50 vuotta yhdessä laadittuja standardeja

4.1.2016

SESKO perustettiin marraskuussa 1965 nimellä Suomen Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys ry. Myös Sähköinfon asiantuntijat ovat osallistuneet SESKOn standardikomiteoiden työskentelyyn jo useiden vuosikymmenien ajan.

SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman keskusteli Ravintola Teatterissa 6.10.2015 järjestetyssä yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa standardointityöhön pitkään osallistuneen tekniikan lisensiaatti Lauri Halmeen kanssa.Ensimmäiset suomalaiset sähköalan standardit julkaistiin jo vuonna 1911 ruotsinkielisten insinöörien seuran toimesta. Nykyisen kaltaisen standardointitoiminnan peruskivi muurattiin marraskuussa 1965, kun Suomen Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys perustettiin.

Nykyisin SESKOn standardointityöhön osallistuu noin 500 sähköalan ammattilaista lähes 200 eri yrityksestä ja yhteisöstä. Sähköinfo on osallistunut sähköalan standardointityöhön aktiivisesti jo vuosikymmenien ajan ja Sähköinfon tekniset asiantuntijat ovat osallistuneet vuosien varrella lukuisien eri standardien laadintaan SESKOn eri komiteoissa. Tämän työpanoksen vastineena Sähköinfon kurssien kouluttajilla on usein ensi käden tietoa standardien sisällöstä ja taustoista sekä myös tulevien standardipäivitysten sisällöistä.

Tällä hetkellä Sähköinfon asiantuntijat ovat mukana työstämässä esimerkiksi uusia suur- ja pienjännitesähköasennuksia, sähkötyöturvallisuutta, suurjänniteilmajohtoja, sähköautojen latausjärjestelmiä, kuituoptiikkaa sekä rakennusten elektroniikkajärjestelmiä käsitteleviä standardeja.

Sähköasennusten kannalta keskeisin on komitea SK 64, joka valmistelee pienjännitesähköasennuksia käsittelevää standardisarjaa SFS 6000. Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen toimii komitean puheenjohtajana.

– Standardointityössä erityisen kiinnostavia ovat keskustelut erilaisista teknisistä yksityiskohdista ja uusista vaatimuksista. Kansainväliset komiteakokouksetkin ovat mielenkiintoisia: niissä näkee kattavasti, missä eri alueilla mennään ja mitä on tulossa, Tiainen kertoo.

Standardointityöhön osallistuminen on olennainen osa Sähköinfon toimintaa.

– Komiteoissa saa ajankohtaista tietoa ja pääsee vaikuttamaan standardien sisältöön. On tärkeää saada tietoa valmisteltavista standardeista, jotta osaamme kertoa asiakkaillemme tulevista ja vahvistetuista muutoksista, Tiainen korostaa.

Tiaisen mukaan komiteoihin on suhteellisen helppo löytää osallistujia. Haasteena on lähinnä se, että osallistujilla olisi riittävästi aikaa standardointityöhön.

– Eri osallistujilla on myös erilaisia tavoitteita eri komiteoissa. Osalle riittää asioiden seuraaminen, kun toisten intresseissä on standardien sisältöön vaikuttaminen.

Myös monet elektroniikka- ja sähköteollisuusalan yritykset osallistuvat aktiivisesti SESKOn standardointiyhteistyöhön.

– 50-vuotias SESKO antaa yritysten käyttöön neutraalin, tehokkaan ja osaavan asiantuntijajärjestön – kanavan, jonka kautta sähköteknisen Suomen ääni kuuluu maailmalla ja maailman ääni Suomessa, SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman sanoo.