureet ovat pysyneet samana. Standardointi etenee koko ajan, esimerkiksi ledistandardoinnista löytyy uusi kattava sukupolvi standardeja, Kallasjoki ohjeistaa.

Valaistuspäivä on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka toteuttavat erityyppisiä valaistusratkaisuja, mutta kurssi soveltuu kaikille, joita kiinnostaa valaistuksen tekniseen toteutukseen liittyvät asiat.


Kurssille sisältöä Valoakatemiasta

Sähköinfon kurssin sisältö on räätälöity Suomen valoteknillisen seuran ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kevään aikana yhteistyössä järjestämän Valoakatemian luentomateriaaleista.

Valaistusmittari. Kuva Mikko Käkelä

Valoakatemia on pilkottu kuuteen pääosa-alueeseen ja koostui keväällä yhdeksästä kurssipäivästä, jotka käsittelivät valaistustekniikan perusteita, ulko- ja sisävalaistusta, valaistuksen mittaamista ja arviointia, sekä VALTTI-elinkaarilaskurin ja Dialux-valaistuslaskentaohjelmiston käytönopastusta. Valoakatemian luentopäivät kestävät tyypillisesti 8 tuntia, ja niiden aikana lukuisat eri alojen asiantuntijat kertovat valaistukseen liittyvistä asioista oman toimialansa näkövinkkelistä.

Keväällä järjestetyssä sisävalaistuksen suunnittelun luentopäivässä Granlund Oy:n Sanna Forsman kertoi valaistussuunnittelun tehtäväluettelosta ja valaistuksen roolista rakentamisessa.

–  Perinteisesti valaistussuunnittelija ei ole ollut rakennusten tarve- ja hankeselvitysvaiheessa mukana, mutta nykyään kun kiinteistöjen energia- ja ympäristöasiat sekä käyttäjien hyvinvointi ovat enemmän tapetilla, rooli on kasvanut. Tilaajat tiedostavat valaistuksen vaikutukset rakennusten käyttäjien tyytyväisyyteen sekä käytön aikaisiin elinkaarikustannuksiin, joten siihen kiinnitetään entistä enemmän huomiota heti suunnittelun alusta lähtien, Forsman kertoi.

Samassa tilaisuudessa luennoinut Ramboll Finland Oy:n Juha Hälikkä kertoi valaistussuunnittelun tulevaisuuden näkymistä.

– Visualisointi on valaistussuunnittelun työkaluna erittäin hyödyllinen, sillä valaistuksesta laaditut todenmukaiset visualisointikuvat kertovat valaistuksen ilmeestä paljon enemmän kuin lukuarvot tai suunnitelmapiirustukset. Suunnittelutyökaluna käytetyt ohjelmistot ovat hyvin monipuolisia, mutta sen takia myös monimutkaisia, ja niiden todellinen hyödyntäminen vaatii paljon opettelua, Hälikkä sanoi.

Valaistuspäivä järjestetään Vantaalla Cumulus Resort Airport Congress Centerissä 5.10.