Lausuntojen antaminen onnistuu entistä helpommin

 ST-kehityspäällikkö Pentti Härkönen toivottaa kaikki asiantuntijat mukaan kommentoimaan valmisteilla olevia ST-kortteja.ST-korttien kommentointi onnistuu nyt helposti uuden selainpohjaisen lausuntotyökalun avulla.

Sähkötieto ry ja Sähköinfo Oy avasivat elokuun lopussa ST-kortiston sähköisen lausuntotyökalun Sähköinfon verkkosivuilla. Nettiselaimella käytettävän kommentointityökalun tavoitteena on helpottaa ja tehostaa ST-kortiston lausuntomenettelyä. ST-korttien kehittämistyössä asiantuntijoiden lausunnoilla on hyvin suuri merkitys. Uudella lausuntotyökalulla helpotetaan aiemmin varsin työlään lausuntoprosessin rutiineja ja samalla lausunnot sekä niiden perusteella tehdyt muutokset, korjaukset ja lisäykset tulevat dokumentoiduiksi.

ST-kehityspäällikkö Pentti Härkösen mukaan ST-korttien lausuntomenettelyn on oltava mahdollisimman avointa, jotta korteille saadaan alan yleinen hyväksyntä ja jotta virheiltä vältytään.

– Ei riitä, että esimerkiksi urakoitsijat ja suunnittelijat ovat hyväksyneet jotkut tietyt kortit, vaan on tärkeää, että myös esimerkiksi laitetoimittajat ja viranomaistahot ovat yhtä mieltä siitä, että näiden ohjeiden mukaan kun tehdään, niin hyvä tulee, Härkönen sanoo.

Sähköisen lausuntotyökalun avulla kaikki kommentit ja lausunnot saadaan arkistoitua, eikä lausuntojen saaminen edellytä useiden kymmenien sähköpostien lähettämistä ja tallentamista. Lausuntotyökalu otettiin virallisesti käyttöön syyskuussa huolellisen esitestauksen jälkeen. Kommenttien antaminen vaatii Härköseltä saatavat käyttäjätunnukset, jotka hän mielihyvin antaa kenelle tahansa asiasta kiinnostuneelle alan toimijalle.

– Tervetuloa vaan mukaan ja kommentoimaan. Peruslähtökohta on, että jos ottaa tänne yhteyttä, niin se osoittaa jo riittävästi viitseliäisyyttä. Tuskin kukaan asiasisältöistä aineistoa pelleilymielessä haluaisi lähteä kommentoimaan.

Uuden työkalun avulla esimerkiksi julkaisujen käsikirjoittaja voi jo lausuntoaikana seurailla kirjattuja kommentteja, pohdiskella tarvittavia lisäyksiä tai muutoksia ja tarvittaessa kysellä vaikkapa lisäselvityksiä.

– Sähkötieto ry:lle tämä on ollut suuri muutos ja saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista. Totta kai tätäkin työkalua kehitetään edelleen paremmaksi, Härkönen sanoo.

Tyypillisessä tapauksessa ST-kortista laaditaan sisällönkuvaus, joka hyväksytetään ko. alueen asiantuntijaryhmällä.Tämän jälkeen pyydetään sisällönkuvaukseen pohjautuvia tarjouksia potentiaalisilta yrityksiltä ja asiantuntijoilta. Saadut tarjoukset käsitellään, minkä jälkeen kortin käsikirjoitus tai päivitystyö tilataan tehtävään valittavalta henkilöltä tai henkilöiltä. Asiantuntijaryhmä tarkastaa kortin luonnosversion, minkä jälkeen siitä muokataan lausuntotyökaluun liitettävä lausuntoversio.

Saatujen lausuntojen perusteella kortin sisältöä muokataan edelleen ja siitä tehdään ns. toimitusversio, josta toimittaja laatii kortin lopullisen painettavan ja julkaistavan version. Satojen, tai vähintään kymmenien työtuntien jälkeen valmiit kortit ovat luettavissa ja tilattavissa paperiversiona tai Severistä osoitteessa www.sahkoinfo.fi/severi