Jäätyvä harjoitus laittoi kantaverkon koetukselle

6.10.2017

Pohjois-Savossa harjoiteltiin 4. - 5.10. eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa, laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Mukana valtakunnallisessa harjoituksessa oli yli 400 henkilöä. Harjoitus osoitti, että yhteistyö vaikeutuu merkittävästi viestiyhteyksien katkettua. Toimintojen yhteensovittamista ja yhdessä tekemistä tuleekin suunnitella ja harjoitella etukäteen.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot. Tällaiset yhteiskunnan toimintoja lamauttavat kriisit vaativat lukuisten eri tahojen yhteistyötä, toimivaa tekniikkaa ja viestintää. Etenkin tiedottamisen haasteet ja viestinnän tärkeys korostuivat.

- Tilannekuvaa on pystyttävä ylläpitämään ja tilannetta johtamaan suunnitellusti. Pelkästään tässä harjoituksessa kahden päivän aikana viestittiin tuhansilla yhteydenotoilla. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että harjoitus sujui hyvin. Yhteistyötaitoja sekä viestivälineiden ja -kanavien käyttöä on treenattava säännöllisesti. Harjoituksessa sähkö- ja televerkkojen vikaannuttua normaalit viestintävälineet lakkasivat toimimasta, jolloin siirryttiin käyttämään viranomaisten viestintäkanavia. Tässä yhteydessä löydettiin kehitettävää sekä osaamisessa että eri tahojen kyvyssä viestiä keskenään, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Nieminen Huoltovarmuuskeskuksesta.

Sähkön palautuksen lisäksi harjoituksessa ratkottiin muun muassa asukkaiden evakuointia, ruoka- ja lääkehuoltoa, liikkumista, logistiikkaa, polttoaineen jakelua sekä tiedottamista asukkaille.

- Harjoituksessa korostui todentuntuisesti yhteiskunnan riippuvuus sähkönjakelusta. Kuopion kaupungin osalta oli positiivista todeta, että laaja-alainen valmiussuunnittelumme ja aiemmat harjoituksemme ovat parantaneet kykyämme huolehtia osaltamme väestöstä myös poikkeusoloissa. Esimerkiksi viranomaisten viestintäverkkoa ja Yleisradion kautta viestintää asukkaille hyödynnettiin onnistuneesti. Kehitettävää toki edelleen on mm. viranomaisten yhteistyön koordinoinnissa, sanoo Kuopion kaupungin johtokeskuksen puheenjohtaja, vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

JÄÄTYVÄ 2017 -toteutuksesta vastasi Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Yleisradio, Poliisi, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuopion Vesi, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, ST1 ja alueella toimivat teleyhtiöt.