Sähköselostus uudistaa suunnittelua

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehitysjohtaja Erkki Aalto, Insinööritoimisto SIR-Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Tapani Sahlström, Inspecta Oy:n toimialapäällikkö Vesa Haakana, Sähköinfo Oy:n tekninen johtaja Timo Rasimus, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n kehityspäällikkö Matti Kiiskinen, ST-kehityspäällikkö Pentti Härkönen sekä etualalla istuva Sähkötieto ry:n hallituksen puheenjohtaja Leif Virtanen osallistuivat Sähkötieto ry:n marraskuussa pidettyyn syyskokoukseen / hallituksen kokoukseen.Sähköselostus, energiatehokkuus ja uusien verkkopalveluiden markkinointi ovat Sähkötieto ry:n vuoden 2010 pääpainopistealueita.

ST-kortisto on uudistunut viime vuosina huimaa vauhtia, eikä vuosi 2010 tuo asiaan poikkeusta. Vuoden suurin yksittäinen hanke tulee olemaan sähköselostusohjeiden ja -esimerkkien uudistaminen. Ohjeet ja esimerkit liittyvät esimerkiksi lukuisiin ST-kortiston dokumentointiohjeisiin, eikä kaikkia kortteja saada uusittua tämän vuoden aikana.

Myös jo uusitun ja julkaistun, sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmiä sekä tietoteknisiä järjestelmiä käsittelevän S2010 sähkönimikkeistön tietoja päivitetään ST-kortteihin vielä pitkään sitä mukaa kun kortteja päivitetään.

Sähkötieto ry:n hallituksen puheenjohtajan, In- sinööritoimisto Lausamo Oy:n suunnittelujohtaja Leif Virtasen mukaan S2010  vaikuttaa esimerkiksi dokumenttien numerointiin, mutta sähköselostuksen vaikutukset tulevat koskettamaan vielä laajemmin koko sähkösuunnittelu- ja urakointikenttää.

 – Me teemme selostuksia urakoitsijoiden tarpeita varten, kuten mm. palvelemaan hankintojen suorittamista ja alaurakoiden sopimista, ja siksi on tärkeää, että jaottelu on looginen ja systemaattinen sekä selostustekstit täsmälisiä ja hanketta kuvaavia. Tämä helpottaa myös urakkatarjousten laatimista, Virtanen kertoo.

Energianäkökulma mukaan kortteihin

Sähkönimikkeistön ja sähköselostuksen lisäksi ST-korttien päivityksessä kiinnitetään tänä vuonna erityistä huomiota energiatehokkuusasioihin. Sähkötieto ry:n hallituksen linjauksen mukaan energiatehokkuuteen liittyvät asiat pyritään huomioimaan ST-aineiston sisältökehityksessä, jotta kortisto mahdollistaisi esimerkiksi nykyaikaisten, energiaa säästävien ohjausratkaisujen täysipainoisen käyttöönoton ja hyödyntämisen.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n kehitysjohtaja Erkki Aallon mukaan myös rakennuttajien puolella on jo selkeästi olemassa kysyntää energiatehokkuutta parantavien uusien ratkaisujen käyttöönottoon.

 – On hyvä, että energiaratkaisut tulevat näkymään korteissa. Tilausten tekokin on sitten helpompaa, kun eväät ovat kunnossa. Pelkkää energiatehokkuutta on vaikea tilata, Aalto sanoo.

Yhteistyötä rakennustiedon kanssa

ST-kortistoa kustantavan Sähköinfo Oy:n teknisen johtajan Timo Rasimuksen mukaan yhtenä sähkötieto ry:n tämän vuoden tavoitteena on saada ST-kortteja näkymään myös kiinteistönhoito-, Rakennustieto- ja LVI-kortistojen puolelle.

 – Nämä neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, ja minä uskon, että ne johtavat ainakin jonkinasteisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi kiinteistönhoitokortiston käyttäjät voisivat hyötyä sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kunnossapitokorteista.

Täysin uusi asia yhteistyö ei ole, sillä myös ST-kortistosta löytyy jo joitakin Rakennustieto Oy:n laatimia RTkortteja.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi Sähkötieto ry:n vuoden 2010 toimintaan kuuluvat esimerkiksi ST-kortiston käyttäjäpäivien järjestäminen sekä uusien verkkopalveluiden ja oppilaitoksille räätälöidyn, ST-kortiston kattavaan käyttöön oikeuttavan ”superlisenssin” markkinointi. Rasimuksen mukaan oppilaitoksille laadittu, opintosuunnitelmia mukaileva valikkorakenne on saanut jo nyt hyvää palautetta.

 – Paketin laatiminen ei olisi ollut mahdollista muualla kuin verkossa, Rasimus sanoo.

Yli puolet ST-kortiston  käyttäjistä on siirtynyt verkkoversion käyttäjiksi. Myös paperiversion tilaajia palvellaan jatkossakin kattavasti, mutta syksyllä ST-aineiston päivityksessä otettiin jo pieni, mutta periaatteellisesti merkittävä askel kohti paperista luopumista kun uusittu ST-käsikirja 34. ”Hyvä asennustapa sähkö- ja teletöissä” julkaistiin ainoastaan verkkoversiona ja CD-levyllä.